Publikačná činnosť

Vybrané excelentné publikácie zamestnancov FaF UK v Q1 časopisoch

Prvý polrok 2023

 • Amantayeva, M., Kozhanova, K., Kadyrbayeva, G., Medeshova, A., Tulebayev, Y., Zhandabayeva, M., Yeleken, G., Allambergenova, Z., Czigle, Sz.: Macroscopical, Microscopical and Histochemical Analysis of Eryngium karatavicum Iljin Growing on the Territory of South Kazakhstan. Plants-Basel 12(14), art. no. 2714 (2023). 

(IFJCR,2022 4.5, Q1JCR,2022)

 

 • Bieri, C., Esmel, A., Owono Owono, L.C., Dali, B., Megnassan, E., Miertuš, S., Frecer, V.: Structure-Based Design and Pharmacophore-Based Virtual Screening of Combinatorial Library of Triclosan Analogues Active against Enoyl-Acyl Carrier Protein Reductase of Plasmodium falciparum with Favourable ADME Profiles. International Journal of Molecular Sciences 24(8), art. no. 6916 (2023).

(IFJCR,2022 5.6, Q1JCR,2022)

 

 • Gančár, M., Kurin, E., Bednáriková, Z., Marek, J., Mučaji, P., Nagy, M., Gažová, Z.: Green tea leaf constituents inhibit the formation of lysozyme amyloid aggregates: An effect of mutual interactions. International Journal of Biological Macromolecules 242(2), art. no. 124856 (2023).

(IFJCR,2022 8.2, Q1JCR,2022)

 

 • Habán, M., Korczyk-Szabó, J., Čerteková, S., Ražná, K.: Lavandula Species, Their Bioactive Phytochemicals, and Their Biosynthetic Regulation. International Journal of Molecular Sciences 24(10), art. no 8831 (2023).

(IFJCR,2022 5.6, Q1JCR,2022)

 

 • Jakab, I., Dimitrova, M., Houyez, F., Bereczky, T., Fövényes, M., Tesař, T., Kalo, Z.: Recommendations for patient involvement in health technology assessment in Central and Eastern European countries. Frontiers in Public Health 11(July), art. no. 1176200 (2023).

(IFJCR,2022 5.2, Q1JCR,2022)

 

 • Laššán, Š., Tesař, T., Tisoňová, J., Laššánová, M.: Pharmacological approaches to pulmonary fibrosis following COVID-19. Frontiers in Pharmacology 14, art. no. 1143158  (2023).

(IFJCR,2022 5.6, Q1JCR,2022)

 

 • Laššánová, M., Laššán, Š., Líšková, S., Tesař, T., Čičová, M.: Analysis of spontaneous reports of suspected adverse reactions after vaccination against COVID-19 in Slovakia. Frontiers in Pharmacology 14, art. no. 1097890 (2023).

(IFJCR,2022 5.6, Q1JCR,2022)

 

 • Lawson, M.K.: Improvement of Therapeutic Value of Quercetin with Chitosan Nanoparticle Delivery Systems and Potential Applications. International Journal of Molecular Sciences 24(4), art. no. 3293 (2023).

(IFJCR,2022 5.6, Q1JCR,2022)

 

 • Maráková, K., Renner, B.J., Thomas, S.L., Opetová, M., Tomašovský, R., Rai, A.J., Schug, K.A.: Solid phase extraction as sample pretreatment method for top-down quantitative analysis of low molecular weight proteins from biological samples using liquid chromatography - triple quadrupole mass spectrometry. Analytica Chimica Acta 1243, art. no. 340801 (2023).

(IFJCR,2022 6.2, Q1JCR,2022)

 

 • Markusková, L., Javorová-Rihová, Z., Fazekaš, T., Martinkovičová, A., Havriško, M., Dingová, D., Soľavová, M., Rábarová, D., Paul Hrabovská, A.: Serum butyrylcholinesterase as a marker of COVID-19 mortality: Results of the monocentric prospective observational study. Chemico-Biological Interactions (381), art. no. 110557 (2023).

