Aktivity KTVŠ pre zamestnancov

Cvičenie pre zamestnancov

Aj v akademickom roku 2018-2019 máme v ponuke pre všetkých cvičeniachtivých zamestnancov fakulty možnosť si pravidelne v čase od 10.00-11:00 v piatok zacvičiť a stráviť príjemné chvíle pohybovou aktivitou.

Futsal

športový deň fakulty

 

 

Športový deň zamestnancov FaF UK

Vo štvrtok 30. júna 2016 sa v lodenici FaF UK uskutočnil Športový deň zamestnancov fakulty. Športový deň otvoril krátkym, ale srdečným príhovorom dekan FaF UK prof. Mučaji. Za odborovú organizáciu sa prihovorila Lenka Svobodová a za KTVŠ Mgr. Dalibor Ludvig, PhD. Počasie nám prialo a tak sa opäť mohlo súťažiť už v dobre známych disciplínach: hod na kôš, hod šípkami, hod do plechoviek, streľba zo vzduchovky a florbalový slalom. Šestnásť trojčlenných tímov sa s chuťou pustilo do zdolávania spomenutých disciplín. Niekomu sa darilo menej niekom viac, ale nakoniec zvíťazil pocit, že sme sa opäť dobre zabavili. každý si mohol na obed pochutiť na guláši a špekačkách. Po naobedovaní a zrátaní výsledkov sa vyhlásili výsledky a dekorovali sa víťazi.

Poradie víťazov:

1.       2+1 (Anna Krchňavá, Zuzana Stráňavská, Peter Spál)

2.       Analytici (Katka Maráková, Lucia Jánošová, Daniel Pecher)

3.       Nasýtené pumy (Vierka Žufková, Zuzana Klimaszová, Pavel Čavrnoch)

V špeciálnej dodatkovej individuálnej disciplíne „hod šípkami“ zvíťazila PharmdDr. Katarína Maráková, PhD. 

Všetkým ďakujeme za účasť. Víťazom blahoželáme a tešíme sa opäť na budúci rok.