Archív noviniek

Káva o deviatej s PharmDr. Katarínou Marákovou, PhD.27. 05. 2021

Čo je to biomarker a ako pomáha pri diagnostike ochorení?

XLVI. Lekárnické dni Milana Lehkého Slovenskej...27. 05. 2021

Pozývame Vás na konferenciu XLVI. Lekárnických dní Milana Lehkého, ktorá sa bude konať 24.-25.6. 2021 online.

38. Technologické dni04. 05. 2021

V septembri 2021 sa tradične budú konať už 38. Technologické dni. Tešíme sa na všetkých záujemcov inovatívnych riešení technológie liekov a zdravotníckych a...

VÝSLEDKY DOPLŇOVACÍCH VOLIEB DO ŠTUDENTSKEJ ČASTI AS FaF UK28. 04. 2021

AS FaF UK na 16. zasadnutí dňa 7. apríla 2021 uznesením č. 16-4/2021 vyhlásil doplňovacie voľby do študentskej časti AS FaF UK.

Termíny štátnej skúšky v LS26. 04. 2021

Riadne termíny štátnej skúšky z predmetov Farmaceutická technológia a Sociálna farmácia a lekárenstvo začínajú dňom 17.05.2021.

Vyšlo štvrté číslo časopisu Naša univerzita v tomto...25. 04. 2021

Téma: Kam nás posunul vesmírny výskum?

Výbor SFS SLS schválil návrh dekana FaF UK na udelenie...12. 04. 2021

Výbor SFS SLS schválil návrh dekana FaF UK na udelenie Medaily PhMr. Vladimíra J.Žuffu PharmDr. Zuzane Baťovej, PhD., riaditeľke a generálnej tajomníčke ŠÚKL....

STANOVISKO SLOVENSKÉHO SPOLKU ŠTUDENTOV FARMÁCIE K...11. 04. 2021

Slovenský spolok študentov farmácie vyjadruje podporu pracovníkom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv v čase šírenia nielen pandémie ochorenia COVID-19, ale aj...

DOPLŇOVACIE VOĽBY DO ZAMESTNANECKEJ ČASTI AS FaF UK08. 04. 2021

V doplňovacích voľbách do ZČ AS FaF UK, ktoré sa konali dňa 7. apríla 2021, bol za člena AS FaF UK zvolený pán Ing. Anton Ťažký (Katedra farmaceutickej analýzy...

Lekárenská prax a odborná prax počas letného semestra...19. 03. 2021

Informácie k lekárenskej a odbornej praxi v letnom semestri 2020/2021 na základe Uznesenia vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021