Slávnostné promócie absolventov

Vážená absolventka,
Vážený absolvent,

blahoželáme Vám k úspešnému ukončeniu štúdia.

Diplom Vám bude v zmysle vnútorných predpisov Univerzity Komenského v Bratislave odovzdaný na slávnostnej promócii.

TERMÍNY PROMÓCII V AR 2023/2024

Slávnostná promócia absolventov Univerzity Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulty v AR 2023/2024 sa uskutoční dňa 26. júna 2024 (STREDA) v Aule Rektorátu Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí 6 v Bratislave:

o 09:00 hod.    (nácvik* 08:00 hod.) - absolventi Mgr. štúdia v Sj

o 11:00 hod.    (nácvik* 10:00 hod.) - absolventi Mgr. štúdia v Sj

o 13:00 hod.    (nácvik* 12:00 hod.) - absolventi Mgr. štúdia v Sj a Aj

 

PROMÓCIE

Študentky a študenti sa na promócie prihlasujú samy/i cez systém AIS2 od 17. mája 2024 od 12:00 do 14. júna 2024 do 23:59. Prihlásiť sa je možné, až keď budete mať ukončené štúdium v AIS2 (do 2 dní od konania poslednej štátnej skúšky).

SLÁVNOSTNÁ PROMÓCIA JE AKADEMICKÝM OBRADOM A MÁ SVOJE PRAVIDLÁ.

Na promóciu sú absolventi povinní prísť o 1 hodinu skôr s občianskym preukazom alebo pasom, kvôli evidencii a následnému nácviku ceremónie. Nástup promovaných je hodinu pred promóciou (nácvik) v aule Univerzity Komenského v Bratislave na Šafárikovom námestí č. 6. V súvislosti s hladkým priebehom slávnostného aktu žiadame absolventov, aby dodržali stanovený termín nácviku.

Absolventi, ktorí sa nedostavia do 10 minút od začiatku stanoveného nácviku nebudú zaradení na slávnostnú promóciu.

Akademickí funkcionári majú na promócii oblečené taláre. Absolventi musia mať slávnostné formálne oblečenie, ktoré zodpovedá významnosti a výnimočnosti promócie.
Slávnostné formálne oblečenie je v zmysle Príkazu rektora č. 2/2012 podmienkou účasti na promócii.

Absolvent/ka, ktorého odev/obuv nebude zodpovedať dôstojnosti slávnostného aktu, nebude pripustený k promócii.

Pre absolventov je povinný oblek/nohavice a sako a biela, resp. svetlá košeľa s decentnou viazankou, tmavé ponožky, zavreté formálne topánky (najlepšie čierne šnurovacie).

Pre absolventky sú to šaty (zahalené ramená) alebo kostým (osobitne na magisterské promócie je najvhodnejšia  tmavá farba, resp. biela, resp. svetlá blúzka, jednofarebné šaty, pančuchy) a formálne topánky s plnou špicou. Vylúčené a nevhodné je oblečenie s odhalenými ramenami, sukne kratšie ako 10 cm nad kolená, hlboké výstrihy, lesklé alebo priehľadné materiály. Bežné sandále, plážová obuv sú zakázané! Slnečné okuliare ani na hlave, ani na očiach. 

 

INFORMÁCIA O VSTUPENKÁCH

Vstup do Auly UK pre rodičov, návštevníkov a hostí na promócie je možný 15 minút pred začatím promócie len s platnou vstupenkou cez turnikety.

Každému absolventovi, ktorí sa registruje na promócie cez systém AIS2, bude na univerzitné maily doručených 6 QR kódov v termíne po 19.6.2024. Upozorňujeme na fakt, že promovaní študenti vstupujú do budovy na svoje študentské karty. Takisto ich učitelia, školitelia a pedagógovia z UK, môžu vstupovať cez svoje karty. QR kódy sú určené vyslovene pre potreby rodinných príslušníkov. Samozrejme nie je problém, ak si študenti medzi sebou budú vymieňať QR kódy, keby niekomu nestačilo 6 QR kódov na vstup. Toto je však plne na dohode medzi nimi. Špecifické prípady budeme riešiť operatívne.    

Prenosy z akademických slávností, resp. obradov, budú pravidelne streamované. Videozáznamy budú k dispozícii na webovej stránke UK, na kanály univerzity na youtube.com.

 

Miesto: Aula UK, Šafárikovo nám. 6 – 1. poschodie

 

SCÉNAR PRIEBEHU PROMÓCIE ABSOLVENTOV MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA FAF UK (pdf)

SCÉNAR PRIEBEHU PROMÓCIE ABSOLVENTOV MAGISTERSKÉHO A BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA FAF UK (pdf)

 

PREVZATIE DOKLADOV O ABSOLVOVANÍ ŠTÚDIA

Absolventi, ktorí sa nezúčastnia slávnostnej promócie v stanovenom termíne a budú mať záujem si prevziať doklady o ukončení štúdia osobne, na OVR UK, v inom čase, môžu kontaktovať pracovníčku Oddelenia vzdelávania RUK, Mgr. Luciu Polákovú a dohodnúť sa na osobnom prevzatí dokladov o vzdelaní. 

Originály neprevzatých dokladov o ukončenom vysokoškolskom štúdiu (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu) na Oddelení študijných vecí UK po 20. decembri kalendárneho roku prechádzajú do trvalej úschovy Archívu UK a ich vydanie (na žiadosť absolventa) je spoplatnené (Smernica rektora UK č. 4/2010).

V prípade, že absolvent/ka bude mať záujem v čase promócií  prevziať doklady o ukončení štúdia pre svojho kolegu/kolegyňu (iného absolventa/absolventku), môže tak učiniť, na základe úradne overeného splnomocnenia.

Upozorňujeme absolventov, že v čase trvania promócií sa doklady o absolvovaní štúdia mimo slávnostných akademických obradov nevydávajú.

V prípade potreby nás kontaktujte na: faf.studijneuniba.sk 

Študijné oddelenie Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave

 


*ZOPÁR ODPORÚČANÍ

  • po príchode dekana/rektora, ak nás pozdraví kývnutím hlavy, treba rovnako odzdraviť
  • SPONDEO AC POLLICEOR - SĽUBUJEM A POTVRDZUJEM sa hovorí nahlas, aby bolo sľub počuť
  • rektorovi sa predstavujeme len očným kontaktom a kývnutím hlavy dopredu
  • pri štátnej a študentskej hymne (Gaudeamus igitur) stojíme s rukami pri tele, nie s prekríženými pred telom
  • v prípade akejkoľvek nepohody, nevoľnosti pri promócií si okamžite ideme sadnúť do prvého radu a nečakáme, že to prejde