Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

doc. Mgr. Fils Andriamainty, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmaceutickej chémie,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9016 9229

PharmDr. Vladimír Garaj, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmaceutickej chémie,
docent vysokej školy, univerzity
317 - O
02 50117 223
+421 2 9016 9223
+421 2 9016 9395
https://www.researchgate.net/profile/Vladimir_Garaj

doc. PharmDr. Ivan Malík, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmaceutickej chémie,
docent vysokej školy, univerzity
320 - O
02/501 17 222
+421 2 9016 9227

doc. PharmDr. Miroslava Sýkorová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmaceutickej chémie,
docent vysokej školy, univerzity
319 - O
+421 2 9016 9225

Ing. Jaroslav Galba, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmaceutickej chémie,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9016 9231

PharmDr. Iva Kapustíková, Ph.D.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmaceutickej chémie,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
318 - O
02/501 17 224
+421 2 9016 9224

PharmDr. Matej Maruniak, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmaceutickej chémie,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/501 17 223
+421 2 9016 2223

PharmDr. Lenka Stopková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmaceutickej chémie,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9016 2226

Mgr. Róbert Šandrik, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmaceutickej chémie,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9016 9221

Ing. Stanislava Šoralová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmaceutickej chémie,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
318 - O
TAC 16
02/501 17 224
02/501 17 395
+421 2 9016 2395

Jozefína Horčárová

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmaceutickej chémie,
umývačka

Viera Današová

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmaceutickej chémie,
laborant-chemický technik, i. n.

Vlasta Hanulíková

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmaceutickej chémie,
laborant-chemický technik, i. n.

Martina Kysucká

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmaceutickej chémie,
laborant-chemický technik, i. n.
322 - O
02/501 17 322
+421 2 9016 9233

Hore