Personálne obsadenie

doc. PharmDr. Daniela Mináriková, MSc. PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra organizácie a riadenia farmácie
docent vysokej školy, univerzity
02/501 17 341
K-104
Konzultačné hodiny: PONDELOK 9:00-11:00 Iné termíny len po predchádzajúcej e-mailovej dohode./ Office hours: MONDAY 9:00-11:00 Other terms only after previous e-mail agreement.

doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra organizácie a riadenia farmácie
docent vysokej školy, univerzity
02/501 17 343
02/501 17 348
113 - K
117 - K

Mgr. Peter Jeník

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra organizácie a riadenia farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PharmDr. Zuzana Koblišková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra organizácie a riadenia farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/50117356
K 116
Konzultačné hodiny: streda: 8:00 – 10:00 kobliskova@fpharm.uniba.sk

PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra organizácie a riadenia farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/501 17 346
114 - K
Konzultačné hodiny: streda 8.00-10.00 hod.

PharmDr. Lucia Masaryková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra organizácie a riadenia farmácie
odborný asistent
02/501 17 343
113-K
Konzultačné hodiny: utorok: 8.00-10.00 hod. Iné termíny len po predchádzajúcej emailovej dohode./ Office hours: Tuesday: 8.00-10.00 Other terms available email agreement only.

PharmDr. Peter Matejka, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra organizácie a riadenia farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Ing. Ingrid Slezáková

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra organizácie a riadenia farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/501 17 104
02/501 17 347
115-K
Konzultačné hodiny po predchádzajúcej dohode termínu (e-mail)

PharmDr. Miroslava Snopková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra organizácie a riadenia farmácie
odborný asistent/assistant professor
02/501 17 185
02/501 17 344
K-113A
Konzultačné hodiny: PON 10:00-11:00 Po predchádzajúcej dohode (email) je možné prísť aj mimo konzultačných hodín./ Office hours: MON 10:00-11:00 After previous agreement it is possible to come outside of the office hours.
[1] 2