Bakalárske štúdium

Oznam o konaní riadneho termínu štátnej skúšky 

DIŠTANČNÉ ŠTÁTNE SKÚŠKY
– PRIPOJENIE SA NA VEREJNÝ AUDIO-PRENOS

Oznamujeme predsedom a členom komisií dátum konania riadneho termínu štátnej skúšky z predmetov: Zdravotnícke pomôcky a Diagnostické pomôcky v akademickom roku 2019/2020.

Riadny termín štátnej skúšky bude prebiehať dňa 22. júna 2020 od 8:00h v Sieni dekana v budove na Odbojárov 10,  Bratislava.

Komisia č. 1       dňa  22. 06. 2020                   Sieň dekana

doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD. - predsedníčka

PharmDr. Katarína Maráková, PhD.

PharmDr. Veronika Šimunková, PhD.

PharmDr. Janka Kubíková, PhD.

Náhradníci:

PharmDr. Miroslava Snopková, PhD.

RNDr. Svetlana Dokupilová, PhD.

RNDr. Alexandra Planková, PhD.