Oznamy o habilitačných a vymenúvacích konaniach

7.11.2023 – verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PharmDr. Tomáša Rajtíka, PhD.

HABILITAČNÁ  PREDNÁŠKA na tému:

Kam smerujeme v terapii závažných kardiovaskulárnych ochorení? Úloha vápnikového preťaženia a bunkovej smrti

(7.11.2023, o 10.30 h, Multimediálna miestnosť FaF UK, Odbojárov 10, Bratislava)

Anotácia k prednáške 

OBHAJOBA HABILITAČNEJ PRÁCE na tému:

Modulácia vápnikového hospodárenia a bunkovej smrti ako nástroje kardioprotekcie“ 

(7.11.2023, o 11.45 h, Sieň Vedeckej rady FaF UK, Odbojárov 10, Bratislava)

Pozvánka

21.9.2023 – verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PharmDr. Tatiany Foltánovej, PhD.

HABILITAČNÁ  PREDNÁŠKA na tému:

„Nenaplnené liečebné potreby pacientov so zriedkavými chorobami a možnosti riešenia“

(21.9.2023, o 10.30 h, Multimediálna miestnosť FaF UK, Odbojárov 10, Bratislava)

Anotácia k prednáške 

OBHAJOBA HABILITAČNEJ PRÁCE na tému:

Hodnotenie dostupnosti liekov na zriedkavé choroby v Európe a na Slovensku“ 

(21.9.2023, o 12.00 h, Sieň Vedeckej rady FaF UK, Odbojárov 10, Bratislava)

Pozvánka

Aktuálne prebiehajúce vymenúvacie konania

V piatok, 19. mája 2023 o 10.30 h sa na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave, Odbojárov 10, uskutočnila verejná inauguračná prednáška doc. PharmDr. Tomáša Tesařa, PhD., MBA, MPH, ktorý pôsobí ako docent vysokej školy a vedúci katedry na Katedre organizácie a riadenia farmácie Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave, v odbore habilitačného a inauguračného konania klinická farmácia.

Téma inauguračnej prednášky: „Hodnotenie zdravotníckych technológií“

Miestnosť: Aula FaF UK

Anotácia k prednáške (pdf)

Pozvánka (pdf)

Inauguračnú prednášku bolo možné počúvať online. 

Aktuálne prebiehajúce habilitačné konania

Meno a priezvisko uchádzača: PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD.

Odbor habilitačného a inauguračného konania: klinická farmácia

Téma habilitačnej práce: Hodnotenie dostupnosti liekov na zriedkavé choroby v Európe a na Slovensku

 

Meno a priezvisko uchádzača: PharmDr. Tomáš Rajtík, PhD.

Odbor habilitačného a inauguračného konania: farmakológia

Téma habilitačnej práce: Modulácia vápnikového hospodárenia a bunkovej smrti ako nástroje kardioprotekcie

Ukončené habilitačné konania na FaF UK v roku 2022

 

doc. PharmDr. Blažena Cagáňová, PhD.

odbor habilitačného a inauguračného konania: klinická farmácia

Téma habilitačnej práce: Hodnotenie vybraných xenobiotík z aspektu farmakovigilancie a toxikovigilancie na základe analýzy akútnych intoxikácií

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby: Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutočnili dňa 27.4.2022 s miestom konania na Farmaceutickej fakulte UK, Odbojárov 10. Habilitačná prednáška v Aule FaF UK a obhajoba habilitačnej práce v Sieni Vedeckej rady FaF UK.

Dekrét o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore klinická farmácia:  vydaný s účinnosťou od 01.08.2022

 

doc. PharmDr. Stanislava Kosírová, PhD.

odbor habilitačného a inauguračného konania: farmakológia

Téma habilitačnej práce: VYUŽITIE PYCNOGENOLU V LIEČBE DIABETU

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby: Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutočnili dňa 7.4.2022. Miesto konania: Multimediálna miestnosť, FaF UK, Odbojárov 10.

Dekrét o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore klinická farmácia: vydaný s účinnosťou od 01.08.2022

 

doc. Mgr. Diana Vavrincová

odbor habilitačného a inauguračného konania: farmakológia

Téma habilitačnej práce: Indolamín 2,3-dioxygenáza - budúcnosť transplantačnej medicíny?

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby: Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutočnia dňa 20.4.2022. Miesto konania: Multimediálna miestnosť, FaF UK, Odbojárov 10

Dekrét o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore klinická farmácia: vydaný s účinnosťou od 01.09.2022

 

doc. Mgr. Peter Vavrinec

odbor habilitačného a inauguračného konania: farmakológia

Téma habilitačnej práce: Arteriálna myogénna konstrikcia v chronickom ochorení obličiek a hypertenzii

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby: Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutočnia dňa 30.3.2022. Miesto konania: Multimediálna miestnosť, FaF UK, Odbojárov 10

Dekrét o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore klinická farmácia: vydaný s účinnosťou od 01.09.2022

 

doc. PharmDr. Juraj Piešťanský, PhD.

odbor habilitačného a inauguračného konania: farmaceutická chémia

Téma habilitačnej práce: Pokročilé aplikácie kapilárnej elektroforézy vo farmácii a bioanalýze

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby: Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutočnia dňa 5.5.2022. Miesto konania: Multimediálna miestnosť, FaF UK, Odbojárov 10.

Dekrét o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore klinická farmácia: vydaný s účinnosťou od 01.08.2022