Ústredná knižnica

Ústredná knižnica FaF vznikla v roku 1952, avšak ako samostatné pracovisko Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského svoju činnosť začala samostatne rozvíjať až v r. 1960, kedy sa presťahovala do priestorov na Kalinčiakovej ulici č. 8. Patrí do celoštátnej siete akademických knižníc, ktoré sú súčasťou vedecko-výskumnej základne vysokých škôl v Slovenskej republike. Od. r. 2004 tvorí Ústredná knižnica FaF UK súčasť Akademickej knižnice UK,  v rámci ktorej v spolupráci s ostatnými fakultnými knižnicami UK vytvára súborný online katalóg UK  a buduje databázu evidencie publikačnej činnosti zamestnancov UK. Ústredná knižnica je inštitucionálnym členom profesijného združenia Slovenská asociácia knižníc (SAK). V roku 2017 boli priestory knižnice kompletne rekonštruované a odovzdané do prevádzky v októbri 2017.


KNIŽNICA  OTVORENÁ!


OTVÁRACIE HODINY - platné od 5.10.2020

semester skúškové obdobie letné prázdninypredajňa skrípt
pondelok- štvrtok8,30-15,308,30-15,009,00-13,008,30-14,00
piatok8,30-14,008,30-14,009,00-13,008,30-13,00

 

Aktuality:

Vážení používatelia,

- vzhľadom na prechod na dištančnú formu vzdelávania Ústredná knižnica FaF UK ruší sankčné poplatky na literatúru požičanú v zimnom semestri akademického roka 2020/21.

Všetky predchádzajúce pokuty treba vyrovnať !

- dňom 19.10.2020 sa uvoľňujú knihy určené na prezenčné štúdium (v študovni) na absenčné výpožičky.

- Žiadanky na dokumenty zaradené v tematických triedach si zasielajte prostredníctvom súborného online katalógu UK. Platnosť podaných žiadaniek je 5 kalendárnych dní, inú lehotu k prevzatiu dokumentov je potrebné si vopred dohodnúť s ÚK FaF (ukfpharm.uniba.sk).


 • Zoznam študijnej literatúry podľa ročníkov:

1. ročník - ZS, 1. ročník - LS,

2.ročník - ZS, 2. ročník - LS

3. ročník - ZS, 3. ročník - LS

4. ročník - ZS, 4. ročník - LS

5. ročník


OZNAM ÚSTREDNEJ KNIŽNICE FaF UK

 • Študijná literatúra je vo voľnom výbere (bez  nutnosti  žiadanky v  online katalógu) uložená na prvých regáloch podľa ročníka a semestra, resp. študijného predmetu.
 • Výpožičná doba študijnej literatúry – 56 dní/8 týždňov s možnosťou predĺžiť ju o ďalších 14 dní/2 týždne
 • Knihy môžete vrátiť prostredníctvom Biblioboxu (Kalinčiakova 8, pri vrátnici)
 • E-verzie učebnicovej literatúry sú dostupné cez online katalóg prípadne na webovej stránke v ľavom menu - elektronické knihy z oblasti farmácie. Zoznamy študijnej literatúry nájdete v hornej časti Aktualít.

Kontaktné údaje:

Email: pozicovnafpharm.uniba.skukfpharm.uniba.sk

Tel.: 02/50117154 

Online služby

        - Vzdialený prístup k elektronickým informačným zdrojom/ databázam   požiadavky na: kniznicavili.uniba.sk

        - Prístup k  European Pharmacopoeia online 10th ed. požiadavky na:      takacova123uniba.sk


 • Články o korone:
 • NOVINKA: e-knihy v slovenskom, českom a anglickom jazyku
 • Knihy vo voľnom výbere sú zoradené abecedne podľa priezviska prvého autora v týchto tematických triedach

  Knihy označené žltou bodkou sú určené len na prezenčné štúdium. 

  Prosíme používateľov, aby použité knihy odkladali na červené vozíky. Knihovníčky ich po zaevidovaní prezenčnej výpožičky správne založia na miesto.