Ústredná knižnica

Ústredná knižnica FaF vznikla v roku 1952, avšak ako samostatné pracovisko Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského svoju činnosť začala samostatne rozvíjať až v r. 1960, kedy sa presťahovala do priestorov na Kalinčiakovej ulici č. 8. Patrí do celoštátnej siete akademických knižníc, ktoré sú súčasťou vedecko-výskumnej základne vysokých škôl v Slovenskej republike. Od. r. 2004 tvorí Ústredná knižnica FaF UK súčasť Akademickej knižnice UK,  v rámci ktorej v spolupráci s ostatnými fakultnými knižnicami UK vytvára súborný online katalóg UK  a buduje databázu evidencie publikačnej činnosti zamestnancov UK. Ústredná knižnica je inštitucionálnym členom profesijného združenia Slovenská asociácia knižníc (SAK). V roku 2017 boli priestory knižnice kompletne rekonštruované a odovzdané do prevádzky v októbri 2017


Ústredná knižnica FaF UK oznamuje, že od 25. 5. 2020 prechádza do prechodného obdobia fungovania s nasledovnými zmenami: 

v súlade s dodržaním opatrenia dekana FaF č.2/2020 sa zabezpečujú absenčné služby: 

 • vrátenie kníh do biblioboxu – presťahovaný na prízemie k vrátnici na Kalinčiakovej; 

 • absenčná výpožička dokumentov  len na základe zaslanej žiadanky cez online katalóg, prípadne e-mailom (uk@fpharm.uniba.sk). 

Žiadanky sa dajú poslať na  všetky dokumenty, vrátane tých z voľného prístupu v knižnici. Výnimkou sú záverečné kvalifikačné práce – diplomové, bakalárske, doktorandské a rigorózne.  

Vrátené knihy budú spracované v systéme do 24 hod. Používatelia si môžu vrátenie skontrolovať cez svoj používateľský účet. V prípade nezrovnalostí píšte na mail: pozicovna@fpharm.uniba.sk

Všetky výpožičky sa predlžujú zatiaľ do 3.7.2020 automaticky. Poplatky za oneskorené vrátenie sú zrušené.  

Študenti 1. - 4. ročníka mgr. štúdia a 1. – 2. ročníka bc. štúdia môžu v prípade potreby individuálne požiadať o predĺženie výpožičnej doby až do 18.9.2020.  

 • Vyzdvihnutie kníh je možné až po oznámení emailom, že má používateľ knihu pripravenú na vyzdvihnutie. Miestom vyzdvihnutia kníh je vrátnica na Kalinčiakovej ul. 

 • Prezenčné služby sa neposkytujú, knižnica zostáva pre používateľov naďalej zatvorená

   

 • Ostatné knižničné služby vybavujeme len online

 • - Vzdialený prístup k elektronickým informačným zdrojom/ databázam   požiadavky na: kniznica@vili.uniba.sk

 • - Online katalóg s prístupom k plným textom e-učebníc a e-kníh. 

 • - Prístup k  European Pharmacopoeia online 10th ed. požiadavky na:      takacova123@uniba.sk)  

 • - Informácie pre podporu dištančného vzdelávania a iné voľne dostupné

    e-  zdroje 


   PREVÁDZKOVÉ HODINY - prechodné obdobie od 25.5.2020 do odvolania

  iba absenčné služby

  (vyzdvihnutie kníh)

   

  vrátenie kníh do biblioboxu

   

   

  Pondelok-Štvrtok

  9,00 – 13,00

  7,00 – 15,00

   

  Piatok

  Sanitárny deň

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Aktuality:

 • databáza Scifinder je opäť sprístupnená do 15.6.2020. Nebudete potrebovať ani vzdialený prístup na prihlásenie mimo siete UK, môžete sa jednoducho prihlásiť a začať vyhľadávať !
 • NOVINKA: e-knihy v slovenskom, českom a anglickom jazyku
 • Knihy vo voľnom výbere sú zoradené abecedne podľa priezviska prvého autora v týchto tematických triedach

  Knihy označené žltou bodkou sú určené len na prezenčné štúdium. 

  Prosíme používateľov, aby použité knihy odkladali na červené vozíky. Knihovníčky ich po zaevidovaní prezenčnej výpožičky správne založia na miesto.