Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra organizácie a riadenia farmácie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/501 17 356
Miestnosť
116K
Poznámka
Konzultačné hodiny: utorok 8.00 - 10.00
Publikačná činnosť

doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra organizácie a riadenia farmácie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/501 17 341
Miestnosť
K-104
Poznámka
Konzultačné hodiny:
PONDELOK 9:00-11:00
Iné termíny len po predchádzajúcej e-mailovej dohode./
Office hours:
MONDAY 9:00-11:00
Other terms only after previous e-mail agreement.
Publikačná činnosť

doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra organizácie a riadenia farmácie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/501 17 343
Miestnosť
113 - K
Publikačná činnosť

JUDr. Mgr. Petra Capandová, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra organizácie a riadenia farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Miestnosť
113 (Kalinčiakova 8)
Poznámka
konzultačné hodiny: po predchádzajúcej dohode e-mailom
Publikačná činnosť

PharmDr. Ladislav Dubán, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra organizácie a riadenia farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PharmDr. Zuzana Haramiová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra organizácie a riadenia farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra organizácie a riadenia farmácie
Doktorand (4.dKFC, denný)
Publikačná činnosť

PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra organizácie a riadenia farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 346
Miestnosť
114 - K
Poznámka
Konzultačné hodiny: streda 8.00-10.00 hod.
Publikačná činnosť

PharmDr. Lucia Masaryková, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra organizácie a riadenia farmácie
odborný asistent
Telefón
02/501 17 343
Miestnosť
113-K
Poznámka
Konzultačné hodiny:

utorok: 8.00-10.00 hod.

Iné termíny len po predchádzajúcej emailovej dohode./
Office hours:

Tuesday: 8.00-10.00

Other terms available email agreement only.
Publikačná činnosť

PharmDr. Milica Molitorisová, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra organizácie a riadenia farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 347
Miestnosť
K/115
Publikačná činnosť

PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra organizácie a riadenia farmácie
odborný asistent VŠ; koordinátor špecializačného štúdia v špecializačnom odbore lekárenstvo/ university assistant; coordinator of specialization studies in pharmacy
Telefón
02/501 17 346
Miestnosť
114 - K
Poznámka
Konzultačné hodiny v LS 2017/ 2018: utorok 8:30 - 9:30

Konzultačné hodiny počas skúškového obdobia - na základe predchádzajúcej e-mailovej dohody.
Iné termíny - po predchádzajúcej e-mailovej dohode.

Dovolenka: 21.12.2017 - 5.1.2018
Publikačná činnosť

PharmDr. Miroslava Snopková, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra organizácie a riadenia farmácie
odborný asistent/assistant professor
Telefón
02/501 17 344
02/501 17 185
Miestnosť
K-113A
Poznámka
Konzultačné hodiny:
PON 10:00-11:00
Po predchádzajúcej dohode (email) je možné prísť aj mimo konzultačných hodín./
Office hours:
MON 10:00-11:00
After previous agreement it is possible to come outside of the office hours.
Publikačná činnosť

Eva Kuchtová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra organizácie a riadenia farmácie
sekretárka, sekretár
Telefón
02/501 17 348
Miestnosť
117
Poznámka
Úradné hodiny pre prax:
Po 9:00 - 11:00 12:00 - 14:00
Ut 9:00 - 11:00 12:00 - 14:00
St 9:00 - 11:00 12:00 - 14:00
Št 9:00 - 11:00 12:00 - 14:00

Peter Kečkeš

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra organizácie a riadenia farmácie
technik; web; AIS2; Moodle
Telefón
02/501 17 349
Miestnosť
404 - K

Mgr. Katarína Gatialová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra organizácie a riadenia farmácie
Doktorand (1.dKFC/x, externý)

PharmDr. Zuzana Koblišková

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra organizácie a riadenia farmácie
Doktorand (4.dKFC, denný)
Telefón
02/501 17 349
Miestnosť
404-K
Publikačná činnosť