Katedra telesnej výchovy a športu

Športový workshop

Milí študenti a kolegovia.

Prvý tohtoročný workshop prebehol 20.03.2024 na katedre telesnej výchovy a športu. Účasť bola hojná. Vyše 70 študentiek a zamestnancov prišlo na cvičenie DNS a PILATES. Cvičeniu predchádzalo krátke oboznámenie sa s problematikou a vysvetlenie hlavných princípov dvoch rehabilitačných metód.

Tešíme sa z vysokej účasti a záujmu.

Do budúcna bude naša katedra telesnej výchovy a športu organizovať ďalšie športové workshopy, o ktorých Vás budeme informovať v predstihu.

Charakteristika najnovších cvičení na katedre

SM SYSTÉM – metóda, komplexné cvičenie zamerané na stabilizáciu a mobilizáciu. Cvičenie spája rehabilitačnú liečbu s prevenciou, regeneráciou a kondičným tréningom v jednotnom metodickom postupe. Predlžuje skrátené svaly, posilňuje oslabené svaly a upravuje držanie tela.

BODYART – je funkčný tréning, kombinovaný s mentálnou relaxáciou Princíp cvičenia vychádza z harmónie Jin a Yang: sila a relaxácia, nádych a výdych, napätie a uvoľnenie. Komplexnosť cvičenia zaručuje rovnomerný rozvoj celého tela: rozvoj sily, flexibility, funkčnosti pohybového aparátu ako celku.

KONDIČNÉ CVIČENIE - FITNESS – Na vyučovacej hodine aplikujeme najnovšie trendy v oblasti posilňovania a funkčného cvičenia. Zameriavame sa na obnovenie rovnováhy, pohyblivosti a motorických funkcií. Cvičenie smeruje k udržaniu, podpore alebo obnove funkčnosti ľudského organizmu ako celku.

KONDIČNÉ CVIČENIE - HIIT – forma kardio tréningu, kde sa striedajú intervaly cvičenia s vysokou intenzitou (ako šprint) s intervalmi cvičenia s nízkou intenzitou (ako chôdza v pomalom tempe) alebo úplným oddychom. Veľmi efektívne a účinné cvičenie vďaka komplexným cvikom na celé telo pričom spaľovanie tuku prebieha nielen počas cvičenia, ale aj dlho po ňom.

ŠKOLA BEHU – Cvičenie je rozdelené na všeobecnú časť a špeciálnu časť. Väčšiu časť vyučovacej hodiny tvoria cvičenia na zdokonalenie techniky behu. Prostredníctvom cvičení sa snažíme zlepšovať nielen bežeckú výkonnosť, ale od začiatku zväčšovať mobilitu členkových a bedrových kĺbov a zlepšovať stabilitu kolenných kĺbov.

 

 

 

Predmety vyučované na Katedre telesnej výchovy a športu

Študijný odbor FARMÁCIA

 

1. Povinne voliteľný predmet TV1

Počet kreditov za absolvovaný semester – 1 kredit

Forma absolvovania: cvičenie

Odporúčanie: pre 1. ročník štúdia

Poznámka: Kredit z predmetu sa započítava do celkového počtu kreditov potrebných na ukončenie štúdia.

 

2. Povinne voliteľný predmet TV2

Počet kreditov za absolvovaný semester – 1 kredit

Forma absolvovania: cvičenie

Odporúčanie: pre 1. ročník štúdia

Poznámka: Kredit z predmetu sa započítava do celkového počtu kreditov potrebných na ukončenie štúdia.

 

3. Povinne voliteľný predmet TV3

Počet kreditov za absolvovaný semester – 1 kredit

Forma absolvovania: cvičenie

Odporúčanie: pre 2. ročník štúdia

Poznámka: Kredit z predmetu sa započítava do celkového počtu kreditov potrebných na ukončenie štúdia.

 

4. Povinne voliteľný predmet TV4

Počet kreditov za absolvovaný semester – 1 kredit

Forma absolvovania: cvičenie

Odporúčanie: pre 2. ročník štúdia

Poznámka: Kredit z predmetu sa započítava do celkového počtu kreditov potrebných na ukončenie štúdia.

