Kontaktné informácie

Vedúci katedry:

doc. Mgr. Fils Andriamainty, PhD.

andriamaintyfpharm.uniba.sk 

+421290169229

Zástupca vedúceho katedry:

doc. PharmDr. Ivan Malík, PhD.

malikfpharm.uniba.sk 

+421290169227

Tajomník katedry:

PharmDr. Iva Kapustíková, PhD.

kapustikovafpharm.uniba.sk 

+421290169224

Sekretariát katedry:Katarína Karolína Rigoová

katarina.karolina.rigoova@fpharm.uniba.sk 

+421290169228

Emeritný profesor:

prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD.

cizmarik1uniba.sk 

+421290169235

Docenti:

doc. Mgr. Fils Andriamainty, PhD.

andriamaintyfpharm.uniba.sk 

+421290169229

 

doc. PharmDr. Ivan Malík, PhD.

malikfpharm.uniba.sk 

+421290169227

 

doc. PharmDr. Miroslava Sýkorová, PhD.

sykorovafpharm.uniba.sk 

+421290169225

Odborní asistenti:Ing. Jaroslav Galba, PhD.galbafpharm.uniba.sk+421290169231
PharmDr. Vladimír Garaj, PhD.

garajfpharm.uniba.sk 

+421290169223

 

PharmDr. Iva Kapustíková, PhD.

kapustikovafpharm.uniba.sk 

+421290169224

PharmDr. Matej Maruniak, PhD.maruniakfpharm.uniba.sk +421290169223

 

PharmDr. Eva Salanci, PhD.

salancifpharm.uniba.sk 

+421290169226

 

PharmDr. Lenka Stopková, PhD.

stopkovafpharm.uniba.sk 

+421290169226

Mgr. Róbert Šandrik PhD.sandrik2uniba.sk +421290169221

 

Ing. Stanislava Šoralová, PhD.

soralovafpharm.uniba.sk 

+421290162395

Denní doktorandi:Mgr. Dominika Nádaská

nadaska11uniba.sk

+421290169221

Technický personál:

Lívia Budová

budovafpharm.uniba.sk 

 

 

Viera Današová

danasovafpharm.uniba.sk 

 

 

Vlasta Hanulíková

hanulikovafpharm.uniba.sk 

 

 

Jozefína Horčárová

jozefina.horcarovauniba.sk 

 

Martina Kysucká

kysuckafpharm.uniba.sk 

+421290169233