Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

Vedenie katedryKatedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie
Vedúci katedryprof. RNDr. Peter Mikuš, PhD.
Zástupca vedúceho katedryprof. RNDr. Emil Havránek, PhD.,
emeritný profesor
Tajomník katedryPharmDr. Katarína Maráková, PhD.
Sekretariát katedryPharmDr. Daniel Pecher, PhD.

<output>Emeritný profesor:</output>

prof. RNDr. Peter Mikuš, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Kat.farm.analýzy a nukl.farmácie
profesor vysokoškolský, univerzitný
02/501 17 243
206 - O

Ing. Ivan Benkovský, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Kat.farm.analýzy a nukl.farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/501 17 253
LNF

PharmDr. Mária Bodnár Mikulová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Kat.farm.analýzy a nukl.farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+4212/501 17 244 al. 248
O-213 al. 203/204/LNF

RNDr. Anna Boriková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Kat.farm.analýzy a nukl.farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/501 17 247
212 - O

RNDr. Svetlana Dokupilová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Kat.farm.analýzy a nukl.farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/501 17 249
214 - O

Mgr. Michal Hanko, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Kat.farm.analýzy a nukl.farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
202 - O

Mgr. Jana Havlíková, MSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Kat.farm.analýzy a nukl.farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PharmDr. Juraj Piešťanský, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Kat.farm.analýzy a nukl.farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/ 50 117 250
215 - O

Mgr. Samuel Varényi, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Kat.farm.analýzy a nukl.farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

prof. RNDr. Milan Melník, DrSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Kat.farm.analýzy a nukl.farmácie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Ing. Anton Ťažký

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Kat.farm.analýzy a nukl.farmácie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Mgr. Andrea Horniaková

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Kat.farm.analýzy a nukl.farmácie
1.dFMX

Mgr. Martina Opetová

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Kat.farm.analýzy a nukl.farmácie
1.dFMX

Mgr. Ondrej Štefánik

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Kat.farm.analýzy a nukl.farmácie
1.dFMX

Mgr. Radovan Tomašovský

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Kat.farm.analýzy a nukl.farmácie
1.dFMX

Mgr. Dominika Žigrayová

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Kat.farm.analýzy a nukl.farmácie
1.dFMX

Zuzana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Kat.farm.analýzy a nukl.farmácie
chemický technik, i. n.

Dana Sviteková

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Kat.farm.analýzy a nukl.farmácie
chemický technik, i. n.

Ľubica Szakáčová

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Kat.farm.analýzy a nukl.farmácie
chemický technik, i. n.

Renáta Emrichová

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Kat.farm.analýzy a nukl.farmácie
pomocník a upratovač v kancelárii
02/501 17 256
LNP - O

Hore