Formuláre referátu verejného obstarávania

Tovar, práce a služby

Príkaz rektora UK č. 4/2015 k vykonávaniu základnej finančnej kontroly na Univerzite Komenského v Bratislave, platný od 31. decembra 2015 a účinný od 1. januára 2016.

  • Príloha č. 1: KONTROLNÝ LIST – Požiadavka na zabezpečenie dodávky tovaru, prác a služieb: Príloha č. 1 (PDF) (na vyplnenie: DOCX)