Slovenská Akademická Informačná Agentúra (SAIA)

  • NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM (NŠP)

<output>Študenti, doktorandi v dennej forme štúdia, učitelia vysokých škôl a výskumní pracovníci SAV,</output>

<output>Študenti, doktorandi v dennej forme štúdia, učitelia vysokých škôl a výskumní pracovníci SAV,</output>

          Zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí na získanie štipendia na AR 2016/2017.

          Viac informácií: TU alebo priamo na stránke SAIA, n. o.: http://www.stipendia.sk/.