Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

prof. PharmDr. Adriana Duriš Adameová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakológie a toxikológie
profesor vysokej školy, univerzity
+421 2 9016 9366
+421 2 9016 9384

prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakológie a toxikológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9016 9102
02/501 17 368

doc. PharmDr. Peter Křenek, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakológie a toxikológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9016 9392
126 - O

prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakológie a toxikológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9016 9367
02/501 17 367
12 -K

doc. PharmDr. Anna Paul Hrabovská, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakológie a toxikológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9016 9377
+421 2 9016 9804
02/501 17 377
TAC

PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakológie a toxikológie
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9016 9383
02/501 17 371
1/a - K

doc. PharmDr. Marek Máťuš, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakológie a toxikológie
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9016 9374
02/501 17 374

PharmDr. Tomáš Rajtík, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakológie a toxikológie
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9016 9391
02/501 17 391

doc. MUDr. Tatiana Stankovičová, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakológie a toxikológie
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9016 9369
02/501 17 363
02/501 17 369
16-K
6 - K
[1] 2 3 4

Hore