(IFJCR,2022 5.1, Q1JCR,2022)

 

 • Smaha, J., Jackuliak, P., Kužma, M., Max, F., Binkley, N.C., Payer, J.: Vitamin D deficiency prevalence in hospitalized patients with COVID-19 significantly decreased during the pandemic in Slovakia from 2020 to 2022 which was associated with decreasing mortality. Nutrients 15(5), art. no. 1132 (2023).

(IFJCR,2022 5.9, Q1JCR,2022)

 

 • Špaglová, M., Papadakos, M., Čuchorová, M., Matušová, D.: Release of Tretinoin Solubilized in Microemulsion from Carbopol and Xanthan Gel: In Vitro versus Ex Vivo Permeation Study. Polymers 15(2), art. no. 329 (2023).

(IFJCR,2022 5.0, Q1JCR,2022)

 

 • Valentová, J., Lintnerová, L., Miklášová, N.L., Oboňová, B., Habala, L.: Analogues of Anticancer Natural Products: Chiral Aspects. International Journal of Molecular Sciences 24(6), art. no. 5679 (2023).

(IFJCR,2022 5.6, Q1JCR,2022)

 

 • Zemplényi, A., Tachkov, K., Balkanyi, L., Nemeth, B., Petykó, Z.I., Petrova, G.I., Czech, M., Dawoud, D., Goettsch, W., Gutierrez Ibarluzea, I., Hren, R., Knies, S., Lorenzovici, L., Maravic, Z., Piniazhko, O., Savova, A.T., Manova, M., Tesař, T., Zerovnik, S., Kalo, Z.: Recommendations to overcome barriers to the use of artificial intelligence-driven evidence in health technology assessment. Frontiers in Public Health 11, art. no. 1088121 (2023).

(IFJCR,2022 5.2, Q1JCR,2022)

 

 • Kosírová, S., Urbánková, J., Klimas, J., Foltánová, T.: Assessment of potentially inappropriate medication use among geriatric outpatients in the Slovak Republic. BMC Geriatrics 23(1), art. no. 567 (2023).

(IFJCR,2022 4.1, Q1JCR,2022)

 

 • Wawruch, M., Murin, J., Tesař, T., Petrova, M., Paduchova, M., Celovska, D., Havelkova, B., Trnka, M., Masaryková, L., Alfian, S.D.D., Aarnio, E.: Biomedicines 119ľ0. art. no. 368 (2023).

(IFJCR,2022 4.7, Q1JCR,2022)

2022

 • Bartošová, L., Horváth, C., Galis, P., Ferenczyová, K., Kaločayová, B., Szobi, A., Duriš Adameová, A., Barteková, M., Rajtík, T.: Quercetin alleviates diastolic dysfunction and suppresses adverse pro-hypertrophic signaling in diabetic rats. Frontiers in Endocrinology 13, art. no. 1029750 (2022).

(IFJCR,2020 6.055, Q1JCR,2021)

 

 • Czigle, S., Filep, R., Balažová, E., Szentgyörgyi, H., Balázs, V., Kocsis, M., Purger, D., Papp, N., Farkas, Á.: Antioxidant Capacity Determination of Hungarian-, Slovak-, and Polish-Origin Goldenrod Honeys. Plants-Basel 11(6), art. no. 792 (2022).

(IFJCR,2020 4.658, Q1JCR,2021)

 

 • Čorejová, A., Fazekaš, T., Jánošíková, D., Repiský, J., Pospíšilová, V., Miková, M., Rauová, D., Ostatníková, D., Kyselovič, J., Paul Hrabovská, A.: Improvement of the clinical and psychological profile of patients with autism after methylcobalamin syrup administration. Nutrients 14(10),  art. no. 2035. (2022).

