Oddelenia

Oddelenie farmakologickej propedeutiky

Vedúci oddelenia:
doc. PharmDr. Stanislava Kosírová, PhD.
tel. 50 117 364, e-mail: kosirova(at)fpharm.uniba.sk

Docenti:

doc. PharmDr. Anna Paul-Hrabovská, PhD. - vedný odbor 7.3.2 Farmakológia

doc. PharmDr. Stanislava Kosírová, PhD.

doc. MUDr. Tatiana Stankovičová, CSc. - vedný odbor 7.3.2 Farmakológia

Odborní asistenti:

PharmDr. Dominika Dingová, PhD.
PharmDr. Csaba Horváth, PhD.
PharmDr. Eva Kráľová, PhD.
PharmDr. Attila Kulcsár, PhD.
PharmDr. Tomáš Rajtík, PhD.
Mgr. Ondrej Sprušanský, PhD.
Mgr. Lenka Bies Piváčková, PhD.

Doktorandi:
PharmDr. Peter Galis
Mgr. Emil Babiak
Mgr. Michaela Sasváriová
Mgr. Linda Bartošová
Mgr. Aneta Čináková
Mgr. Tibor Hodbod
Mgr. Lucia Markusková
Mgr. Izabela Jarabicová

Oddelenie farmakológie a toxikológie

Vedúci oddelenia:
doc. PharmDr. Peter Křenek, PhD.
tel.: 50 117 392, e-mail: krenek(at)fpharm.uniba.sk

 

Profesorka:

prof. PharmDr. Adriana Duriš Adameová, PhD.

 

Docenti:
doc. RNDr.Ingrid Tumová, CSc.
doc. PharmDr. Peter Křenek, PhD.
doc. PharmDr. Marek Máťuš, PhD.
doc. Mgr. Peter Vavrinec, PhD.
doc. Mgr. Diana Vavrincová, PhD.

Odborní asistenti:
PharmDr. Tomáš Rajtík, PhD.
PharmDr. Eva Malíková, PhD.

Doktorandi:
PharmDr. Peter Galis
Mgr. Marína Púchovská
PharmDr. Eva Veľasová
PharmDr. Katarína Lelková

Oddelenie klinickej farmakológie a farmakoterapie

Vedúci oddelenia:
prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD, MPH
tel.: 50 117 3368, e-mail: klimas(at)fpharm.uniba.sk 

Profesori:
prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD, MPH
vedný odbor 7.3.2 Farmakológia

Prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc.
vedný odbor 7.3.2. Farmakológia

Odborní asistenti:

PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD.
PharmDr. Elena Ondriašová, CSc.
PharmDr. Zuzana Kiliánová, PhD.
Mgr. Gabriel Dóka, PhD.

Denní doktorandi:

Mgr. Emil Babiak
Mgr. Henrieta Oravcová
Mgr. Natália Hromníková
Mgr. Bc. Zuzana Romanová
Mgr. Monika Čičová
Mgr. Zuzana Pagáčová

Technicko-hospodárski pracovníci katedry

Mgr. Adriana Chalányiová, Veronika Haššová, Elena  Vilémová, Dagmar Křečková, Alexandra Striničová,

Pracovníci zverinca:

Alena Hnízdová, Lenka Svobodová