UŽITOČNÉ KONTAKTY

UŽITOČNÉ KONTAKTY

ERASMUS+ FAKULTNÁ KOORDINÁTORKA
(oprávnená podpisovať všetky Erasmus+ dokumenty):

doc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD.

dubnickovafpharm.uniba.sk

+421 2 50 117 119

 

ERASMUS+ FAKULTNÁ ADMINISTRÁTORKA

(kontaktná osoba)

Mgr. Kristína Piatničková, PhD.

erasmusfpharm.uniba.sk

+421 2 50 117 132

 

Pre bližšie informácie ohľadne ON-LINE SOFTVÉRU je potrebné kontaktovať:

Bc. Veronika Haberlandová
(OMV RUK)

veronika.haberlandovauniba.sk

+421 2 59 244 502