(IFJCR,2020 6.706, Q1JCR,2021)

 

 • Foltánová, T., Majernik, A., Malíková, E., Kosírová, S.: Availability and Accessibility of Orphan Medicinal Products to Patients in Slovakiain the Years 2010-2019. Frontiers in Pharmacology 13, art. no. 768325 (2022).

(IFJCR,2020 5.988, Q1JCR,2021)

 

 • Havránková, E., Garaj, V., - Mascaretti, Š., Angeli, A., Soldánová, Z., Kemka, M., Motyčka, J., Brázdová, M., Csöllei, J., Jampílek, J., Supuran, C. T.: Novel 1,3,5-Triazinyl Aminobenzenesulfonamides Incorporating Aminoalcohol, Aminochalcone and Aminostilbene Structural Motifs asPotent Anti-VRE Agents, and Carbonic Anhydrases I, II, VII, IX, and XII Inhibitors. International Journal of Molecular Sciences 23(1),  art. no. 231 (2022).

(IFJCR,2020 6.208, Q1JCR,2021)

 

 • Hrubša, M., Siatka, T., Nejmanová, I., Vopršalová, M., Kujovská Krčmová, L., Matoušová, K., Javorská, L., Macáková, K., Mercolini, L., Remiao, F., Máťuš, M., Mladěnka, P.: Biological Properties of Vitamins of the B-Complex, Part 1:Vitamins B-1, B-2, B-3, and B-5. Nutrients 14(3) art. no. 484 (2022).

(IFJCR,2020 6.706, Q1JCR,2021)

 

 • Klacsová, M., Čelková, A., Búcsi, A., Martínez, J. C., Uhríková, D.: Interaction of GC376, a SARS-COV-2MPRO inhibitor, with model lipid membranes. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 220, art. no. 112918 (2022).

(IFJCR,2020 5.999, Q1JCR,2021)

 

 • Kurakin, S. Ivankov, O. Skoi, V. Kuklin, A. Uhríková, D. Kučerka, N.: Cations Do Not Alter the Membrane Structure of POPC-A Lipid With an Intermediate Area. Frontiers in Molecular Biosciences 9, art. no. 926591 (2022).

(IFJCR,2020 6.113, Q1JCR,2021)

 

 • Lewandowska, A., Religioni, U., Czerw, A., Deptala, A., Karakiewicz, B., Partyka, O., Pajewska, M., Sygit, K., Cipora, E., Kmiec, K., Augustynowicz, A., Mekal, D., Waszkiewicz, M., Baranska, A., Mináriková, D., Minárik, P., Merks, P.: Nutritional Treatment of Patients with Colorectal Cancer. International Journal of Environmental Research and Public Health 19(11), art. no. 6881 (2022).

(IFJCR,2020 4.614, Q1JCR,2021)

 

 • Majerová, P., Olešová, D., Golisová, G., Buraľová, M., Michalicová, A., Vegh, J., Piešťanský, J., Bhide, Mangesh Rames Hanes, J., Kováč, A.: Analog of kynurenic acid decreases tau pathology by modulating astrogliosis in rat model for tauopathy. Biomedicine & Pharmacotherapy 152, art. no. 113257 (2022).

(IFJCR,2020 7.419, Q1JCR,2021)

 

 • Mikušová, V., Ferková, J., Žigrayova, D., Krchňák, D., Mikuš, P.: Comparative Study of Polysaccharide-Based Hydrogels: Rheological and Texture Properties and Ibuprofen Release. Gels [elektronický dokument]. - Roč. 8(3), art. no. 168 (2022).

(IFJCR,2020 4.432, Q1JCR,2021)

 

 • Oravcová, H., Katrenčíková, B., Garaiová, I., Ďuračková, Z., Trebatická, J., Ježová, D.: Stress hormones cortisol and aldosterone, and selected markers of oxidative stress in response to long-term supplementation with omega-3 fatty acids in adolescent children with depression. Antioxidants 11(8), art. no. 1546 (2022).

