Údaje o spoločnosti

Názov lekárne:                     Fakultná lekáreň

Sídlo lekárne:                       Odbojárov 10, 832 32 Bratislava

 

Držiteľ povolenia:              Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta

IČO:                                          00397865

DIČ:                                          2020845332

IČ DPH                                     SK2020845332

 

Telefónne číslo:                    02 50 117 186

E-mailový kontakt:               fakultna.lekarenfpharm.uniba.sk

 

 

Poskytovanie tašiek k nákupu

 

GDPR - Informácie pre pacientov

 

Reklamačný poriadok