VÝSLEDKY VÝBEROVÝCH KONANÍ

AKADEMICKÝ ROK 2019/2020

<output>Zápisnica z výberového konania na STA - učiteľskú mobilitu Erasmus+ v akademickom roku 2018/2019</output>