(IFJCR,2020 7.675, Q1JCR,2021)

 

 • Papadakos, M., Mučaji, P., Špaglová, M., Čuchorová, M., Macho, O.: Chitosan and Sodium Alginate Implementation asPharmaceutical Excipients in Multiple-Unit Particulate Systems. Polymers 14(14), art. no. 2822 (2022). 

(IFJCR,2020 4.967, Q1JCR,2021)

 

 • Papp, N., Purger, D., Czigle, S., Czégényi, D., Stranczinger, S., Tóth, M., Dénes, T., Kocsis, M., Takácsi-Nagy, A., Filep, R.: The Importance of Pine Species in the Ethnomedicine of Transylvania (Romania). Plants-Basel 11(8), art. no. 2331 (2022).

(IFJCR,2020 4.658, Q1JCR,2021)

 

 • Pisárčik, M., Lukáč, M., Jampílek, J., Pašková, Ľ., Bilka, F., Bilková, A., Devínsky, F., Vaľko, J., Horáková, R., Hošek, J., Březina, M., Opravil, T.: Controlled synthesis of gemini surfactant-cappedgold nanoparticles. Gemini structure-nanoparticle properties relationship study. Journal of Molecular Liquids 365, art. no. 120210 (2022).

(IFJCR,2020 6.633, Q1JCR,2021)

 

 • Romanová, Z., Hlaváčová, N., Ježová, D.: Psychotropic Drug Effects on Steroid Stress Hormone Release and Possible Mechanisms Involved. International Journal of Molecular Sciences 23(2), art. no. 908 (2022).

(IFJCR,2020 6.208, Q1JCR,2021)

 

 • Vaneková, Z., Rollinger, J. M.: Bilberries: Curative and Miraculous - A Review on Bioactive Constituents and Clinical Research. Frontiers in Pharmacology 13, art. no. 909914 (2022).

(IFJCR,2020 5.988, Q1JCR,2021)

 

 • Vyletelová, V., Nováková, M., Pašková, Ľ.: Alterations of HDL s to piHDL s Proteome in Patients with Chronic Inflammatory Diseases, andHDL-Targeted Therapies. Pharmaceuticals 15(10), art. no. (2022).

(IFJCR,2020 5.215, Q1JCR,2021)

2021

 • Dobišová, A., Vavrinec, P., Vavrincová-Yaghi, D., Gebhardtová, A., Henning, R., Yaghi, A.: Case report: Enhanced diazepam elimination with the molecular adsorbents recirculating system (MARS) in severe autointoxication: a survival case report. Frontiers in Medicine 8, art. no. 633250 (2021).

(IFJCR,2020 3.900, Q1JCR,2020)

 

 • Čepcová, D., Kema, I., Sandovici, M., Deelman, L., Šišková, K., Klimas, J., Vavrinec, P., Vavrincová-Yaghi, D.:  The protective effect of 1-methyltryptophan isomers in renal ischemia-reperfusion injury is not exclusively dependent on indolamine 2,3-dioxygenase inhibition.  Biomedicine & Pharmacotherapy 135, art. no. 111180 (2021).

(IFJCR,2020 4.545, Q1JCR,2020)

 

 • Mišúth, S., Púchovská, M., Klimas, J., Vavrincová-Yaghi, D., Vavrinec, P.: Vildagliptin improves vascular smooth muscle relaxation and decreases cellular senescence in the aorta of doxorubicin-treated rats. Vascular Pharmacology 138, art. no. 106855 (2021).

(IFJCR,2020 4.152, Q1JCR,2020)

 

 • Klacsová, M., Bóta, A., Westh, P., Funari, S., Uhríková, D., Balgavý, P.: Thermodynamic and structural study of DMPC-alkanol systems. Physical Chemistry Chemical Physics 23(14), 8598-8606 (2021).

(IFJCR,2020 3.676, Q1JCR,2020)

 

 • Bodnár Mikulová, M., Mikuš, P.: Advances in development of radiometal labeled amino acid-based compounds for cancer imaging and diagnostics. Pharmaceuticals 14(2), art. no. 167 (2021).

