Research Network V4-Croatia for the Development of Novel Drug Carriers from Algae / Vedecká spolupráca V4-Chorvátsko pre vývoj nových nosičov liečiv z rias

Project ID # / Title of the Project

22220115 / Research Network V4-Croatia for the Development of Novel Drug Carriers from Algae

Číslo projektu / názov projektu

22220115 / Vedecká spolupráca V4-Chorvátsko pre vývoj nových nosičov liečiv z rias

www.visegradfund.org

 

Obdobie riešenia projektu

24/10/2022 – 23/04/2024

 

Garant projektu

INŠTITÚT RUĐER BOŠKOVIĆ, ZÁHREB, CHORVÁTSKO                                                                                     https://www.irb.hr/eng/

Oddelenie pre výskum mora a životného prostredia, Laboratórium biogeochémie mora a atmosféry    https://www.irb.hr/eng/Divisions/Division-for-Marine-and-Environmental-Research/Laboratory-for-marine-and-atmospheric-biogeochemistry

Koordinátor projektu: Dr. Sc. Nadica Ivošević DeNardis                                          Nadica.Ivosevic.DeNardisirb.hr                                            


Spoluriešiteľské - partnerské inštitúcie

Partnerská inštitúcia 1

MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV, AKADÉMIA VIED ČESKEJ REPUBLIKY, TŘEBOŇ, ČESKÁ REPUBLIKA                  https://www.alga.cz/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Zástupca partnerskej inštitúcie: prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D.                                                                     (e-mail: prasilalga.cz)                                                                   

Partnerská inštitúcia 2

BIOLOGICKÉ VÝSKUMNÉ CENTRUM, SZEGED, MAĎARSKO                                                          http://www.brc.hu/en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Zástupca partnerskej inštitúcie: Dr. Tibor Páli, DrSc.                                                                                        (e-mail: pali.tiborbrc.hu)

Partnerská inštitúcia 3

FARMACEUTICKÁ FAKULTA, UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, SLOVENSKO   https://www.fpharm.uniba.sk/en

Zástupca partnerskej inštitúcie: Mgr. Mária Klacsová, PhD.                                                                              (e-mail: klacsovafpharm.uniba.sk)

Partnerská inštitúcia 4

INŠTITÚT JADROVEJ FYZIKY, POĽSKÁ AKADÉMIA VIED, KRAKÓW, POĽSKO                                           https://www.ifj.edu.pl/en/

Zástupca partnerskej inštitúcie: prof. Dr. Malgorzata Lekka, PhD.                                                                   (e-mail: malgorzata.lekkaifj.edu.pl)

 


Charakteristika hlavného cieľa projektu

Tradične používané syntetické nosiče liečiv majú mnohé nevýhody súvisiace s bioinkompatibilitou, vylučovaním z tela, imunogenicitou a alergickými reakciami. Na prekonanie týchto problémov je v súčasnosti veľký záujem o vývoj nových nosičov liečiv, ktoré zodpovedajú komplexnosti prírodných membrán rôznych typov buniek. Naším hlavným cieľom je študovať inovatívne morské bioinšpirované nosiče z rias pre modelové organizmy, ktoré umožnia pokrok v biologických vedách a biotechnológii, preskúmať vzťah medzi morfológiou-štruktúrou-zložením-vlastnosťami-reaktivitou-biokompatibilitou a otestovať schopnosť zabudovania a distribúcie modelových liečiv.


PREHĽAD USKUTOČNENÝCH A PLÁNOVANÝCH AKTIVÍT SÚVISIACICH S REALIZÁCIOU PROJEKTU:

  • Úvodné stretnutie 24.10.-25.10.2022, Ruđer Bošković Institute, Záhreb, Chorvátsko

 

AKTUÁLNE INFORMÁCIE K PROJEKTU DOSTUPNÉ NA STRÁNKE HLAVNÉHO RIEŠITEĽA PROJEKTU: TU a NA STRÁNKE PROJEKTU: TU