RIEŠENÉ PROJEKTY

Katedra farmakognózie a botaniky je jediným gestorom základného výskumu na Slovensku v odbore farmakognózia. Zároveň je spoluriešiteľom výskumu v súvisiacich medicínskych, chemických a biologických disciplínach.