Analytická chémia 2

Dokumenty:

Informačný list

Vyhláška

Cvičenia z predmetu ACH II začínajú prezenčne od prvého týždňa. Študenti si prinesú na prvé cvičenie pracovný plášť a pred cvičením si zopakujú výpočty potrebné pri príprave roztokov s presnou koncentráciou.

Kolotoč

Zadelenie pedagógov a laborantov na ACH II. ZS 2022/2023

Návody k on-line výučbe s využitím vzdialeného prístupu

 

Návody

Simulácie : HPLC, GC, Elektroforéza

ITP, Štatistika, UV-VIS, Fluorimetria, Spektrofotometria, NAM

Elektroforéza 2, Elektroforéza 3 (Separácia 5 LA)

HPLC 2

Úlohy z organickej analýzy

Pomocné texty

Chemometria

Potenciometria