Archív noviniek

Rektorské voľno09. 11. 2021

Dňa 16. novembra od 13.00 hod. organizuje naša univerzita protestný pochod proti predkladanej novele zákona o vysokých školách z dielne Ministerstva školstva,...

Riadne voľby do Študentskej rady vysokých škôl07. 11. 2021

Kandidáta do ŠR VŠ volia členovia študentskej časti akademickej obce FaF UK. Návrhy na kandidátov je možné podávať od 27. 10. 2021 do 5. 11. 2021 (do 11.30)...

Deň mladých farmakológov SR – 26. ročník 27. 10. 2021

Deň mladých farmakológov SR – Memoriál prof. Františka Šveca a prof. Pavla Šveca – sa uskutoční online 11. 11. 2021 ako konferencia v aplikácii MS Teams

AKTUALIZOVANÉ - Prevzatie špecializačných diplomov25. 10. 2021

Vážení absolventi špecializačného štúdia Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, gratulujeme k úspešnému ukončeniu štúdia vykonaním...

Dekanské voľno pre študentov FaF UK - 2. november 202125. 10. 2021

Dekan Farmaceutickej fakulty UK udeľuje v súvislosti so Sviatkom všetkých svätých a Pamiatky zosnulých dekanské voľno študentom FaF UK na utorok 2. novembra...

Seminár Mgr. L. Bačiaka, PhD.21. 10. 2021

22. 10. 2021, 14.00, online - Aplikácie magnetickej rezonancie in vivo na laboratórnych zvieratách

Výsledky doplňovacích volieb do zamestnaneckej časti AS FaF...13. 10. 2021

Za členku ZČ AS FaF UK bola zvolená: PaedDr. Viera Žufková, PhD.

DAJTE SA ZAOČKOVAŤ PROTI CHRÍPKE, VYZÝVA DEKAN...12. 10. 2021

Bratislava 11. októbra 2021: Výskyt chrípky a chrípke podobných ochorení na Slovensku poklesol v minulej sezóne podľa Úradu verejného zdravotníctva SR oproti...

Prihlasovanie študentov na témy záverečných prác07. 10. 2021

Prihlasovanie študentov 4. ročníka magisterského študijného programu Farmácia a 3. ročníka bakalárskeho študijného programu ZDP na témy záverečných prác v...

21. zasadnutie Akademického senátu FaF UK07. 10. 2021

21. zasadnutie Akademického senátu FaF UK sa uskutoční dňa 12. októbra 2021 (utorok) o 09.30. Zasadnutie prebehne v „online“ forme v aplikácii MS-Teams.