Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

Vedenie katedryKatedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie
Vedúci katedryprof. RNDr. Peter Mikuš, PhD.
Zástupca vedúceho katedryprof. RNDr. Emil Havránek, PhD.,
emeritný profesor
Tajomník katedryPharmDr. Katarína Maráková, PhD.
Sekretariát katedryDaniela Výbohová

<output>Emeritný profesor:</output>

prof. RNDr. Peter Mikuš, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/501 17 248
Miestnosť
213 - O
Publikačná činnosť

prof. RNDr. Emil Havránek, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie
emeritný profesor
Publikačná činnosť

Ing. Ivan Benkovský, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 253
Miestnosť
LNF
Publikačná činnosť

PharmDr. Mária Bodnár Mikulová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 244
Miestnosť
O-203 / O-LNF
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie
Doktorand (6.dFMX/x, externý)
Telefón
02/501 17 244
Miestnosť
O-203 / O-LNF
Publikačná činnosť

RNDr. Anna Boriková, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

RNDr. Svetlana Dokupilová, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 249
Miestnosť
214 - O
Publikačná činnosť

Ing. Jaroslav Galba, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

PharmDr. Barbora Hans

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Ing. Dáša Kružlicová, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

RNDr. Jana Macková, CSc.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PharmDr. Katarína Maráková, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 248
Miestnosť
214 - O
Publikačná činnosť

RNDr. Jozef Motyčka

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

PharmDr. Daniel Pecher, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Miestnosť
O-204
Publikačná činnosť

PharmDr. Juraj Piešťanský, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 247
Miestnosť
212 - O
Publikačná činnosť

RNDr. Alexandra Planková, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 250
Miestnosť
215 - O
Publikačná činnosť

Mgr. Jozef Prachár, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Ivana Zemanová, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Ing. Drahomíra Rauová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

Ing. Anton Ťažký

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

Daniela Výbohová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie
sekretárka, sekretár
Telefón
02/501 17 113
Miestnosť
208 - O

Mgr. Michal Hanko

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie
Doktorand (3.dFMX, denný)
Publikačná činnosť

Terézia Cingelová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie
chemický technik, i. n.
Telefón
02/501 17 242
Miestnosť
202 - O

Zuzana Kohútová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie
chemický technik, i. n.

Dana Sviteková

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie
chemický technik, i. n.

Ľubica Szakáčová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie
chemický technik, i. n.

Marcela Zajíčková

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie
chemický technik, i. n.
Telefón
02/501 17 252
Miestnosť
226 - O

Renáta Emrichová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie
pomocník a upratovač v kancelárii
Telefón
02/501 17 256
Miestnosť
LNP - O

Hore