(IFJCR,2020 4.286, Q1JCR,2020)

 

 • Piešťanský, J., Matušková, M., Čižmárová, I., Majerová, P., Kováč, A., Mikuš, P.:  Ultrasensitive determination of serotonin in human urine by a two-dimensional capillary isotachophoresis-capillary zone electrophoresis hyphenated with tandem mass spectrometry. Journal of Chromatography A 1648, art. no. 462190 (2021).

(IFJCR,2020 4.759, Q1JCR,2020)

 

 • Špaglová, M., Čuchorová, M., Čierna, M., Poništ, S., Bauerová, K.: Microemulsions as solubilizers and penetration enhancers for minoxidil release from gels. Gels 7(1), art. no. 26 (2021).

(IFJCR,2020 4.702, Q1JCR,2020)

 

 • Antonín, V., Ševčíková, H., Para, R., Ďuriška, O., Kudláček, T., Tomšovský, M.: Melanoleuca galbuserae, M. fontenlae and M. acystidiata - Three new species in subgenus Urticocystis (Pluteaceae, Basidiomycota) with comments on M. castaneofusca and related species. Journal of Fungi 7(3), art. no. 191 (2021).

(IFJCR,2020 5.816, Q1JCR,2020)

 

 • Barkociová, M., Tóth, J., Sutor, K., Drobnicka, N., Wybraniec, S., Dudík, B., Bilková, A., Czigle, S.: Betalains in edible fruits of three Cactaceae taxa Epiphyllum, Hylocereus, and Opuntia. Their LC-MS/MS and FTIR identification and biological activities evaluation.  Plants-Basel 10(12), art. no. 2669 (2021).

(IFJCR,2020 3.935, Q1JCR,2020)

 

 • Barteková, M., Duriš Adameová, A., Gorbe, A., Ferenczyová, K., Pecháňová, O., Lazou, A.,  Dhalla, N. S., Ferdinandy, P., Giricz, Z.: Natural and synthetic antioxidants targeting cardiac oxidative stress and redox signaling in cardiometabolic diseases. Free Radical Biology and Medicine 169, 446-477 (2021).

(IFJCR,2020 7.376, Q1JCR,2020)

 

 • Bittner Fialová, S., Rendeková, K., Mučaji, P., Nagy, M., Slobodníková, L.: Antibacterial activity of medicinal plants and their constituents in the context of skin and wound infections, considering European legislation and folk medicine - A review. International Journal of Molecular Sciences 22(19), art. no. 10746 (2021).

(IFJCR,2020 5.924, Q1JCR,2020)

 

 • Bodnár Mikulová, M., Kružlicová, D., Pecher, D., Petreni, A., Supuran, C. T. Mikuš, P.: Synthesis and inhibition activity study of triazinyl-substituted amino(alkyl)-benzenesulfonamide conjugates with polar and hydrophobic amino acids as inhibitors of human carbonic anhydrases I, II, IV, IX, and XII. International Journal of Molecular Sciences 22(20), art. no. 11283 (2021).

(IFJCR,2020 5.924, Q1JCR,2020)

 

 • Dušeková, A., Garajová, M., Lukáč, M., Mrva, M.: Derivatisation of metronidazole enhances cytotoxic effect against Acanthamoeba genotype T4 isolates and leads to cytomorphological changes in trophozoites. Acta Tropica 216, art. no. 105830 (2021).

(IFJCR,2019 2.555, Q1JCR,2019)

 

 • Havlíková, J., May, R. C., Styles, I. B., Cooper, H. J.: Liquid extraction surface analysis mass spectrometry of ESKAPE pathogens. Journal of the American Society for Mass Spectrometry 32(6), 1345-1351 (2021).

