Personálne obsadenie

doc. PharmDr. Daniela Mináriková, MSc. PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra organizácie a riadenia farmácie
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9016 9341
02/501 17 341
K-104
Konzultačné hodiny: PONDELOK 9:00-11:00 Iné termíny len po predchádzajúcej e-mailovej dohode./ Office hours: MONDAY 9:00-11:00 Other terms only after previous e-mail agreement.

Mgr. Peter Jeník

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra organizácie a riadenia farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PharmDr. Zuzana Koblišková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra organizácie a riadenia farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9016 9356
02/50117356
K 116
Konzultačné hodiny: streda: 8:00 – 10:00 kobliskova@fpharm.uniba.sk

PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra organizácie a riadenia farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/501 17 346
114 - K
Konzultačné hodiny: streda 8.00-10.00 hod.

PharmDr. Peter Matejka, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra organizácie a riadenia farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Ing. Ingrid Slezáková

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra organizácie a riadenia farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9016 9347
02/501 17 104
02/501 17 347
115-K
Konzultačné hodiny po predchádzajúcej dohode termínu (e-mail)

PharmDr. Miroslava Snopková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra organizácie a riadenia farmácie
odborný asistent/assistant professor
+421 2 9016 9344
K-113A

PharmDr. Peter Stanko

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra organizácie a riadenia farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PharmDr. Miriam Vulevová

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra organizácie a riadenia farmácie
asistent univerzity
105 – O
[1] 2