Personálne obsadenie

PharmDr. Miroslava Snopková, PhD. – odborný zástupca

PharmDr. Barbora Hans – farmaceut (zástupca)

PharmDr. Renáta Kollárová, PhD. – farmaceut

PharmDr. Kristína Szmicseková - farmaceut

Mgr. Zuzana Vaneková – farmaceut

Mgr. Adriána Janíková – farmaceut

PharmDr. Peter Matejka, PhD. – farmaceut

Zdenka Plaštiaková – technicko-hospodársky pracovník, sanitár