Doktoranské štúdium

Doktorandi a témy dizertačných prác

  • Radka Džurinová:

    Možnosti a aplikácie elektrochemických metód vo farmaceutickej a biomedicínskej analýze

  • Dominika Krajčiová:

    Štúdium komplexov medi s bioaktívnymi ligandami

  • Andrea Forgácsová:

    Studium komplexů galia s bioaktivními ligandy, syntéza, analýza