Oznamy o prebiehajúcich habilitačných a vymenúvacích konaniach

Momentálne nie sú na FaF UK plánované žiadne verejné habilitačné alebo inauguračné prednášky.