 

5. Voliteľný predmet TV5 (dostupný v zimnom semestri)

Počet kreditov za absolvovaný predmet: 1 kredit

Forma absolvovania: cvičenie

Odporúčanie: pre 3. a 4. ročník štúdia (zimný semester)

Poznámka: Kredit z predmetu sa započítava do celkového počtu kreditov potrebných na ukončenie štúdia.

 

6. Povinne voliteľný predmet Pohyb a zdravie (dostupný v letnom semestri)

Počet kreditov za absolvovaný predmet: 1 kredit

Forma absolvovania: prednášky

Odporúčanie: pre 3. a 4. ročník štúdia (letný semester)

Poznámka: Kredit z predmetu sa započítava do celkového počtu kreditov potrebných na ukončenie štúdia

Požiadavky na udelenie kreditu z TV ZS 2023/2024 Telesná výchova 1 a 3

Predmet „Telesná výchova 1 a 3“

Študijný program: Farmácia
                              Zdravotnícke a diagnostické pomôcky
 
1. Absolvovanie testov „Pohybovej výkonnosti“ v týždni 22.9. – 28.9.2023 – účasť POVINNÁ
- v AIS budú od pondelka 18.9.2023 k dispozícii termíny, na ktoré sa môžete prostredníctvom AIS prihlásiť.
- prihlasovanie bude v AIS spustené v utorok 19.9.2023 o 21:00 hod.
- testovanie bude prebiehať v telocvični na Odbojárov 10 (tam, kde je Katedra telesnej výchovy a športu) – v suteréne, pri výťahu pod dekanátom.
- prineste si so sebou veci ako na bežnú hodiny telesnej výchovy (tenisky používané iba vnútri a oblečenie vhodné na cvičenie)
- pri voľbe termínu myslite na to, že testovanie bude trvať minimálne 60 minút a tento čas by sa Vám nemal kryť s inou hodinou.
 
2.  100 % účasť na hodinách predmetu „Telesná výchova“
- všetky formy výučby (týždenná aj bloková) začínajú 18.9.2023 (pondelok) podľa rozpisu v rozvrhu (všímajte si čas a miesto, kde sa bude hodina vyučovať + vyučujúceho) 

- praktická výučba začína hneď v prvom výučbovom týždni takže budete potrebovať aj veci na cvičenie !

3. V priebehu semestrálnej výučby je možnosť nahradiť si 4 vynechané hodiny, iba u učiteľa ku ktorému je študent/ka prihlásený/ná na začiatku semestra

4. Formy nahrádzania:
- účasť na športovej akcii 11.10.2023 pHýb sa Farmácia
- účasť na workshope       zimný semester
- účasť na Turistickom výlete (max. 2x v priebehu jedného semestra) – termíny budú aktualizované priebežne na FB, webovej stránke KTVŠ a v skupinách Ms Teams.

V ZÁUJME KAZDÉHO ŠTUDENTA/KY JE PRIEBEŽNÁ KONTROLA ÚČASTI

(v prezenčných hárkoch u učiteľa) NA HODINE TV.

Pohybové oslavy k 70. výročiu vzniku FaF UK

V rámci osláv k 70. výročiu vzniku FaF UK, KTVŠ zorganizovala:

 1. Pokus o zápis do Knihy slovenských rekordov - 70 minút nepretržitého skákania cez švihadlo. Princípom bolo, aby bola vždy minimálne jedna osoba, ktorá bude skákať a zámerom bolo, aby sa do rekordu zapojil čo najvyšší počet študentov a zamestnancov FaF UK, čím by sa fakulta zapísala do Knihy slovenských rekordov.

 2. Paralelne prebiehala druhá pohybová aktivita, pod názvom „70 minút bicyklovania na stacionárnych AirBikoch“. Každý účastník absolvoval vzdialenosť 500 metrov. Cieľom bolo, aby sme sa ako fakulta rozhýbali, cca 500m úsek odbicyklovali a aktívnym spôsobom vstúpili do osláv 70. výročia našej alma mater.

