Archív noviniek

Výsledky doplňovacích volieb do študentskej časti AS UK30. 09. 2021

Za člena študentskej časti AS UK bol zvolený kandidát: Denis Filin.

DOPLŇOVACIE VOĽBY DO ZAMESTNANECKEJ ČASTI AS FAF UK30. 09. 2021

AS FaF UK uznesením č. 20-1/2021 vyhlasuje doplňovacie voľby do ZČ AS FaF UK. V rámci doplňovacích volieb sa volí zástupca Katedry jazykov. Voľby sa...

Doplňovacie voľby zástupcov FaF UK do ŠČ AS UK na volebné...24. 09. 2021

Kandidát do doplňovacích volieb ŠČ AS UK je Denis Filin (4. ročník). Doplňovacie voľby zástupcu ŠČ AO FaF UK do AS UK sa uskutočnia 30. septembra v čase od...

Otvorenie akademického roka 2021/202220. 09. 2021

Príhovor dekana k otvoreniu akademického roka 2021/2022.

AmosFest 2021 (online)17. 09. 2021

Už v pondelok 20. septembra otvoríme akademický rok 2021/2022. Buďte pri tom s nami z pohodlia obývačiek, autobusov či internátov.

Zoznám sa s UK14. 09. 2021

Školenie pre tohtoročných prvákov, na ktorom dostanete informácie o UK a o systémoch, ktoré môžete alebo budete počas štúdia využívať.

Prihlasovanie na rozvrh hodín na AR 2021/202210. 09. 2021

Aktualizované - prihlasovanie študentov na rozvrh hodín na AR 2021/2022 sa uskutoční po ukončení elektronických zápisov na magisterské a bakalárske štúdium v...

Zápis študentov do 1. ročníka na FaF UK31. 08. 2021

Zápis študentov 1. ročníka na štúdium na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave sa uskutoční v piatok 3. 9.2021 v priestoroch fakulty PREZENČNE.

ORGANIZÁCIA ZIMNÉHO SEMESTRA 202130. 08. 2021

Rozhodnutie dekana o metódach štúdia na FaF UK v ZS 2021/2022.