Športové akcie

V letnom semestri akademického roku 2018-2019 pripravujeme pre študentov, ale aj zamestnancov nasledovné akcie:

 

1. Turistický výlet – bloková forma 

2. Aerobic day

3. CrossPharmFit 

4. Bedmintonový turnaj

5. Veľkonočný Pharm Futsal cup

6. Cyklistický výlet - bloková forma

7. Turistika - Vysoké Tatry