(IFJCR,2020 3.109, Q1JCR,2020)

 

 • Horváth, C., Young, M., Jarabicová, I., Kindernay, L., Ferenczyová, K., Ravingerová, T., Lewis, M., Suleiman, M. S., Duriš Adameová, A.: Inhibition of cardiac RIP3 mitigates early reperfusion injury and calcium-induced mitochondrial swelling without altering necroptotic signalling. International Journal of Molecular Sciences 22(15), art. no. 7983 (2021).

(IFJCR,2020 5.924, Q1JCR,2020)

 

 • Javorová-Rihová, Z., Slobodová, Ľ., Paul Hrabovská, A.: Micafungin is an efficient treatment of multi drug-resistant Candida glabrata urosepsis: A case report. Journal of Fungi 7(10),  art. no. 800 (2021).

(IFJCR,2020 5.816, Q1JCR,2020)

 

 • Kasak, P., Hrobárik, P., Osička, J., Soláriková, D., Horváth, B., Tkač, J., Sadasivuni, K. K., AlMaadeed, M., Mikláš, R.: Nicotinamide-based supergelator self-assembling via asymmetric hydrogen bonding NH…OC and H…Br- pattern for reusable, moldable and self-healable nontoxic fuel gels. Journal of Colloid and Interface Science 603, 182-190 (2021).

(IFJCR,2020 8.128, Q1JCR,2020)

 

 • Mikušová, V., Mikuš, P.: Advances in chitosan-based nanoparticles for drug delivery.  International Journal of Molecular Sciences 22(17), art. no. 9652 (2021).

(IFJCR,2020 5.924, Q1JCR,2020)

 

 • Neumann, J., Grobe, J. M., Weisgut, J., Schwelberger, H. G., Fogel, Wieslawa A., Marušáková, M., Wache, H., Baehe, H., Buchwalow, I. B., Dhein, S., Hofmann, B., Kirchhefer, U., Gergs, U.: Histamine can be formed and degraded in the human and mouse heart. Frontiers in Pharmacology 12, art. no. 582916 (2021).

(IFJCR,2020 5.811, Q1JCR,2020)

 

 • Piešťanský, J., Čižmárová, I., Štefánik, O., Matušková, M., Horniaková, A., Majerová, P., Mikuš, P.: Capillary electrophoresis-mass spectrometry with multisegment injection and in-capillary preconcentration for high-throughput and sensitive determination of therapeutic decapeptide triptorelin in pharmaceutical and biological matrices. Biomedicines 9(10), art. no. 1488 (2021).

(IFJCR,2020 6.081, Q1JCR,2020)

 

 • Piešťanský, J.,  Matušková, M., Čižmárová, I.,  Olešová, D., Mikuš, P.: Determination of branched-chain amino acids in food supplements and human plasma by a CE-MS/MS method with enhanced resolution. International Journal of Molecular Sciences 22(15), art. no. 8261 (2021).

(IFJCR,2020 5.924, Q1JCR,2020)

 

 • Pisárčik, M., Lukáč, M., Jampílek, J., Bilka, F., Bilková, A., Pašková, Ľ., Devínsky, F. Horáková, R., Březina, M., Opravil, T.: Silver nanoparticles stabilized with phosphorus-containing heterocyclic surfactants: synthesis, physico-chemical properties, and biological activity determination. Nanomaterials 11(8), art. no. 1883 (2021).

(IFJCR,2020 5.076, Q1JCR,2020)

 

 • Rajtík, T., Galis, P. Bartošová, L., Paulis, Ľ., Goncalvesová, E., Klimas, J.: Alternative RAS in various hypoxic conditions: From myocardial infarction to COVID-19. International Journal of Molecular Sciences 22(23), art. no. 12800 (2021).

(IFJCR,2020 5.924, Q1JCR,2020)

 

 • Targošová, K., Kučera, M., Kiliánová, Z., Slobodová, Ľ., Szmicseková, K., Paul Hrabovská, A.: Cardiac nicotinic receptors show beta-subunit-dependent compensatory changes. American Journal of Physiology - Heart and Circulatory Physiology 320(5), H1975-H1984 (2021).

