Publikačná činnosť

Vybrané excelentné publikácie zamestnancov FaF UK v Q1 časopisoch

2021

 • Dobišová, A., Vavrinec, P., Vavrincová-Yaghi, D., Gebhardtová, A., Henning, R., Yaghi, A.: Case report: Enhanced diazepam elimination with the molecular adsorbents recirculating system (MARS) in severe autointoxication: a survival case report. Frontiers in Medicine 8, art. no. 633250 (2021).
 • (IFJCR,2020 3.900, Q1JCR,2020)


 • Čepcová, D., Kema, I., Sandovici, M., Deelman, L., Šišková, K., Klimas, J., Vavrinec, P., Vavrincová-Yaghi, D.:  The protective effect of 1-methyltryptophan isomers in renal ischemia-reperfusion injury is not exclusively dependent on indolamine 2,3-dioxygenase inhibition.  Biomedicine & Pharmacotherapy 135, art. no. 111180 (2021).
 • (IFJCR,2020 4.545, Q1JCR,2020)


 • Mišúth, S., Uhrinová, M., Klimas, J., Vavrincová-Yaghi, D., Vavrinec, P.: Vildagliptin improves vascular smooth muscle relaxation and decreases cellular senescence in the aorta of doxorubicin-treated rats. Vascular Pharmacology 138, art. no. 106855 (2021).
 • (IFJCR,2020 4.152, Q1JCR,2020)


 • Klacsová, M., Bóta, A., Westh, P., Funari, S., Uhríková, D., Balgavý, P.: Thermodynamic and structural study of DMPC-alkanol systems. Physical Chemistry Chemical Physics 23(14), 8598-8606 (2021).
 • (IFJCR,2020 3.676, Q1JCR,2020)


 • Bodnár Mikulová, M., Mikuš, P.: Advances in development of radiometal labeled amino acid-based compounds for cancer imaging and diagnostics. Pharmaceuticals 14(2), art. no. 167 (2021).
 • (IFJCR,2020 4.286, Q1JCR,2020)


 • Piešťanský, J., Matušková, M., Čižmárová, I., Majerová, P., Kováč, A., Mikuš, P.:  Ultrasensitive determination of serotonin in human urine by a two dimensional capillary isotachophoresis-capillary zone electrophoresis hyphenated with tandem mass spectrometry. Journal of Chromatography A 1648, art. no. 462190 (2021).
 • (IFJCR,2020 4.759, Q1JCR,2020)


 • Špaglová, M., Čuchorová, M., Čierna, M., Poništ, S., Bauerová, K.: Microemulsions as solubilizers and penetration enhancers for minoxidil release from gels. Gels 7(1), art. no. 26 (2021).
 • (IFJCR,2020 4.702, Q1JCR,2020)


 • Targošová, K., Kučera, M., Kiliánová, Z., Slobodová, L., Szmicseková, K., Hrabovská, A.: Cardiac nicotinic receptors show β-subunit-dependent compensatory changes. American Journal of Physiology - Heart and Circulation. 320(5), H1975-H1984 (2021).
 • (IFJCR,2020 4.048, Q1JCR,2020)


2020

 • Bodnár Mikulová, M., Kružlicová, D., Pecher, D., Supuran, C. T., Mikuš, P.: Synthetic strategies and computational inhibition activity study for triazinyl-substituted benzenesulfonamide conjugates with polar and hydrophobic amino acids as inhibitors of carbonic anhydrases. International Journal of Molecular Sciences 21(10), art. no. 3661 (2020).
 • (IFJCR,2019 4.556, Q1JCR,2019)


 • Duriš Adameová, A., Shah, A., Dhalla, N.: Role of oxidative stress in the genesis of ventricular arrhythmias. International Journal of Molecular Sciences 21(12), art. no. 4200 (2020).
 • (IFJCR,2019 4.563, Q1JCR,2019)


 • Gančár, M., Kurin, E., Bednáriková, Z., Marek, J., Mučaji, P., Nagy, M., Gažová, Z.: Amyloid aggregation of insulin: An interaction study of green tea constituents. Scientific Reports 10(1), 244-255 (2020).
 • (IFJCR,2019 3.998, Q1JCR,2019)


