FARMÁCIA (Mgr. študijný program)

Katedra farmakognózie a botaniky zabezpečuje výučbu troch povinných a štyroch povinne-voliteľných predmetov. Z nich jeden povinný (Farmaceutická botanika) a jeden povinne-voliteľný predmet (Liečivé rastliny) sa vyučuje na oddelení botaniky a farmakoergázie, ďalšie dva povinné predmety (Farmakognózia (1), Farmakognózia (2)) a tri povinne voliteľné (Nové trendy v oblasti prírodných liečiv, Technológia prírodných liečiv a Bezpečnosť liekov a výživových doplnkov na rastlinnom základe ) na oddelení farmakognózie.