Športové akcie

V zimnom semestri akademického roku 2019-2020 pripravujeme pre študentov, ale aj zamestnancov nasledovné akcie:

 

1. Turistický výlet – bloková forma

18.10.2019

2. Hýb sa farmácia

16.10.2019

3. Stolnotenisový turnaj

16.10.2019 

4. Mikulášsky Pharm Futsal cup

3.12.2019

5. Cyklistický výlet - bloková forma

11.10.2019