Katedra telesnej výchovy a športu

(kópia 1)

V zimnom semestri akademického roku 2023-2024 pripravujeme pre študentov, ale aj zamestnancov nasledovné akcie:

 

Hýb sa Farmácia !

 

 

 

Predmety vyučované na Katedre telesnej výchovy a športu

Študijný odbor FARMÁCIA

 

1. Povinne voliteľný predmet TV1

Počet kreditov za absolvovaný semester – 1 kredit

Forma absolvovania: cvičenie

Odporúčanie: pre 1. ročník štúdia

Poznámka: Kredit z predmetu sa započítava do celkového počtu kreditov potrebných na ukončenie štúdia.

 

2. Povinne voliteľný predmet TV2

Počet kreditov za absolvovaný semester – 1 kredit

Forma absolvovania: cvičenie

Odporúčanie: pre 1. ročník štúdia

Poznámka: Kredit z predmetu sa započítava do celkového počtu kreditov potrebných na ukončenie štúdia.

 

3. Povinne voliteľný predmet TV3

Počet kreditov za absolvovaný semester – 1 kredit

Forma absolvovania: cvičenie

Odporúčanie: pre 2. ročník štúdia

Poznámka: Kredit z predmetu sa započítava do celkového počtu kreditov potrebných na ukončenie štúdia.

 

4. Povinne voliteľný predmet TV4

Počet kreditov za absolvovaný semester – 1 kredit

Forma absolvovania: cvičenie

Odporúčanie: pre 2. ročník štúdia

Poznámka: Kredit z predmetu sa započítava do celkového počtu kreditov potrebných na ukončenie štúdia.

 

5. Voliteľný predmet TV5 (dostupný v zimnom semestri)

Počet kreditov za absolvovaný predmet: 1 kredit

Forma absolvovania: cvičenie

Odporúčanie: pre 3. a 4. ročník štúdia (zimný semester)

Poznámka: Kredit z predmetu sa započítava do celkového počtu kreditov potrebných na ukončenie štúdia.

 

6. Povinne voliteľný predmet Pohyb a zdravie (dostupný v letnom semestri)

Počet kreditov za absolvovaný predmet: 1 kredit

Forma absolvovania: prednášky

Odporúčanie: pre 3. a 4. ročník štúdia (letný semester)

Poznámka: Kredit z predmetu sa započítava do celkového počtu kreditov potrebných na ukončenie štúdia

Aktuálny rozvrh ZS 2023/2024

Milí študenti, tu je aktuálny rozvrh na ZS. 

PaedDr. Martina Tibenská, PhD.

PONDELOK:  13:00 – 14:30   Tabata (MT)

UTOROK:      11:10 – 12:40   Body Work (MT)

STREDA:       11:10 – 12:40   Fitlopty (MT)

ŠTVRTOK:     09:20 – 10:50  Fitlopty (MT)

PIATOK:        08:30 – 11:30 Pešia turistika - nahrádzanie

Mgr. Lenka Nagyová, PhD.

PONDELOK:  13:00 – 14:30 Frisbee (VT)

                      15:30 – 18:30 Vodná turistika (lodenica)

UTOROK:       13:55 – 15:25 Tabata (MT)

STREDA:        08:30 – 11:30 Vodná turistika (lodenica)

                      14:50 – 16:20 BodyArt (MT)

ŠTVRTOK:      11:10 – 12:40 Frisbee (VT)

                      13:00 – 14:30  BodyArt (MT)

PIATOK:        08:30 – 11:30 Pešia turistika - nahrádzanie

Mgr. Dalibor Ludvig, PhD.

PONDELOK:  16:45 – 18:15   Volejbal (VT)

                     18:30 – 21:00   Volejbal – Liga (VT)

UTOROK:      11:10 – 12:40   Bedminton (VT)

                     13:00 – 14:30   Bedminton (VT)

STREDA:       11:10 – 12:40   Florbal (VT)

                     13:00 – 14:30   Volejbal (VT)

ŠTVRTOK:     09:20 – 10:50  Volejbal (VT)

PIATOK:        08:30 – 11:30  Pešia turistika - nahrádzanie

Mgr. Michal Tokár, PhD.

PONDELOK:  15:00 – 16:30  Florbal (VT)

UTOROK:       15:45 – 17:15  Športové hry (VT)

                      17:35 – 19:05  Futsal (VT)

STREDA:        11:10 – 12:40 Zdravý chrbát (Posilňovňa)

                      13:00 – 14:30  Kondičné cvičenie (Posilňovňa)

ŠTVRTOK:     11:10 – 12:40  Crossfit (Posilňovňa)

                      13:00 – 14:30  Stolný tenis (VT)

PIATOK:         08:30 – 11:30 Pešia turistika - nahrádzanie

Požiadavky na udelenie kreditu z TV ZS 2023/2024 Telesná výchova 1 a 3

Predmet „Telesná výchova 1 a 3“

Študijný program: Farmácia
                              Zdravotnícke a diagnostické pomôcky
 
1. Absolvovanie testov „Pohybovej výkonnosti“ v týždni 22.9. – 28.9.2023 – účasť POVINNÁ
- v AIS budú od pondelka 18.9.2023 k dispozícii termíny, na ktoré sa môžete prostredníctvom AIS prihlásiť.
- prihlasovanie bude v AIS spustené v utorok 19.9.2023 o 21:00 hod.
- testovanie bude prebiehať v telocvični na Odbojárov 10 (tam, kde je Katedra telesnej výchovy a športu) – v suteréne, pri výťahu pod dekanátom.
- prineste si so sebou veci ako na bežnú hodiny telesnej výchovy (tenisky používané iba vnútri a oblečenie vhodné na cvičenie)
- pri voľbe termínu myslite na to, že testovanie bude trvať minimálne 60 minút a tento čas by sa Vám nemal kryť s inou hodinou.
 
