Formuláre referátu ekonomiky práce a mzdovej účtarne

Dohody

Príkaz rektora UK č. 4/2015 k vykonávaniu základnej finančnej kontroly na Univerzite Komenského v Bratislave,
platný od 31. decembra 2015 a účinný od 1. januára 2016.

  • Príloha č. 2: KONTROLNÝ LIST – Požiadavka na vykonanie finančnej operácie – Preplatenie dohôd o  ...: Príloha č. 2 (PDF) (na vyplnenie: DOCX)

Rigorózne konanie

Návrh na poskytnutie odmeny za rigorózne konania: tlačivo – vzor (DOCX)

Prílohy k vnútorným predpisom FaF UK

Vnútorný predpis dekana FaF UK č. 1/2010 zo dňa 16. 2. 2010

  • Príloha 1: Návrh na vyplatenie odmien za vyučovanie v anglickom jazyku – tlačivo – vzor (DOCX)
  • Príloha 2: ...
  • Príloha 3: ...