Archív noviniek

Zasadnutie Akreditačnej rady Univerzity Komenského v...26. 06. 2022

30. júna 2022 o 13.00, Multimediálna miestnosť

Slávnostné promócie absolventov FaF UK22. 06. 2022

Diplom Vám bude v zmysle vnútorných predpisov Univerzity Komenského v Bratislave odovzdaný na slávnostnej promócii.

Zasadnutie AS FaF UK22. 06. 2022

30. zasadnutie Akademického senátu FaF UK sa uskutoční dňa 28. júna 2022 (utorok) o 13.30 v Sieni vedeckej rady (miestnosť č. 36) v budove FaF UK na Ulici...

29. zasadnutie AS FaF UK31. 05. 2022

29. zasadnutie Akademického senátu FaF UK sa uskutoční v prezenčnej forme dňa 7. júna 2022 o 13.00 v Sieni vedeckej rady (miestnosť č. 36) v budove FaF UK na...

Prevzatie špecializačných diplomov31. 05. 2022

Vážení absolventi špecializačného štúdia Univerzity Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulty! Gratulujeme Vám k úspešne ukončeniu štúdia vykonaním...

SKÚŠKOVÉ OBDOBIE LETNÝ SEMESTER 2021/202203. 05. 2022

Prihlasovanie študentov na skúšky LS 2021/2022 bude v systéme AIS2 otvorené 7. mája 2022 o 00:00 a uzavreté 30. júna 2022 o 23:59.

OZNAM O KONANÍ RIADNEHO TERMÍNU ŠTÁTNYCH SKÚŠOK26. 04. 2022

Oznamujeme študentom dátum konania riadneho termínu štátnej skúšky z predmetov: Farmaceutická technológia a Sociálna farmácia a lekárenstvo v akademickom roku...

Zasadnutie Rady pre kvalitu Univerzity Komenského v...26. 04. 2022

28. apríla 2022 o 14.00, Sieň Vedeckej rady

Zasadnutie Rady študijného programu pre viac študijných...22. 04. 2022

26. apríla 2022 o 9.00, Multimediálna miestnosť FaF UK

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce21. 04. 2022

5. mája 2022 - Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PharmDr. Juraja Piešťanského, PhD.

Správy od 1 do 10 z 87