Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

prof. PharmDr. Adriana Duriš Adameová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakológie a toxikológie
docent vysokej školy, univerzity

prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakológie a toxikológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
02/501 17 368

doc. PharmDr. Peter Křenek, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakológie a toxikológie
docent vysokej školy, univerzity
126 - O

doc. PharmDr. Marek Máťuš, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakológie a toxikológie
docent vysokej školy, univerzity
02/501 17 374

doc. MUDr. Tatiana Stankovičová, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakológie a toxikológie
docent vysokej školy, univerzity
02/501 17 363
02/501 17 369
16-K
6 - K

doc. RNDr. Ingrid Tumová, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakológie a toxikológie
docent vysokej školy, univerzity
02/501 17 372
344 - K

Mgr. Lenka Bies Piváčková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakológie a toxikológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/501 17 387
O121

JUDr. Mgr. Petra Capandová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakológie a toxikológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
113 (Kalinčiakova 8)
Štvrtok16:30 – 17:00

PharmDr. Dominika Dingová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakológie a toxikológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
[1] 2 3 4 5 6

Hore