Započítanie lekárenskej praxe

Započítanie predchádzajúceho štúdia a praxe je možné v súlade s platnou legislatívou na základe žiadosti

Do špecializačného štúdia sa započítava odborná zdravotnícka prax v odbore farmaceutická kontrola a zabezpečovanie kvality liekov alebo odborná zdravotnícka prax v odbore farmaceutická technológia v rozsahu najviac šesť mesiacov.

Do špecializačného štúdia sa ako odborná zdravotnícka prax nezapočítava obdobie pracovnej neschopnosti, materskej  a rodičovskej dovolenky a pracovného voľna bez náhrady mzdy.