Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

prof. PharmDr. Adriana Duriš Adameová, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/501 17 366
02/501 17 384
02/501 17 383
Miestnosť
1-4 - K
Publikačná činnosť

prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/501 17 368
Publikačná činnosť

prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/501 17 367
Miestnosť
12 -K
Publikačná činnosť

doc. PharmDr. Peter Křenek, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/501 17 392
Miestnosť
120 - O
Publikačná činnosť

doc. PharmDr. Anna Paul Hrabovská, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/501 17 377
Miestnosť
TAC
Publikačná činnosť

doc. MUDr. Tatiana Stankovičová, CSc.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/501 17 363
Miestnosť
6 - K
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Ingrid Tumová, CSc.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/501 17 372
Miestnosť
344 - K
Publikačná činnosť

Mgr. Lenka Bies Piváčková, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 387
Miestnosť
O121
Publikačná činnosť

Mgr. Katarína Buzgóová, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Gabriel Dóka, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 389
Miestnosť
129 - O
Publikačná činnosť

PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 371
Miestnosť
1/a - K
Publikačná činnosť

PharmDr. Zuzana Kiliánová, Ph.D.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 387
Publikačná činnosť

PharmDr. Stanislava Kosírová, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 364
Miestnosť
7/b - K
Publikačná činnosť

PharmDr. Eva Kráľová, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 363
Miestnosť
6 - K
Publikačná činnosť

PharmDr. Attila Kulcsár, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Milan Luknár, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

PharmDr. Eva Malíková, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

PharmDr. Marek Máťuš, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 376
Publikačná činnosť

PharmDr. Elena Ondriašová, CSc.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 370
Miestnosť
17 - K
Publikačná činnosť

PharmDr. Tomáš Rajtík, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 391
Publikačná činnosť

Mgr. Ondrej Sprušanský, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

PharmDr. Adrián Szobi, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Diana Vavrincová, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 364
Miestnosť
7b - K
Publikačná činnosť

Mgr. Peter Vavrinec, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Dagmar Křečková

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
sekretárka, sekretár
Telefón
02/501 17 378
Miestnosť
120 - O

PharmDr. Zuzana Blahová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
Doktorand (6.dFML/x, externý)

PharmDr. Róbert Čendula

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
Doktorand (3.dFML, denný)

PharmDr. Diana Čepcová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
Doktorand (5.dFML, denný)
Publikačná činnosť

PharmDr. Pavol Chomanič

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
Doktorand (4.dFML, denný)
Publikačná činnosť

PharmDr. Zuzana Chudá

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
Doktorand (3.dKFC, denný)
Publikačná činnosť

PharmDr. Peter Galis

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
Doktorand (3.dFML, denný)
Telefón
02/501 17 391
Miestnosť
2 - K
Publikačná činnosť

PharmDr. Katarína Hadová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
Doktorand (4.dFML, denný)
Publikačná činnosť

PharmDr. Csaba Horváth

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
Doktorand (4.dFML, denný)
Publikačná činnosť

PharmDr. Slavomila Hričáková

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
Doktorand (6.dKFC/x, externý)
Publikačná činnosť

Mgr. Natália Hromníková

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
Doktorand (1.dKFC, denný)

Mgr. Izabela Jarabicová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
Doktorand (1.dFML, denný)

MUDr. PharmDr. Zuzana Javorová-Rihová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
Doktorand (6.dFML/x, externý)
Publikačná činnosť

PharmDr. Evelín Karim Aziz, MPH

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
Doktorand (1.dKFC/x, externý)

Mgr. Lucia Kuráková

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
Doktorand (4.dFML, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Kristína Labjaková

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
Doktorand (1.dFML, denný)

PharmDr. Margaréta Marušáková

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
Doktorand (4.dFML, denný)
Publikačná činnosť

PharmDr. Filip Max

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
Doktorand (1.dKFC/x, externý)

PharmDr. Svetozár Mišúth

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
Doktorand (5.dFML, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Henrieta Oravcová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
Doktorand (2.dKFC, denný)

PharmDr. Dominika Rubintová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
Doktorand (6.dFML/x, externý)
Publikačná činnosť

Mgr. Lazaros Salvaras

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
Doktorand (6.dFML/x, externý)
Publikačná činnosť

Mgr. Michaela Sasváriová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
Doktorand (4.dFML, denný)
Publikačná činnosť

PharmDr. Ľubica Slobodová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
Doktorand (2.dKFC/x, externý)

PharmDr. Peter Stanko

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
Doktorand (4.dKFC/x, externý)
Publikačná činnosť

PharmDr. Kristína Szmicseková

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
Doktorand (5.dFML, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Marína Uhrinová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
Doktorand (1.dFML, denný)

PharmDr. Simona Valášková

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
Doktorand (4.dFML, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Eva Veľasová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
Doktorand (2.dFML, denný)

Emil Babiak

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
technik v biológii a príbuzných odboroch

Mgr. Adriana Chalányiová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
technik v biológii a príbuzných odboroch
Telefón
02/501 17 373
Miestnosť
374 - K

Veronika Haššová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
technik v biológii a príbuzných odboroch

Simona Kolembusová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
technik v biológii a príbuzných odboroch
Telefón
02/501 17 371
Miestnosť
4 - K

Alexandra Striničová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
technik v biológii a príbuzných odboroch
Telefón
02/501 17 371
Miestnosť
23/a - K

Elena Vilémová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
technik v biológii a príbuzných odboroch

Alena Hnízdová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
technik zoológ, botanik, ekológ
Telefón
02/501 17 375
Miestnosť
236 - K

Lenka Svobodová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
technik zoológ, botanik, ekológ
Telefón
02/501 17 375
Miestnosť
K

Hore