Športové akcie

V letnom semestri akademického roku 2019-2020 pripravujeme pre študentov, ale aj zamestnancov nasledovné akcie:

 

1. Turistický výlet – bloková forma 

13.3.2020

 

24.4.2020

2. Aerobic day

18.3.2020

3. CrossPharmFit 

2.4.2020

 

4. Bedmintonový turnaj

 

5. Veľkonočný Pharm Futsal cup

7.4.2020