Skúšobné komisie štátnych skúšok

Oznam o konaní riadneho termínu štátnych skúšok

Oznamujeme predsedom a členom komisií dátum konania riadneho termínu štátnej skúšky z predmetov: Farmaceutická chémia, Farmakológia a Farmakognózia v akademickom roku 2023/2024.

Riadny termín štátnej skúšky bude prebiehať v dňoch 22. januára 2024 až 26. januára 2024 o 08:00 v budove Univerzity Komenského, Farmaceutickej fakulty na Ulici odbojárov 10.


Komisia č. 1

22.1. - 25.1.2024

Sieň dekana

prof. Ing. Milan Nagy, CSc. - predseda
doc. PharmDr. Anna Paul Hrabovská, PhD. (22. - 24.1.2024 a 26.1.2024)
PharmDr. Iva Kapustíková, PhD.
doc. Mgr. Peter Vavrinec, PhD. (25. - 26.1.2024)
doc. Mgr. Diana Vavrincová, PhD. (22. - 25.1.2024)

 

Komisia č. 2

22.1. - 26.1.2024

Sieň Vedeckej rady

doc. PharmDr. Szilvia Czigle, PhD. - predsedníčka
doc. Mgr. Fils Andriamainty, PhD.
doc. PharmDr. Peter Křenek, PhD.
PharmDr. Mgr. Elena Kurin, PhD.

 

Komisia č. 3

22.1. - 26.1.2024

OSM1

prof. PharmDr. Adriana Duriš Adameová, PhD. - predsedníčka
PharmDr. Vladimír Garaj, PhD.
Mgr. Jaroslav Tóth, PhD.
doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc.

 

Komisia č. 4

22.1. - 25.1.2024

OSM2

doc. PharmDr. Ivan Malík, PhD. - predseda
doc. PharmDr. Silvia Bittner Fialová, PhD.
doc. PharmDr. Marek Máťuš, PhD.
Mgr. Róbert Šandrik, PhD.


Náhradníci:

 

prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH
prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.
prof. Ing. Miroslav Habán, PhD.
doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD.
doc. Mgr. Peter Vavrinec, PhD.

 

 

V Bratislave, 11. 12. 2023

prof. Ján Klimas, PhD., MPH
dekan