Habilitačné a vymenúvacie konania

Kontakt

Prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť, zahraničné styky a projektovú činnosť:

prof. Ing. Vladimír FRECER, DrSc.

frecer@fpharm.uniba.sk 

 

Referát vedecko-výskumnej činnosti a zahraničných stykov:

Mgr. Adriana LENDVAYOVÁ

+421 2 50 117 107

ov@fpharm.uniba.sk  

lendvayova@fpharm.uniba.sk