Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/501 17 368
Publikačná činnosť

prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/501 17 367
Miestnosť
12 -K
Publikačná činnosť

doc. PharmDr. Adriana Duriš Adameová, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/501 17 366
02/501 17 384
02/501 17 383
Miestnosť
1-4 - K
Publikačná činnosť

doc. PharmDr. Peter Křenek, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/501 17 376
Miestnosť
126 - O
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Eva Račanská, CSc.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/501 17 374
Miestnosť
375 - K
Publikačná činnosť

doc. MUDr. Tatiana Stankovičová, CSc.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/501 17 363
Miestnosť
6 - K
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Ingrid Tumová, CSc.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/501 17 372
Miestnosť
344 - K
Publikačná činnosť

Mgr. Gabriel Dóka, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 389
Miestnosť
129 - O
Publikačná činnosť

PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 371
Miestnosť
1/a - K
Publikačná činnosť

PharmDr. Stanislava Jankyová, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 364
Miestnosť
7/b - K
Publikačná činnosť

PharmDr. Zuzana Kiliánová, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

PharmDr. Eva Kráľová, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 363
Miestnosť
6 - K
Publikačná činnosť

PharmDr. Marek Máťuš, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 812
Publikačná činnosť

PharmDr. Elena Ondriašová, CSc.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 370
Miestnosť
17 - K
Publikačná činnosť

Mgr. Lenka Piváčková, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

PharmDr. Tomáš Rajtík, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 391
Publikačná činnosť

Mgr. Ondrej Sprušanský, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Jasna Šrankova, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

PharmDr. Adrián Szobi, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Diana Vavrincová, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 364
Miestnosť
7b - K
Publikačná činnosť

Mgr. Peter Vavrinec, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Dagmar Křečková

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
sekretárka, sekretár
Telefón
02/501 17 378
Miestnosť
120 - O

PharmDr. Zuzana Blahová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
Doktorand (4.dFML/x, externý)

Mgr. Katarína Buzgóová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
Doktorand (3.dFML, denný)

Mgr. Diana Čepcová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
Doktorand (2.dFML, denný)

Mgr. Pavol Chomanič

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
Doktorand (1.dFML, denný)

Mgr. Martin Dragún

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
Doktorand (3.dFML, denný)

Mgr. Boris Dudík

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
Doktorand (1.dFML, denný)

PharmDr. Patrik Gulač

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
Doktorand (4.dFML, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Katarína Hadová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
Doktorand (1.dFML, denný)

Mgr. Csaba Horváth

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
Doktorand (1.dFML, denný)

Mgr. Slavomila Hričáková

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
Doktorand (3.dKFC/x, externý)
Publikačná činnosť

MUDr. PharmDr. Zuzana Javorová-Rihová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
Doktorand (3.dFML/x, externý)
Publikačná činnosť

PharmDr. Zuzana Klimaszová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
Doktorand (4.dKFC, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Zuzana Kmecová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
Doktorand (2.dFML, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Veronika Kormanová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
Doktorand (1.dFML, denný)

Mgr. Barbora Kováčová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
Doktorand (7.dFML/x, externý)
Publikačná činnosť

Mgr. Lucia Kuráková

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
Doktorand (1.dFML, denný)

Mgr. Martin Lichý

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
Doktorand (2.dFML, denný)

PharmDr. Zuzana Mačeková

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
Doktorand (1.dKFC/x, externý)

PharmDr. Nina Mačugová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
Doktorand (1.dKFC/x, externý)

Mgr. Margaréta Marušáková

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
Doktorand (1.dFML, denný)

Mgr. Adam Matejovič

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
Doktorand (3.dFML, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Svetozár Mišúth

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
Doktorand (2.dFML, denný)

Mgr. Dalibor Nakládal

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
Doktorand (3.dFML, denný)
Publikačná činnosť

MUDr. Viera Nemčeková

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
Doktorand (6.dFML/x, externý)
Publikačná činnosť

Mgr. Martin Pinček

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
Doktorand (1.dFML, denný)

PharmDr. Erik Puchoň

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
Doktorand (2.dKFC, denný)

PharmDr. Michal Radik

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
Doktorand (3.dFML, denný)
Publikačná činnosť

PharmDr. Dominika Rubintová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
Doktorand (3.dFML/x, externý)

Mgr. Lazaros Salvaras

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
Doktorand (3.dFML, denný)

Mgr. Adriana Samáková

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
Doktorand (2.dFML, denný)

Mgr. Michaela Sasváriová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
Doktorand (1.dFML, denný)

PharmDr. Peter Stanko

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
Doktorand (1.dKFC/x, externý)

Mgr. Sarah Šťastná

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
Doktorand (1.dKFC, denný)

Mgr. Kristína Szmicseková

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
Doktorand (2.dFML, denný)

Mgr. Jana Vetešková

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
Doktorand (3.dFML, denný)

Emil Babiak

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
technik v biológii a príbuzných odboroch

Mgr. Adriana Chalányiová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
technik v biológii a príbuzných odboroch
Telefón
02/501 17 373
Miestnosť
374 - K

Veronika Haššová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
technik v biológii a príbuzných odboroch

Mgr. Eva Malíková

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
technik v biológii a príbuzných odboroch
Publikačná činnosť

Alexandra Striničová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
technik v biológii a príbuzných odboroch
Telefón
02/501 17 371
Miestnosť
23/a - K

Elena Vilémová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
technik v biológii a príbuzných odboroch

Alena Hnízdová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
technik zoológ, botanik, ekológ
Telefón
02/501 17 375
Miestnosť
236 - K

Lenka Svobodová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
technik zoológ, botanik, ekológ
Telefón
02/501 17 375
Miestnosť
K

Anna Fraňová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
umývačka
Telefón
02/501 17 371
Miestnosť
4 - K

Hore