Vedecko-výskumná činnosť

ZLR sa vo vedecko-výskumnej činnosti v spolupráci s domácimi a zahraničnými inštitúciami zameriava na štúdium farmaceuticky významných biologicky aktívnych látok. Získané výsledky sa priebežne publikujú v odborných periodikách.

<output>ZLR sa vo vedecko-výskumnej činnosti v spolupráci s domácimi a zahraničnými inštitúciami zameriava na štúdium farmaceuticky významných biologicky aktívnych látok. Získané výsledky sa priebežne publikujú v odborných periodikách.</output>