Športové akcie

V zimnom semestri akademického roku 2023-2024 pripravujeme pre študentov, ale aj zamestnancov nasledovné akcie:

 

Hýb sa Farmácia !