Promócie

Promócie RK sa konajú dva krát ročne, a to spravidla na jar a na jeseň. Uchádzači sú podľa dátumu ukončenia RK automaticky zaradení na najbližšiu možnú promóciu. Promócia sa koná v Aule UK a pozvánky na promóciu zasiela priamo Oddelenie študijných vecí Rektorátu UK cca 1 mesiac pred konaním promócie.


Dovoľujeme si oznámiť absolventom rigorózneho konania, že termín konania jesenných rigoróznych promócií v roku 2019 je plánovaný na 27. novembra 2019 v Aule Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí v Bratislave.

Presný čas konania promócie bude upresnený.