Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

Ing. Marcela Koreňová, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Záhrada liečivých rastlín
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnanec
Telefón
02/501 17 198
Miestnosť
Správa ZLR: Kalinčiakova ul. 8, IV. posch., č. dv. 408
Poznámka
Kontakt na ostatných pracovníkov ZLR v Prievoze:
Záhrada liečivých rastlín:
(ulica) Nové Záhrady I, č. 21, Prievoz
821 05 Bratislava
č. tel. (02) 43336914
Publikačná činnosť

Anna Černá

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Záhrada liečivých rastlín
sekretárka, sekretár

Alžbeta Hobotová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Záhrada liečivých rastlín
pestovateľ aromatických a liečivých rast

Mária Hrušecká

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Záhrada liečivých rastlín
pestovateľ aromatických a liečivých rast

Ján Potocsi

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Záhrada liečivých rastlín
pestovateľ aromatických a liečivých rast

Eva Škorvagová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Záhrada liečivých rastlín
pestovateľ aromatických a liečivých rast

Jozef Hrúza

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Záhrada liečivých rastlín
manipulačný robotník v poľnohospodárstve

Hore