Uskutočnilo sa na KTVŠ

Splav po rieke Morava

Splav sa konal v utorok 30.5.2023 od 15tej hodiny.

Splavovali sme rieku Moravu, končili sme pod hradom Devín.

Účastníkov bolo 12, celý splav trval cca 3 hodiny.

Fribee Ultimate 2023

Dňa 18.4.2023 sa uskutočnil na katedre turnaj vo Fribee Ultimate v priestoroch veľkej telocvične KTVŠ.

Výhercami sa stali dievčatá z timu  "Buchty"

Gratulujeme!

Pohybové oslavy k 70. výročiu vzniku FaF UK

V rámci osláv k 70. výročiu vzniku FaF UK, KTVŠ zorganizovala:

 1. Pokus o zápis do Knihy slovenských rekordov - 70 minút nepretržitého skákania cez švihadlo. Princípom bolo, aby bola vždy minimálne jedna osoba, ktorá bude skákať a zámerom bolo, aby sa do rekordu zapojil čo najvyšší počet študentov a zamestnancov FaF UK, čím by sa fakulta zapísala do Knihy slovenských rekordov.

 2. Paralelne prebiehala druhá pohybová aktivita, pod názvom „70 minút bicyklovania na stacionárnych AirBikoch“. Každý účastník absolvoval vzdialenosť 500 metrov. Cieľom bolo, aby sme sa ako fakulta rozhýbali, cca 500m úsek odbicyklovali a aktívnym spôsobom vstúpili do osláv 70. výročia našej alma mater.

Deň: utorok 20.9.2022

Miesto: telocvičňa KTVŠ (Odbojárov 10)

Registrácia účastníkov: od 11:45h na mieste konania

Otvorenie: 12:15h

Začiatok pokusu o rekord: 12:35h za účasti komisára z Knihy slovenských rekordov

Ukončenie: cca 14:00h vyhlásenie komisára o ustanovení rekordu a odovzdanie certifikátu

Požiadavky o zápis do Knihy slovenských rekordov sme splnili a bol nám udelený certifikát.