Personálne obsadenie

PharmDr. Miroslava Snopková, PhD. – odborný zástupca

Mgr. Tibor Hodbod - farmaceut

PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD. – farmaceut

Mgr. Andrea Marciníková - farmaceut

PharmDr. Peter Matejka, PhD. – farmaceut

Mgr. Katarína Mudráková – farmaceut

PharmDr. Zuzana Romanová, PhD. - farmaceut

Doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA – farmaceut

Zdenka Plaštiaková – technicko-hospodársky pracovník, sanitár