Údaje o spoločnosti

Názov lekárne:                     Fakultná lekáreň

Sídlo lekárne:                       Odbojárov 10, 831 32 Bratislava

 

Obchodné meno:                 Farmácia, n.o.

Register:                                 OVVS-38164/461/2015-NO

IČO:                                          45 746 371

DIČ:                                          2120060888

IČ DPH                                     SK2120060888

 

Telefónne číslo do lekárne: 02 50 117 186

E-mailový kontakt:               fakultna.lekarenfpharm.uniba.sk

 

 

Poskytovanie tašiek k nákupu

Nariadenie GDPR