Vysokoškolská liga

Volejbal- ženy

» pre študentky, ktoré majú záujem o pravidelný tréning

s vyústením do súťaže v systéme vysokoškolskej ligy bratislavských fakúlt

Vyučuje: Mgr. Ludvig, PhD.

Miesto: veľká športová hala

Basketbal - ženy

» pre študentky, ktoré majú záujem o pravidelný tréning

s vyústením do súťaže v systéme vysokoškolskej ligy bratislavských fakúlt

Florbal - muži, ženy

»pre študentov a študentky, ktorí majú záujem a predpoklady na úspešnú

reprezentáciu fakulty v pravidelnej súťaži bratislavských fakúlt

Vyučuje: Mgr. Tokár, PhD., Mgr. Ludvig, PhD. 

Miesto: veľká športová hala