Pedagogická činnosť

Liečivo – je zložka lieku, ktorá má liečebný účinok. Liečivo môže byť rôzneho pôvodu (napr.: ľudského, rastlinného, živočíšneho alebo chemického). Liečivo môže byť okrem samotných liečebných vlastností využívané pre svoje účinky využiteľné na ochranu pred chorobami, na diagnostiku chorôb, liečenie chorôb alebo na ovplyvňovanie fyziologických funkcií.

Pomocná látka - chemicky jednotná alebo nejednotná látka, ktorá v množstve použitom na výrobu lieku alebo na prípravu lieku sama nemá terapeutický účinok, ale umožňuje alebo uľahčuje výrobu lieku alebo prípravu lieku, jeho podávanie, zlepšuje jeho kvalitu alebo stabilitu a biologickú dostupnosť.

Liek – obsahuje liečivo alebo zmes liečiv a pomocných látok, ktoré sú upravené technologickým procesom do liekovej formy a sú určené na ochranu pred chorobami, na diagnostiku chorôb, liečenie chorôb alebo na ovplyvňovanie fyziologických funkcií. Liek je vlastne výrobný názov produktu, ktorý obsahuje liečivo/liečivá a pomocné látky.