Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

 

doc. RNDr. Peter Mikuš, PhD. - vedúci katedry

<output>meritný profesor:</output>

<output>meritný profesor:</output>

<output>Emeritný profesor:</output>

Emeritný profesor: prof. RNDr. Emil Havránek, PhD. - zástupca vedúceho katedry

PharmDr. Katarína Maráková, PhD. - tajomník katedry

Daniela Výbohová - sekretariát katedry

 

<output>Emeritný profesor:</output>

prof. RNDr. Peter Mikuš, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/501 17 248
Miestnosť
213 - O
Publikačná činnosť

prof. RNDr. Emil Havránek, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie
emeritný profesor
Publikačná činnosť

doc. Ing. Jan Světlík, DrSc.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/501 17 251
Miestnosť
216 - O
Publikačná činnosť

Ing. Ivan Benkovský, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 253
Miestnosť
LNF
Publikačná činnosť

RNDr. Svetlana Dokupilová, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 249
Miestnosť
214 - O
Publikačná činnosť

Ing. Jaroslav Galba, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Ing. Oľga Lukačovičová, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 256
Miestnosť
LNP - O
Publikačná činnosť

RNDr. Jana Macková, CSc.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PharmDr. Katarína Maráková, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 248
Miestnosť
214 - O
Publikačná činnosť

RNDr. Jozef Motyčka

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

PharmDr. Juraj Piešťanský, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 247
Miestnosť
212 - O
Publikačná činnosť

RNDr. Alexandra Planková, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 250
Miestnosť
215 - O
Publikačná činnosť

Mgr. Ivana Zemanová, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Ing. Drahomíra Rauová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

Ing. Anton Ťažký

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

Daniela Výbohová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie
sekretárka, sekretár
Telefón
02/501 17 113
Miestnosť
208 - O

PharmDr. Mária Bodnár Mikulová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie
Doktorand (4.dFMX, denný)
Telefón
02/501 17 256
Miestnosť
LNF-O
Publikačná činnosť

Mgr. Andrea Forgácsová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie
Doktorand (5.dFMX/x, externý)
Publikačná činnosť

Mgr. Radka Gamčíková

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie
Doktorand (4.dFMX/x, externý)

Mgr. Michal Hanko

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie
Doktorand (1.dFMX, denný)

Ing. Lukáš Kňaz

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie
Doktorand (1.dFMX/x, externý)

Mgr. Dominika Krajčiová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie
Doktorand (6.dFMX/x, externý)
Publikačná činnosť

Mgr. Daniel Pecher

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie
Doktorand (3.dFMX, denný)
Telefón
0902 245 225
Miestnosť
O-204
Publikačná činnosť

Terézia Cingelová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie
chemický technik, i. n.
Telefón
02/501 17 242
Miestnosť
202 - O

Zuzana Kohútová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie
chemický technik, i. n.

Dana Sviteková

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie
chemický technik, i. n.

Marcela Zajíčková

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie
chemický technik, i. n.
Telefón
02/501 17 252
Miestnosť
226 - O

Renáta Emrichová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie
pomocník a upratovač v kancelárii
Telefón
02/501 17 256
Miestnosť
LNP - O

Hore