(IFJCR,2020 4.733, Q1JCR,2020)

 

 • Tesař, T., Goliáš, P., Masaryková, L., Kawalec, P., Inotai, A.: The impact of reimbursement practices on the pharmaceutical market for off-patent medicines in Slovakia. Frontiers in Pharmacology 12, art. no 795002 (2021).

(IFJCR,2020 5.811, Q1JCR,2020)

 

 • Wawruch, M., Murín, J., Tesař, T., Paduchová, M., Petrová, M., Čelovská, D., Matalová, P., Havelková, B., Trnka, M., Aarnio, E.: Adherence to antiplatelet medications among persistent and non-persistent older patients with peripheral arterial disease. Biomedicines 9(12), art. no. 1800. (2021).

(IFJCR,2020 6.081, Q1JCR,2020)

 

 • Wawruch, M., Murín, J., Tesař, T., Paduchová, M., Petrová, M., Čelovská, D., Havelková, B., Trnka, M., Aarnio, E.: Non-persistence with antiplatelet medications among older patients with peripheral arterial disease. Frontiers in Pharmacology 12, art. no. 687549. (2021).

(IFJCR,2020 5.811, Q1JCR,2020)

 

 • Wawruch, M., Murín, J., Tesař, T., Paduchová, M., Petrová, M., Čelovská, D., Havelková, B., Trnka, M., Aarnio, E.: Reinitiation and subsequent discontinuation of antiplatelet treatment in nonpersistent older patients with peripheral arterial disease. Biomedicines 9(9), art. no. 1280. (2021).

(IFJCR,2020 6.081, Q1JCR,2020)

 

 • ESAC-Net study group - Hogberg, L. D., Vlahovic-Palčevski, V., Pereira, C., Weist, K., Monnet, D., Tesař, T.: Decrease in community antibioticconsumption during the COVID-19 pandemic, EU/EEA, 2020. Eurosurveillance 26(46), 1-5 (2021).

(IFJCR,2020 6.307, Q1JCR,2020)

 

 • ESAC-Net study group - Robertson, J., Vlahovic-Palčevski, V., Iwamoto, K., Hogberg, L. D., Godman, B., Monnet, D., Garner, S., Weist, K., Tesař, T.: Variations in the consumption of antimicrobial medicines in the European region, 2014-2018: Findings and implications from ESAC-Net and WHO Europe. Frontiers in Pharmacology 12, art. no. 639207 (2021).

(IFJCR,2020 5.811, Q1JCR,2020)

 

 • Ferenczyová, K., Kindernay, L., Vlkovičová, J., Kaločayová, B., Rajtík, T., Barteková, M.: Pharmacology of catechins inischemia-reperfusion injury of the heart. Antioxidants 10(9), art. no. 1390 (2021).

(IFJCR,2020 6.313, Q1JCR,2020)

2020

 • Bodnár Mikulová, M., Kružlicová, D., Pecher, D., Supuran, C. T., Mikuš, P.: Synthetic strategies and computational inhibition activity study for triazinyl-substituted benzenesulfonamide conjugates with polar and hydrophobic amino acids as inhibitors of carbonic anhydrases. International Journal of Molecular Sciences 21(10), art. no. 3661 (2020).
 • (IFJCR,2019 4.556, Q1JCR,2019)


 • Duriš Adameová, A., Shah, A., Dhalla, N.: Role of oxidative stress in the genesis of ventricular arrhythmias. International Journal of Molecular Sciences 21(12), art. no. 4200 (2020).
 • (IFJCR,2019 4.563, Q1JCR,2019)


 • Gančár, M., Kurin, E., Bednáriková, Z., Marek, J., Mučaji, P., Nagy, M., Gažová, Z.: Amyloid aggregation of insulin: An interaction study of green tea constituents. Scientific Reports 10(1), 244-255 (2020).
 • (IFJCR,2019 3.998, Q1JCR,2019)


