Oddelenia

Oddelenie farmakologickej propedeutiky

Vedúci oddelenia:
doc. MUDr. Tatiana Stankovičová, CSc. - vedný odbor 7.3.2 Farmakológia
tel. 50 117 369, e-mail: stankovicova(at)fpharm.uniba.sk

Profesor:
prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH – vedný odbor 7.3.2 Farmakológia

Docenti:
doc. PharmDr. Anna Paul-Hrabovská, PhD. - vedný odbor 7.3.2 Farmakológia
doc. MUDr. Tatiana Stankovičová, CSc. - vedný odbor 7.3.2 Farmakológia

Odborní asistenti:
PharmDr. Stanislava Jankyová, PhD.
PharmDr. Eva Kráľová, PhD.
Mgr. Ondrej Sprušanský, PhD.
Mgr. Lenka Bies Piváčková, PhD.

Doktorandi:
Mgr. Michaela Sasváriová

Oddelenie farmakológie a toxikológie

Vedúci oddelenia:
doc. RNDr. Ingrid Tumová, CSc.
tel.: 50 117 374, č.dv. 346, e-mail: tumova(at)fpharm.uniba.sk

 

Profesori:

prof. PharmDr. Adriana Duriš Adameová, PhD. vedný odbor 7.3.2 Farmakológia

 

Docenti:
doc. RNDr.Eva Račanská, CSc. – mimoriadny profesor, vedný odbor 7.3.2 Farmakológia
doc. RNDr.Ingrid Tumová, CSc. – mimoriadny profesor, vedný odbor 7.3.2 Farmakológia
doc. PharmDr. Peter Křenek, PhD., vedný odbor 7.3.2 Farmakológia

Odborní asistenti:

PharmDr. Marek Máťuš, PhD.
Mgr. Peter Vavrinec, PhD.
Mgr. Diana Vavrincová, PhD.

Doktorandi:

PharmDr. Michal Radik
Mgr. Jana Vetešková

Oddelenie klinickej farmakológie a farmakoterapie

Vedúci oddelenia:
prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc.
tel.: 50 117 367, č.dv. 12, e-mail: kuzelova(at)fpharm.uniba.sk 

Profesori:
prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc.
vedný odbor 7.3.2 Farmakológia

Odborní asistenti:

PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD.
PharmDr. Elena Ondriašová, CSc.
PharmDr. Zuzana Kiliánová, PhD.
Mgr. Gabriel Dóka, PhD.

Denní doktorandi:

Technicko-hospodárski pracovníci katedry

Mgr. Adriana Chalányiová, Veronika Haššová, Elena  Vilémová, Kristína Herichová, Dagmar Křečková, Alexandra Striničová, Drahomíra Struhárová, Ján Tomášek, Anna Fraňová

Pracovníci zverinca:

Alena Hnízdová, Lenka Svobodová