2.  100 % účasť na hodinách predmetu „Telesná výchova“
- všetky formy výučby (týždenná aj bloková) začínajú 18.9.2023 (pondelok) podľa rozpisu v rozvrhu (všímajte si čas a miesto, kde sa bude hodina vyučovať + vyučujúceho) 

- praktická výučba začína hneď v prvom výučbovom týždni takže budete potrebovať aj veci na cvičenie !

3. V priebehu semestrálnej výučby je možnosť nahradiť si 4 vynechané hodiny, iba u učiteľa ku ktorému je študent/ka prihlásený/ná na začiatku semestra

4. Formy nahrádzania:
- účasť na športovej akcii 11.10.2023 pHýb sa Farmácia
- účasť na workshope       zimný semester
- účasť na Turistickom výlete (max. 2x v priebehu jedného semestra) – termíny budú aktualizované priebežne na FB, webovej stránke KTVŠ a v skupinách Ms Teams.

V ZÁUJME KAZDÉHO ŠTUDENTA/KY JE PRIEBEŽNÁ KONTROLA ÚČASTI

(v prezenčných hárkoch u učiteľa) NA HODINE TV.

OZNAM - VODNÁ TURISTIKA

 
 
 

Základné informácie o výučbe vodnej turistiky.

Výučba začína od 18.9.2023 nasledovne:

Utorok 18.9.2023...........09:30-12:30

Streda: 20.9.2023...........13:00-16:00

 

Výučba prebieha prvých 7 týždňov zimného semestra, posledná hodina je v týždni od 06.11.-10.11.2023

Doneste si so sebou veci na kompletné prezlečenie (krátke-dlhé tričko, tepláky, mikinu, tenisky, ponožky....) ostatné informácie sa dozviete na úvodnej hodine.

Miesto: Botanická 11, 841 04, Bratislava – Karloveská zátoka (Lodenica FaF UK)

 

Pohybové oslavy k 70. výročiu vzniku FaF UK

V rámci osláv k 70. výročiu vzniku FaF UK, KTVŠ zorganizovala:

 1. Pokus o zápis do Knihy slovenských rekordov - 70 minút nepretržitého skákania cez švihadlo. Princípom bolo, aby bola vždy minimálne jedna osoba, ktorá bude skákať a zámerom bolo, aby sa do rekordu zapojil čo najvyšší počet študentov a zamestnancov FaF UK, čím by sa fakulta zapísala do Knihy slovenských rekordov.

 2. Paralelne prebiehala druhá pohybová aktivita, pod názvom „70 minút bicyklovania na stacionárnych AirBikoch“. Každý účastník absolvoval vzdialenosť 500 metrov. Cieľom bolo, aby sme sa ako fakulta rozhýbali, cca 500m úsek odbicyklovali a aktívnym spôsobom vstúpili do osláv 70. výročia našej alma mater.

Deň: utorok 20.9.2022

Miesto: telocvičňa KTVŠ (Odbojárov 10)

Registrácia účastníkov: od 11:45h na mieste konania

Otvorenie: 12:15h

Začiatok pokusu o rekord: 12:35h za účasti komisára z Knihy slovenských rekordov

Ukončenie: cca 14:00h vyhlásenie komisára o ustanovení rekordu a odovzdanie certifikátu

Požiadavky o zápis do Knihy slovenských rekordov sme splnili a bol nám udelený certifikát.

Rozlúčka končiacich študentov FaF UK s vodnou turistikou.

SPLAV: Hainburg – Bratislava - Lodenica FaF UK

Dobrý deň, všetkým priaznivcom športov v prírode.

Podarilo sa nám vybaviť nový termín na splav Hainburg - Bratislava /lodenica/ dňa 13.6.2023.

Zraz o 15tej v lodenici FaF UK

Tentokrát pôjdeme na raftoch s kormidelníkom.

Celkový čas trvania je cca 3 hodiny.

Cena 25,-€/osoba, deti do 12 rokov zadarmo.

Prihlasovanie emailom do 12.6.2023 do 12tej hodiny.

Tešíme sa na vás.

Nagyová

kolektív KTVŠ

Priestory KTVŠ na výučbu študentov

Na výučbu využívajú naši odborní asistenti priestory veľkej športovej haly, malej športovej haly, posilňovne, ktorá sa skladá zo štyroch zón, workshop zónu a lodenicu. . 

Veľká športová hala

Malá športová hala

Kardio zóna
Kardio zóna
Kardio zóna
Warm up zóna
Funkčná zóna
Silová zóna
Workshop zóna

Lodenica