UŽITOČNÉ KONTAKTY

UŽITOČNÉ KONTAKTY

ERASMUS+ FAKULTNÝ KOORDINÁTOR
(zodpovedná osoba oprávnená podpisovať všetky Erasmus+ dokumenty):

doc. Ing. Vladimír Frecer, DrSc.

frecer@fpharm.uniba.sk

+421 2 50 117 281

 

ERASMUS+ FAKULTNÁ ADMINISTRÁTORKA

(kontaktná osoba)

Mgr. Kristína Piatničková, PhD.

erasmusfpharm.uniba.sk

+421 2 50 117 132

 

Pre bližšie informácie ohľadne systému MOBILITY ONLINE je potrebné kontaktovať:

Mgr. Oliver Vavro
(Oddelenie programu Erasmus+ RUK)

oliver.vavr@uniba.sk

+421 2 9010 2022