ESCP JARNÝ WORKSHOP KLINICKEJ FARMÁCIE V BRATISLAVE

V dňoch 25. – 26. apríla 2024 sa na Farmaceutickej fakulte UK uskutočnil európsky odborno-vedecký workshop klinickej farmácie. Išlo o prvý workshop organizovaný Európskou spoločnosťou klinickej farmácie v spolupráci s Farmaceutickou fakultou na Slovensku. Témou boli Výzvy farmakoterapie v rozvojových rokoch: od počatia po dospievanie.


09. 05. 2024 17.17 hod.

Európska spoločnosť klinickej farmácie (ESCP) je medzinárodná organizácia zastrešujúca klinických farmaceutov pôsobiacich v praxi a akadémii v Európe. ESCP organizuje ročne medzinárodné stretnutia klinických farmaceutov, a to dvojdňové jarné workshopy, ktoré sú užšie zamerané na konkrétnu tému z klinickej praxe a jesenné, tematicky širšie zamerané sympózia. Jarného sympózia v Bratislave sa zúčastnilo viac než 100 odborníkov a nadšencov klinickej farmácie.

Výzvy farmakoterapie v rozvojových rokoch: od počatia po dospievanie

Podujatie bolo venované veľmi aktuálnym a náročným témam, ktoré musia klinickí farmaceuti často riešiť. „Liečba počas tehotenstva neovplyvňuje len matku ale aj vyvíjajúci sa plod. Zmeny v tele matky vedú k zmenám farmakokinetiky a farmakodynamiky liečiv, a teda aj k zmenám ich účinku. Navyše počas dojčenia, množstvo liečiv prestupuje do materského mlieka. Kedy je možné v dojčení pokračovať a kedy ho zastaviť? Výzvy sa týkajú aj liečby pediatrických pacientov. Ako sme sa presvedčili, dieťa nie je malý dospelý a množstvo liečiv nemá dostatočné dáta týkajúce sa efektívnosti a bezpečnosti liečby u tejto skupiny. Často dochádza k použitiu liečiv „off-label“ – ako postupovať v takýchto prípadoch?“ – hovorí prezidentka ESCP doktorka Monika Lutters (Švajčiarsko) a viceprezidentka ESCP doktorka Anna Oleárová (Slovensko).

Program tvorilo 5 prednášok od expertov z Univerzity v Nórsku, nemocníc vo Švajčiarsku, Holandsku, Slovinsku ale aj Národného toxikologického informačného centra (NTIC) na Slovensku. Témy prednášok boli zamerané na bezpečnosť a efektívnosť farmakoterapie u tehotných a dojčiacich žien, úpravu farmakoterapie v danom období, lieky ovplyvňujúce mužskú plodnosť, intoxikácie u pediatrických farmaceutov a manažment liečby ADHD (nielen) u detských pacientov.

Súčasťou konferencie boli aj 4 praktické workshopy, na ktorých sa účastníci venovali terapeutickému monitorovaniu hladín liečiv u tehotných žien a detských pacientov, a taktiež novým inovatívnym nástrojom pri predikovaní vhodného dávkovania liečiv, prehľadu užitočných databáz v oblasti rizík farmakoterapie v období tehotenstva a laktácie a nástroju, ktorý trénuje zdravotníckych pracovníkov v identifikovaní medikačných pochybení a tým jeho predchádzaniu v neonatalógii.

Počas konferencie prebiehali aj diskusie a prezentácie nových vedeckých poznatkov vo forme posterov a posterových prezentácii z akademického prostredia a klinickej praxe.

Po obohacujúcom programe v prvý deň konferencie prebiehala uvítacia recepcia v Primaciálnom paláci v Bratislave, po ktorej bola nasledovala exkurzia v mestskej časti Staré Mesto Bratislavy, pod vedením certifikovanej sprievodkyne doktorky Zuzany Kiliánovej, jednej z organizátorov konferencie.

Účasť študentov FaF UK

Na podujatí sa zúčastnili aj študenti a študentky FaF UK so záujmom o klinickú farmáciu, vrátane víťazných tímov celoslovenskej súťaže Clinical Skills Event zameranej na spoluprácu študentov medicíny a farmácie pri riešení klinických kazuistík. Súťaž sa konala v marci počas Týždňa farmaceutického vzdelávania a kariéry (TyFaVKa) na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

 

Záštitu nad Jarným workshopom prevzalo Ministerstvo zdravotníctva SR a dekan FaF UK, prof. Ján Klimas

Podujatie bolo uskutočnené predovšetkým zásluhou viceprezidentky ESCP a prezidentky Sekcie klinickej farmácie (SFS) doktorky Anny Oleárovej, doktorky Zuzany Kiliánovej, doktora Gabriela Dóku, doktorky Natálie Stollárovej pôsobiacej vo výbore podskupiny ESCP určenej mladým klinickým farmaceutom a celému ESCP výboru.