Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

doc. Mgr. Fils Andriamainty, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmaceutickej chémie,
docent vysokej školy, univerzity

doc. PharmDr. Ivan Malík, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmaceutickej chémie,
docent vysokej školy, univerzity
320 - O
02/501 17 222

doc. PharmDr. Miroslava Sýkorová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmaceutickej chémie,
docent vysokej školy, univerzity
319 - O
02/501 17 225

Anna Novotná

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmaceutickej chémie,
sekretárka, sekretár

Mgr. Stanislav Bilka, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmaceutickej chémie,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Ing. Jaroslav Galba, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmaceutickej chémie,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PharmDr. Iva Kapustíková, Ph.D.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmaceutickej chémie,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
318 - O
02/501 17 224

PharmDr. Matej Maruniak, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmaceutickej chémie,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/501 17 223

PharmDr. Eva Salanci, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmaceutickej chémie,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PharmDr. Lenka Stopková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmaceutickej chémie,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Róbert Šandrik, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmaceutickej chémie,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Ing. Stanislava Šoralová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmaceutickej chémie,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
318 - O
TAC 16
02/501 17 224
02/501 17 395

Lívia Budová

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmaceutickej chémie,
chemický technik, i. n.

Viera Današová

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmaceutickej chémie,
chemický technik, i. n.

Vlasta Hanulíková

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmaceutickej chémie,
chemický technik, i. n.

Martina Kysucká

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmaceutickej chémie,
chemický technik, i. n.
322 - O
02/501 17 322

Jozefína Horčárová

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmaceutickej chémie,
umývačka

Hore