Deň: utorok 20.9.2022

Miesto: telocvičňa KTVŠ (Odbojárov 10)

Registrácia účastníkov: od 11:45h na mieste konania

Otvorenie: 12:15h

Začiatok pokusu o rekord: 12:35h za účasti komisára z Knihy slovenských rekordov

Ukončenie: cca 14:00h vyhlásenie komisára o ustanovení rekordu a odovzdanie certifikátu

Požiadavky o zápis do Knihy slovenských rekordov sme splnili a bol nám udelený certifikát.

Rozlúčka končiacich študentov FaF UK s vodnou turistikou.

Cvičenie pre zamestnancov

Vážené kolegyne, Vážení kolegovia, 

 

v priebehu semestrálnej výučby LS 2023/2024 pre Vás odborní asistenti Katedry telesnej výchovy a športu pripravili cvičenia, ktoré ste už niektorí mali možnosť spoznať v priebehu skúškového obdobia. 

Snažili sme sa pre Vás vytvoriť program, v ktorom veríme, že si každý nájde pre seba vhodnú a prospešnú pohybovú aktivitu. 

 Harmonogram cvičení: 

  • BodyArt                -  utorok  11:50 - 12:50  (Mgr. L. Nagyová, PhD.) – malá telocvičňa   

               Ukážka cvičenia:    https://www.youtube.com/watch?v=lKk9d-ImsI8

 

  • Tabata                   -  streda  08:10 - 09:10  (Mgr. D. Ludvig, PhD.) - posilňovňa     

                Ukážka cvičenia:    https://www.youtube.com/watch?v=EZlyjR599D8

 

  • SM systém (začiatočníci)         - utorok  14:40 - 15:40  (PaedDr. M. Tibenská, PhD.) – veľká telocvičňa  

         SM systém (pokročilí)              - štvrtok  14:30 – 15:30 (PaedDr. M. Tibenská, PhD.) – malá telocvičňa. 

              Ukážka cvičenia:       https://www.youtube.com/watch?v=PZQrA9l4y34

 

  • Zdravý chrbát       - piatok   09:00 – 10:00 (Mgr. M. Tokár, PhD) - posilňovňa      

                Ukážka cvičenia:   https://www.youtube.com/watch?v=6wrnrv0iXsU

         

 

- Na cvičenia: BodyArt, Tabata a Zdravý chrbát nie je potrebné sa vopred prihlasovať

 

- SM systém je vzhľadom k charakteru cvičenia a obmedzenému počtu potrebného náčinia (laná, balančné podložky) podmienený prihlásením sa vopred u PaedDr. M. Tibenskej, PhD. (tibenska@fpharm.uniba.sk). Cvičenie SM systém pre začiatočníkov pridávame ako novú hodinu, zameraná bude na precvičenie základov cvičenia. Odporúčame ju všetkým, ktorí by chceli riešiť problém s pohybovým aparátom a nemajú žiadnu skúsenosť s týmto cvičením.  

 - Cvičenia budú prebiehať pri minimálnom počte 2 účastníkov.

 

za KTVŠ

PaedDr. Martina Tibenská, PhD.

SPLAV: Hainburg – Bratislava - Lodenica FaF UK

Dobrý deň, všetkým priaznivcom športov v prírode.

Podarilo sa nám vybaviť nový termín na splav Hainburg - Bratislava /lodenica/ dňa 13.6.2023.

Zraz o 15tej v lodenici FaF UK

Tentokrát pôjdeme na raftoch s kormidelníkom.

Celkový čas trvania je cca 3 hodiny.

Cena 25,-€/osoba, deti do 12 rokov zadarmo.

Prihlasovanie emailom do 12.6.2023 do 12tej hodiny.

Tešíme sa na vás.

Nagyová

kolektív KTVŠ

Priestory KTVŠ na výučbu študentov

Na výučbu využívajú naši odborní asistenti priestory veľkej športovej haly, malej športovej haly, posilňovne, ktorá sa skladá zo štyroch zón, workshop zónu a lodenicu. . 

Veľká športová hala

Malá športová hala

Kardio zóna
Warm up zóna
Funkčná zóna
Silová zóna
Workshop zóna

Lodenica