Oznamy o prebiehajúcich habilitačných a vymenúvacích konaniach

12. 11. 2020 – habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PharmDr. Silvie Bittner Fialovej, PhD.

Verejná habilitačná prednáška na tému:
Monoterpény „pepermintovej“ silice a ich biologické účinky.
(12. 11. 2020, 10:30, Aula FaF UK, Odbojárov 10, Bratislava, prízemie)

Obhajoba habilitačnej práce na tému:
Farmakognostické aspekty rodu Mentha L. – štúdium vybraných taxónov.
(12. 11. 2020, 11:45, Sieň Vedeckej rady FaF UK, Odbojárov 10, prízemie, dv. č. 36/O) 

Pozvánka 

 

Schôdza aplikácie Microsoft Teams

Pripojte sa v počítači alebo pomocou mobilnej aplikácie

Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi

Viac informácií o tom, ako používať Teams sa dozviete na stránke www.uniba.sk/elearning.

Ďalšie informácie

6. 11. 2020 – inauguračná prednáška doc. Ing. Vladimíra Frecera, DrSc.

Téma verejnej inauguračnej prednášky:
Racionálny dizajn látok s antivirálnymi účinkami.
(6. 11. 2020, 10:30, Odbojárov 10, Aula FaF UK, prízemie)

Pozvánka 

 

Schôdza aplikácie Microsoft Teams

Pripojte sa v počítači alebo pomocou mobilnej aplikácie

Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi

Viac informácií o tom, ako používať Teams sa dozviete na stránke www.uniba.sk/elearning.

Ďalšie informácie

28. 10. 2020 – habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PharmDr. Mareka Máťuša, PhD.

Verejná habilitačná prednáška na tému:
Farmakológia srdcového zlyhávania – od základného výskumu k novým terapeutickým princípom.
(28. 10. 2020, 10:30, Aula FaF UK, Odbojárov 10, Bratislava, prízemie)

Obhajoba habilitačnej práce na tému:
Fosforylácia proteínov ako regulačný mechanizmus v patoetiológii srdcového zlyhávania.
(28. 10. 2020, 11:45, Sieň Vedeckej rady FaF UK, Odbojárov 10, prízemie, dv. č. 36/O) 

Pozvánka 

 

Schôdza aplikácie Microsoft Teams

Pripojte sa v počítači alebo pomocou mobilnej aplikácie

Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi

Viac informácií o tom, ako používať Teams sa dozviete na stránke www.uniba.sk/elearning.

Ďalšie informácie