 • Pecher, D., Zelinková, Z., Lučeničová, J., Peppelenbosch, M., Dokupilová, S.Mikušová, V., Mikuš, P.: Porous graphitic carbon based chromatography hyphenated with mass spectrometry: A new strategy for profiling thiopurine nucleotides in patients with inflammatory bowel diseases. Analytica Chimica Acta 1137, 64-73 (2020).
 • (IFJCR,2019 5.977, Q1JCR,2019)


 • Pisárčik, M., Lukáč, M., Jampílek, J., Bilka, F., Bilková, A., Pašková, Ľ., Devínsky, F., Horáková, R., Opravil, T.: Phosphonium surfactant stabilised silver nanoparticles. Correlation of surfactant structure with physical properties and biological activity of silver nanoparticles.  Journal of Molecular Liquids 314, art. no. 113683 (2020).
 • (IFJCR,2019 5.065, Q1JCR,2019)


 • Pospíšilová, Š., Malík, I., Čurillová, J., Michnová, H., Černá, L., Padrtová, T., Hošek, J., Pecher, D., Čížek, A., Jampílek, J.: Insight into antimicrobial activity of substituted phenylcarbamoyloxypiperazinylpropanols. Bioorganic Chemistry 102, art. no. 104060 (2020).
 • (IFJCR,2019 4.831, Q1JCR,2019)


 • Timko, L., Pisárčik, M., Mrva, M., Garajová, M., Juhásová, A., Mojžiš, J., Mojžišová, G., Bukovský, M., Devínsky, F., Lukáč, M.: Synthesis, physicochemical properties and biological activities of novel alkylphosphocholines with foscarnet. Bioorganic Chemistry 104, art. no. 104224 (2020).
 • (IFJCR,2019 4.831, Q1JCR,2019)


 • Wawruch, M., Wimmer, G., Murín, J., Paduchová, M., Petrová, M., Tesař, T., Matalová, P., Havelková, B., Trnka, M., Aarnio, E.: Non-adherence to statin treatment in older patients with peripheral arterial disease depending on persistence status. Biomedicines 8(10), art. no. 378 (2020).
 • (IFJCR,2019 4.717, Q1JCR,2019)


 • Vaneková, Z., Vanek, M., Škvarenina, J., Nagy, M.: The Influence of local habitat and microclimate on the levels of secondary metabolites in Slovak bilberry (Vacciniummyrtillus L.) fruits. Plants-Basel 9(4), art. no. 436 (2020).
 • (IFJCR,2019 2.762, Q1JCR,2019)

2019

 • Tesař, T., Obšitník, B., Kalo, Z., Kristensen, F. B.: How changes in reimbursement practices influence the financial sustainability of medicine policy: Lessons learned from Slovakia, Frontiers in Pharmacology10, art. no. 664 (2019).
 • (IFJCR,2018 3.845, Q1JCR,2018)


 • Mináriková, D., Fazekaš, T., Minárik, P., Jurišová, E.: Assessment of patient counselling on the common cold treatment at Slovak community pharmacies using mystery shopping. Saudi Pharmaceutical Journal, - 27(4), 574-583 (2019).
 • (IFJCR,2018 3.643, Q1JCR,2018)


 • Lichý, M., Szobi, A., Hrdlička, J., Horváth, C., Kormanová, V., Rajtík, T., Neckář, J., Kolář, F., Duriš Adameová, A.: Different signalling in infarcted and non-infarcted areas of rat failing hearts: A role of necroptosis and inflammation. Journal of Cellular and Molecular Medicine 23(9), 6429-6441 (2019).
 • (IFJCR,2018 4.658, Q1JCR,2018)


 • Hanko, M., Švorc, Ľ., Planková, A., Mikuš, P.: Overview and recent advances in electrochemical sensing of glutathione - A review. Analytica Chimica Acta 1062, 1-27 (2019).
 • (IFJCR,2018 5.256, Q1JCR,2018)