Katedra telesnej výchovy a športu

Z dôvodu trvania pandémie COVID-19 sa požiadavky na udelenie kreditov z predmetu „Telesná výchova v LS akademického roku 2020/2021 upravujú nasledovne:

 

  • Rušia sa „Testy všeobecnej pohybovej výkonnosti“
  • Na udelenie kreditu je potrebné absolvovať 12 hodín výučby
  • Výučba LS začína 15.02.2021 dištančnou formou (vrátane vodnej a pešej turistiky)

 

 

Základné informácie o výučbe v LS 2020/2021

Milí študenti, na našej katedre pokračuje dištančná forma výučby, s platnosťou do odvolania.

Posielame Vám POŽIADAVKY NA UDELENIE KREDITU/ZÁPOČTU Z TV LS 2020/2021

Potrebné je absolvovať 12 cvičení. Cvičenia Vám budú posielané každý týždeň do skupiny v MS Teams, máte 7 dní na to aby ste cvičenie absolvovali (najneskôr však dovtedy, keď Vám bude v MS Teams poslané nové video s cvičením). Nie je materiálno-technicky a priestorovo možné aby ste absolvovali dištančnou formou hodinu, ktorú ste si zvolili v AIS v časti „Rozvrh“, preto Vám budeme posielať cvičenia, ktoré je možné cvičiť v domácom prostredí s vlastnou váhou tela prípadne s dostupným „náčiním“ ktoré doma určite máte. Vzhľadom k tomu, že Vás nechceme stresovať cvičením v presnom čase, ktorý máte v rozvrhu (čo by Vám pravdepodobne spôsobovalo organizačný problém) potrebujeme od Vás spätnú informáciu, že ste si cvičenie odcvičili. Uprednostňujeme od Vás zasielanie Time-Lapse videa o absolvovaní cvičenia. Splnenie úlohy za daný týždeň posielajte vyučujúcemu v Microsoft Teams v konverzácii, neposielajte svoje týždenné správy do celej skupiny. Ak by ste mali zdravotné alebo iné problémy s plnením úloh kontaktujte svojho vyučujúceho čo najskôr (v súkromnej konverzácii). Dúfam, že máte všetci už technicky zvládnutý Microsoft Teams z predchádzajúceho obdobia. Výhodné je mať stiahnutú aplikáciu aj v smartfóne. Ak by ste vedeli o niekom, kto nie je zaradený do tímu, tak nás prosím informujte emailom alebo cez Microsoft Teams do konverzácie individuálne.

Veľká telocvičňa

Malá telocvičňa

Posilňovňa