Archív noviniek

ATIP – Advanced Training in Pharmacy Care25. 03. 2022

2-dňový tréningový seminár 21. – 22.4.2022 na Farmaceutickej Fakulte UK.

Prerušenie výučby na FaF UK21. 03. 2022

Dekan FaF UK vyhlasuje prerušenie výučby dňa 22. marca 2022 od 9.00 do 12.00 hod.

Zasadnutie AS FaF UK09. 03. 2022

27. zasadnutie Akademického senátu FaF UK sa uskutoční dňa 15. marca 2022 (utorok) o 14.30. Zasadnutie prebehne v „online“ forme v aplikácii MS-Teams.

Oznam o konaní náhradného/opravného termínu štátnych skúšok21. 02. 2022

Náhradný/opravný termín štátnej skúšky bude prebiehať dňa 25. marca 2022 od 08:00 prezenčnou metódou v budove Farmaceutickej fakulty, Ulica odbojárov 10, v...

Rektorské voľno17. 02. 2022

Rektor UK Marek Števček udeľuje na pondelok 21. februára 2022 rektorské voľno pre všetkých študentov UK.

Zasadnutie AS FaF UK17. 02. 2022

26. zasadnutie Akademického senátu FaF UK sa uskutoční dňa 22. februára 2022 (utorok) o 14.00. Zasadnutie prebehne v „online“ forme v aplikácii MS-Teams.

Mimoriadne zasadnutie AS FaF UK11. 02. 2022

16. február 2022, 14.00, v aplikácii MS-Teams

Organizácia letného semestra 202208. 02. 2022

Nariadenie dekana o spôsobe realizácie prezenčnej praktickej výučby na FaF UK v LS 2022.

PRIHLASOVANIE NA ROZVRH01. 02. 2022

Prihlasovanie študentov na rozvrh hodín na letný semester AR 2021/2022 sa uskutoční na magisterské a bakalárske štúdium v dňoch od 05. februára 2022 od 00.00 h...