Katedra telesnej výchovy a športu

Mikulášsky Pharm Futsal Cup 2022

V zimnom semestri akademického roku 2022-2023 pripravujeme pre študentov, ale aj zamestnancov nasledovnú športovú akciu:

Cvičenie pre zamestnancov

V akademickom roku 2022-2023 máme v ponuke pre všetkých cvičeniachtivých zamestnancov fakulty možnosť zacvičiť si.  Pravidelný termín cvičenia bude STREDA 15:00 - 16:15 h v priestoroch katedry telesnej výchovy a športu.  Zameriavať sa budeme na hlboký stabilizačný systém chrbtice metódou dynamickej neuromuskulárnej stabilizácie (DNS - Pražská škola). Začíname 19.10.2022!

Lyžiarsky a snowboardový kurz

Testy pohybovej výkonnosti ZS - december

Testy pohybovej výkonnosti sú jednou z požiadaviek pre študentov, ktorí si zvolili telesnú výchovu ako povinne voliteľný predmet (TV1-4).

Testy pohybovej výkonnosti sa budú robiť iba v priebehu predposledného výučbového týždňa na katedre. V zimnom semestri to je termín: 5.12. - 13.12.2022. 

Termíny:

V týždni  05.12.2022 – 13.12.2022

 

TERMÍNY TESTOV PRE 1.ročník

05.12. PONDELOK 13:00 – 14:00 ; 15:00 – 16:00 (1 FA)

07.12. STREDA 08:30 – 09:30 ; 11:15 – 12:15 (1 FA)

13:00 – 14:00 (1FA, 1Bc)

08.12. ŠTVRTOK 09:30 – 10:30 ; 11:15 – 12:15 ; 13:00 – 14:00 (1FA)

09.12. PIATOK 09:00 – 10:00 ; 10:30 – 11:30 ; 12:00 – 13:00 (1 FA, 1Bc)

13.12. UTOROK 09:30 – 10:30 ; 13:00 – 14:00 (1 FA, 1 Bc)

 

TERMÍNY TESTOV PRE 2.ročník

05.12. PONDELOK 13:00 – 14:00 ; 15:00 – 16:00 (2 FA, 2Bc)

07.12. STREDA 11:15 – 12:15 ; 13:00 – 14:00 (2 FA)

08.12. ŠTVRTOK 09:30 – 10:30 ; 11:15 – 12:15 (2FA)

13:00 – 14:00 (2 FA, 2 Bc)

09.12. PIATOK 09:00 – 10:00 ; 10:30 – 11:30 ; 12:00 – 13:00 (2 FA, 2Bc)

13.12. UTOROK 09:30 – 10:30 ; 13:00 – 14:00 (2 FA, 2Bc)

Turistické výlety

Bratislava to nie je len železobetón, ale máme tu aj veľa lesného porastu, kde sa dajú vykonávať príjemné turistické aktivity. Počas turistických výletov v okolí Bratislavy spoznáte miesta, ktoré nepoznajú ani mnohí Bratislavčania. Pohyb v prírode je vynikajúcou psychohygienou a zároveň pri pravidelnom vykonávaní aj možným prostriedkom na zvyšovanie kondície. Ak sa rozhodnete pre turistický výlet, tak je možné, že spoznáte miesta ako Kačín, Malá Baňa, Sakrakopec, Kamzík, Biely Kríž, vyhliadka na Devínskej Kobyle, Biele skaly, horáreň Krasňany a získate tak úplne iný pohľad na Bratislavu.

USMERNENIA:

·         Predpokladaný časový rámec trvania je v piatok 8:30 – 11:30h.

·         Absolvovaním výletu si nahradíte dve hodiny telesnej výchovy.

·         Východiskové body budú priebežne aktualizované podľa typu trasy.

·         Informácie k jednotlivým výletom budú aktualizované na webovej stránke katedry, ale najmä cez facebookový profil katedry Ktvš FaFuk a preto vám veľmi odporúčame, aby ste sa s nami skamarátili. Budete tak mať stále k dispozícii prístup k aktuálnym aktivitám katedry.

 

Tešíme sa na stretnutie v prírode.

Pohybové oslavy k 70. výročiu vzniku FaF UK

V rámci osláv k 70. výročiu vzniku FaF UK, KTVŠ zorganizovala:

 1. Pokus o zápis do Knihy slovenských rekordov - 70 minút nepretržitého skákania cez švihadlo. Princípom bolo, aby bola vždy minimálne jedna osoba, ktorá bude skákať a zámerom bolo, aby sa do rekordu zapojil čo najvyšší počet študentov a zamestnancov FaF UK, čím by sa fakulta zapísala do Knihy slovenských rekordov.

 2. Paralelne prebiehala druhá pohybová aktivita, pod názvom „70 minút bicyklovania na stacionárnych AirBikoch“. Každý účastník absolvoval vzdialenosť 500 metrov. Cieľom bolo, aby sme sa ako fakulta rozhýbali, cca 500m úsek odbicyklovali a aktívnym spôsobom vstúpili do osláv 70. výročia našej alma mater.

