Aktivity KTVŠ pre zamestnancov

Cvičenie pre zamestnancov

V akademickom roku 2022-2023 máme v ponuke pre všetkých cvičeniachtivých zamestnancov fakulty možnosť zacvičiť si.  Pravidelný termín cvičenia bude STREDA 15:00 - 16:15 h v priestoroch katedry telesnej výchovy a športu.  Zameriavať sa budeme na hlboký stabilizačný systém chrbtice metódou dynamickej neuromuskulárnej stabilizácie (DNS - Pražská škola). Začíname 19.10.2022!