Personálne obsadenie

PharmDr. Miroslava Snopková, PhD. – odborný zástupca

PharmDr. Peter Matejka, PhD. – farmaceut

PharmDr. Peivand Nassirin – farmaceut

Mgr. Katarína Mudráková – farmaceut

Mgr. Vanesa Conejeros – farmaceut

PharmDr. Lucia Masaryková, PhD. – farmaceut

PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD. – farmaceut

Doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA – farmaceut

Zdenka Plaštiaková – technicko-hospodársky pracovník, sanitár