Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

Vedenie katedryKatedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie
Vedúci katedryprof. RNDr. Peter Mikuš, PhD.
Zástupca vedúceho katedryprof. RNDr. Emil Havránek, PhD.,
emeritný profesor
Tajomník katedryPharmDr. Katarína Maráková, PhD.
Sekretariát katedryIng. Martina Kirthová

<output>Emeritný profesor:</output>

prof. RNDr. Peter Mikuš, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Kat.farm.analýzy a nukl.farmácie
profesor vysokoškolský, univerzitný
02/501 17 243
+421 2 9016 9243
206 - O

doc. Ing. Dáša Kružlicová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Kat.farm.analýzy a nukl.farmácie
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9016 2247

PharmDr. Katarína Maráková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Kat.farm.analýzy a nukl.farmácie
docent vysokej školy, univerzity
02/501 17 248
+421 2 9016 3382
+421 2 9016 9248
214 - O

Ing. Peter Bystrický, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Kat.farm.analýzy a nukl.farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
kl. 382, 380
+421 2 9016 9382
TACentrum

RNDr. Svetlana Dokupilová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Kat.farm.analýzy a nukl.farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/501 17 249
+421 2 9016 9249
214 - O

Mgr. Michal Hanko, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Kat.farm.analýzy a nukl.farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
202 - O

Mgr. Jana Havlíková, MSc. PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Kat.farm.analýzy a nukl.farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9016 2249
+421 2 9016 2382

RNDr. Jozef Motyčka

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Kat.farm.analýzy a nukl.farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/501 17 246
+421 2 9016 9246
211 - O

PharmDr. Samuel Varényi, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Kat.farm.analýzy a nukl.farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Ing. Ivan Benkovský, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Kat.farm.analýzy a nukl.farmácie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
02/501 17 253
+421 2 9016 9253
LNF

Ing. Flóra Jozefíková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Kat.farm.analýzy a nukl.farmácie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9016 2326

prof. RNDr. Milan Melník, DrSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Kat.farm.analýzy a nukl.farmácie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Ing. Anton Ťažký

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Kat.farm.analýzy a nukl.farmácie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Terézia Čisáriková

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Kat.farm.analýzy a nukl.farmácie
laborant chemický technik, i. n.
02/501 17 242
202 - O

Zuzana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Kat.farm.analýzy a nukl.farmácie
laborant chemický technik, i. n.

Dana Sviteková

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Kat.farm.analýzy a nukl.farmácie
laborant chemický technik, i. n.

Ľubica Szakáčová

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Kat.farm.analýzy a nukl.farmácie
laborant chemický technik, i. n.

Ing. Martina Kirthová

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Kat.farm.analýzy a nukl.farmácie
THP,sekretárka, sekretár
+421 2 9016 9244

Renáta Emrichová

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Kat.farm.analýzy a nukl.farmácie
upratovačka
02/501 17 256
LNP - O

Hore

Doktorandi

PharmDr. Michaela Garlík Matušková

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK
4.dFMX
+421 2 9016 2250

PharmDr. Andrea Horniaková

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK
3.dFMX

Mgr. Martina Opetová

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK
3.dFMX

Mgr. Kristián Slíž

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK
4.dFMX

PharmDr. Ondrej Štefánik

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK
3.dFMX

Mgr. Radovan Tomašovský

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK
3.dFMX
Toxikologické a antidopingové centrum