 • Pecher, D., Zelinková, Z., Lučeničová, J., Peppelenbosch, M., Dokupilová, S., Mikušová, V., Mikuš, P.: Porous graphitic carbon based chromatography hyphenated with mass spectrometry: A new strategy for profiling thiopurine nucleotides in patients with inflammatory bowel diseases. Analytica Chimica Acta 1137, 64-73 (2020).
 • (IFJCR,2019 5.977, Q1JCR,2019)


 • Pisárčik, M., Lukáč, M., Jampílek, J., Bilka, F., Bilková, A., Pašková, Ľ., Devínsky, F., Horáková, R., Opravil, T.: Phosphonium surfactant stabilised silver nanoparticles. Correlation of surfactant structure with physical properties and biological activity of silver nanoparticles.  Journal of Molecular Liquids 314, art. no. 113683 (2020).
 • (IFJCR,2019 5.065, Q1JCR,2019)


 • Pospíšilová, Š., Malík, I., Čurillová, J., Michnová, H., Černá, L., Padrtová, T., Hošek, J., Pecher, D., Čížek, A., Jampílek, J.: Insight into antimicrobial activity of substituted phenylcarbamoyloxypiperazinylpropanols. Bioorganic Chemistry 102, art. no. 104060 (2020).
 • (IFJCR,2019 4.831, Q1JCR,2019)


 • Timko, L., Pisárčik, M., Mrva, M., Garajová, M., Juhásová, A., Mojžiš, J., Mojžišová, G., Bukovský, M., Devínsky, F., Lukáč, M.: Synthesis, physicochemical properties and biological activities of novel alkylphosphocholines with foscarnet. Bioorganic Chemistry 104, art. no. 104224 (2020).
 • (IFJCR,2019 4.831, Q1JCR,2019)


 • Wawruch, M., Wimmer, G., Murín, J., Paduchová, M., Petrová, M., Tesař, T., Matalová, P., Havelková, B., Trnka, M., Aarnio, E.: Non-adherence to statin treatment in older patients with peripheral arterial disease depending on persistence status. Biomedicines 8(10), art. no. 378 (2020).
 • (IFJCR,2019 4.717, Q1JCR,2019)


 • Vaneková, Z., Vanek, M., Škvarenina, J., Nagy, M.: The Influence of local habitat and microclimate on the levels of secondary metabolites in Slovak bilberry (Vacciniummyrtillus L.) fruits. Plants-Basel 9(4), art. no. 436 (2020).
 • (IFJCR,2019 2.762, Q1JCR,2019)


2019

 • Tesař, T., Obšitník, B., Kalo, Z., Kristensen, F. B.: How changes in reimbursement practices influence the financial sustainability of medicine policy: Lessons learned from Slovakia, Frontiers in Pharmacology, 10, art. no. 664 (2019).
 • (IFJCR,2018 3.845, Q1JCR,2018)


 • Mináriková, D., Fazekaš, T., Minárik, P., Jurišová, E.: Assessment of patient counselling on the common cold treatment at Slovak community pharmacies using mystery shopping. Saudi Pharmaceutical Journal, - 27(4), 574-583 (2019).
 • (IFJCR,2018 3.643, Q1JCR,2018)


 • Lichý, M., Szobi, A., Hrdlička, J., Horváth, C., Kormanová, V., Rajtík, T., Neckář, J., Kolář, F., Duriš Adameová, A.: Different signalling in infarcted and non-infarcted areas of rat failing hearts: A role of necroptosis and inflammation. Journal of Cellular and Molecular Medicine 23(9), 6429-6441 (2019).
 • (IFJCR,2018 4.658, Q1JCR,2018)


 • Hanko, M., Švorc, Ľ., Planková, A., Mikuš, P.: Overview and recent advances in electrochemical sensing of glutathione - A review. Analytica Chimica Acta 1062, 1-27 (2019).
 • (IFJCR,2018 5.256, Q1JCR,2018)