Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

doc. Mgr. Fils Andriamainty PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmaceutickej chémie
docent vysokej školy, univerzity

doc. PharmDr. Ivan Malík PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmaceutickej chémie
docent vysokej školy, univerzity
02/501 17 222
320 - O

doc. PharmDr. Miroslava Sýkorová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmaceutickej chémie
docent vysokej školy, univerzity
02/501 17 225
02/501 17 241
319 - O
LNP - O

PharmDr. Vladimír Garaj PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmaceutickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/501 17 223
325 - O
https://www.researchgate.net/profile/Vladimir_Garaj

PharmDr. Iva Kapustíková PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmaceutickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/501 17 224
318 - O

PharmDr. Matej Maruniak PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmaceutickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/501 17 223

RNDr. Mája Polakovičová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmaceutickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/501 17 335
02/501 17 395
229 - K
TAC 16

PharmDr. Lenka Stopková

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmaceutickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Ing. Stanislava Šoralová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmaceutickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Lívia Budová

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmaceutickej chémie
chemický technik, i. n.

Viera Današová

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmaceutickej chémie
chemický technik, i. n.

Vlasta Hanulíková

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmaceutickej chémie
chemický technik, i. n.

Martina Kysucká

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmaceutickej chémie
chemický technik, i. n.
02/501 17 233
322 - O

Jozefína Horčárová

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmaceutickej chémie
umývačka

Anna Novotná

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmaceutickej chémie
sekretárka, sekretár

Hore