Vedecko-výskumná činnosť

Prebiehajúce projekty:

  • Hodnotenie farmakologických, lekárenských a ekonomických ukazovateľov verejnej lekárne
  • Efektívnosť hospodárenia lekárne
  • Minerálne doplnky ako súčasť lekárenskej starostlivosti
  • Úloha farmaceuta v terapii polymorbídnych pacientov