Deň: utorok 20.9.2022

Miesto: telocvičňa KTVŠ (Odbojárov 10)

Registrácia účastníkov: od 11:45h na mieste konania

Otvorenie: 12:15h

Začiatok pokusu o rekord: 12:35h za účasti komisára z Knihy slovenských rekordov

Ukončenie: cca 14:00h vyhlásenie komisára o ustanovení rekordu a odovzdanie certifikátu

Požiadavky o zápis do Knihy slovenských rekordov sme splnili a bol nám udelený certifikát.

Aktuálny rozvrh ZS 2022/2023

Milí študenti, tu je aktuálny rozvrh na ZS. 

PaedDr. Martina Tibenská, PhD.

PONDELOK:  13:00 – 14:30   Bodywork (MT) 

UTOROK:       09:20 – 10:50  Tabata (MT)

STREDA:        11:15 – 12:45  Fitlopty (MT)

ŠTVRTOK:      13:00 – 14:30 Fitlopty (MT)

PIATOK:        08:30 – 11:30 Pešia turistika (nahrádzanie)

Mgr. Lenka Nagyová, PhD.

PONDELOK:  13:00 – 14:30 Frisbee (VT)

                     15:30 – 18:00 Vodná turistika (Lodenica)

UTOROK:       13:00 – 14:30 BodyArt (MT)

STREDA:       08:30 – 11:00 Vodná turistika (Lodenica)

                     13:00 – 14:30 Frisbee (VT)                

ŠTVRTOK:     13:00 – 14:30 Tabata (VT)

PIATOK:        08:30 – 11:30 Pešia turistika (nahrádzanie)

Mgr. Dalibor Ludvig, PhD.

PONDELOK:  17:00 – 18:30  Volejbal /VT/

                     18:30 – 21:00  Volejbal liga /VT/

UTOROK:      09:30 – 11:00  Bedminton (VT)

                     13:00 – 14:30  Bedminton (VT)

STREDA:       08:30 – 10:00  Volejbal (VT)

ŠTVRTOK:     09:30 – 11:00  Florbal (VT)

                     11:15 – 12:45  Volejbal (VT)

PIATOK:        08:30 – 11:30 Pešia turistika (nahrádzanie)

Mgr. Michal Tokár, PhD.

PONDELOK:   15:00 – 16:30  Florbal (VT)

UTOROK:       16:00 – 17:30  Športové hry (VT)

                      17:45 – 19:15  Futsal (VT)

STREDA:        13:00 – 14:30  Kondičné cvičenie (Posil.)

                      15:00 – 16:30  Stolný tenis (VT)

ŠTVRTOK:      09:30 – 11:00  Crossfit (MT)

                      11:15 – 12:45  Zdravý chrbát (Posil.)

PIATOK:        08:30 – 11:30 Pešia turistika (nahrádzanie)

Požiadavky na udelenie kreditu z TV 2022/2023

 

Predmet „Telesná výchova 1 a 3“
Študijný program: Farmácia
                              Zdravotnícke a diagnostické pomôcky
 
1. Absolvovanie testov „Pohybovej výkonnosti“ v týždni 26.9. – 30.9.2022 – účasť POVINNÁ
- v AIS budú od pondelka 19.9.2022 k dispozícii termíny, na ktoré sa môžete prostredníctvom AIS prihlásiť.
- prihlasovanie bude v AIS spustené v stredu 21.9.2022 o 22:00 hod.
- testovanie bude prebiehať v telocvični na Odbojárov 10 (tam, kde je Katedra telesnej výchovy a športu) – v suteréne, pri výťahu pod dekanátom.
- prineste si so sebou veci ako na bežnú hodiny telesnej výchovy (tenisky používané iba vnútri a oblečenie vhodné na cvičenie)
- pri voľbe termínu myslite na to, že testovanie bude trvať minimálne 60 minút a tento čas by sa Vám nemal kryť s inou hodinou.
 
2.  100 % účasť na hodinách predmetu „Telesná výchova“
- všetky formy výučby (týždenná aj bloková) začínajú 19.9.2022 (pondelok) podľa rozpisu v rozvrhu (všímajte si čas a miesto, kde sa bude hodina vyučovať + vyučujúceho) 

- praktická výučba začína hneď v prvom výučbovom týždni takže budete potrebovať aj veci na cvičenie !

3. V priebehu semestrálnej výučby je možnosť nahradiť si 4 vynechané hodiny. 

 
4. Formy nahrádzania:
- účasť na športovej akcii 20.10.2022 pri príležitosti 70-teho výročia založenia FaF UK
- účasť na workshope       05.10.2022
- účasť na workshope       19.10.2022
- účasť na Turistickom výlete (max. 2x v priebehu jedného semestra) – termíny budú aktualizované priebežne na FB, webovej stránke KTVŠ a v skupinách Ms Teams.

 

 

 

 

Priestory KTVŠ na výučbu študentov

Na výučbu využívajú naši odborní asistenti priestory veľkej športovej haly, malej športovej haly, posilňovne, ktorá sa skladá zo štyroch zón, workshop zónu a lodenicu. . 

Veľká športová hala

Malá športová hala

Kardio zóna
Warm up zóna
Funkčná zóna
Silová zóna
Workshop zóna

Lodenica