Personálne obsadenie

PharmDr. Miroslava Snopková, PhD. – odborný zástupca

PharmDr. Peter Matejka, PhD. – farmaceut

PharmDr. Peivand Nassirin - farmaceut

Mgr. Ema Balažová - farmaceut

Zdenka Plaštiaková – technicko-hospodársky pracovník, sanitár