MOBILITA UČITEĽOV

MOBILITA AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKOV V AKADEMICKOM ROKU 2019/2020

TYPY MOBILITY PRE AKADEMICKÝ ROK 2020/2021:

 

OBDOBIE NA REALIZÁCIU MOBILITY:

                september 2020 - september 2021

 

UPOZORNENIE:

Počas mobility NIE JE možné využívať ubytovanie cez AirBnb.

 

V prípade akýchkoľvek otázok ma kontaktujte či už osobne (Dekanát, 2.dvere vpravo), mailom na: erasmus@fpharm.uniba.sk alebo na kl. 132)