Kontaktné informácie

Vedúci katedry:

doc. Mgr. Fils Andriamainty, PhD.

andriamaintyfpharm.uniba.sk 

+421250117229

Zástupca vedúceho katedry:

doc. PharmDr. Ivan Malík, PhD.

malikfpharm.uniba.sk 

+421250117227

Tajomník katedry:

PharmDr. Iva Kapustíková, PhD.

kapustikovafpharm.uniba.sk 

+421250117224

Sekretariát katedry:

Anna Novotná

anna.novotnafpham.uniba.sk 

+421250117228

Emeritný profesor:

prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD.

cizmarik1uniba.sk 

 

Docenti:

doc. Mgr. Fils Andriamainty, PhD.

andriamaintyfpharm.uniba.sk 

50 117 229

 

doc. PharmDr. Ivan Malík, PhD.

malikfpharm.uniba.sk 

50 117 227

 

doc. PharmDr. Miroslava Sýkorová, PhD.

sykorovafpharm.uniba.sk 

50 117 225

Odborní asistenti:Mgr. Stanislav Bilka, PhD.

stanislav.bilkauniba.sk

50 117 221

 

Ing. Jaroslav Galba, PhD.

galbafpharm.uniba.sk

 

PharmDr. Vladimír Garaj, PhD.

garajfpharm.uniba.sk 

50 117 223, (395)

 

PharmDr. Iva Kapustíková, PhD.

kapustikovafpharm.uniba.sk 

50 117 224

PharmDr. Matej Maruniak, PhD.maruniakfpharm.uniba.sk 50 117 223

 

PharmDr. Eva Salanci, PhD.

salancifpharm.uniba.sk 

50 117 226

 

PharmDr. Lenka Stopková, PhD.

stopkovafpharm.uniba.sk 

50 117 226

Mgr. Róbert Šandrik PhD.sandrik2uniba.sk 50 117 221

 

Ing. Stanislava Šoralová, PhD.

soralovafpharm.uniba.sk 

50 117 395

Denní doktorandi:

PharmDr. Miroslav Kemka

kemka2uniba.sk 

50 117 223

 

PharmDr. Zuzana Štiffelová

suchtova2uniba.sk 

50 117 226

Externí doktorandi:

PharmDr. Katarína Birošíková

rumlova1uniba.sk 

 

Technický personál:

Lívia Budová

budovafpharm.uniba.sk 

50 117 230

 

Viera Današová

danasovafpharm.uniba.sk 

50 117 230

 

Vlasta Hanulíková

hanulikovafpharm.uniba.sk 

50 117 230

 

Jozefína Horčárová

jozefina.horcarovauniba.sk 

50 117 230

 

Martina Kysucká

kysuckafpharm.uniba.sk 

50 117 322