Ústredná knižnica

Otváracie hodiny knižnice

Semester

Skúškové obdobie
(Exam Period)

Letné prázdniny
(Summer Holiday)

Pondelok

8:30 – 15:30

8:30 – 15:00

9:00 – 13:00

Utorok

 8:30 – 17:00

8:30 – 15:00

9:00 – 13:00

Streda

 8:30 – 17:00

8:30 – 15:00

9:00 – 13:00

Štvrtok

 8:30 – 17:00

8:30 – 15:00

9:00 – 13:00

Piatok

 8:30 – 14:00

8:30 – 13:00

9:00 – 13:00

Obedná prestávka: 11:00-12:00         Otváracie hodiny predajne skrípt             

1. – 4. 7. 2024 knižnica otvorená v čase 8.30 – 15.00 hod.
8. – 31.7. 2024 knižnica ZATVORENÁ
1. – 16.8. 2024 knižnica otvorená v čase 9.00 – 13.00  hod.
19. – 30.8. 2024 knižnica otvorená v čase 9.00 – 15.00  hod.

 

Novinky

Informácie

 • Informácie pre študentov 1.ročníkapre študentov 2.-5.ročníka
 • Výpožičná doba študijnej literatúry – 56 dní/8 týždňov s možnosťou predĺžiť ju o ďalších 14 dní/2 týždne – Výpožičnú dobu si môžete predĺžiť vo svojom konte v online katalógu. Ako prihlasovací údaj (meno aj heslo) slúži číslo vašej ISIC karty.
 • Vypožičanú literatúru  je možné vrátiť osobne počas otváracích hodín knižnice alebo mimo otváracích hodín do biblioboxu umiestneného v budove na Kalinčiakovej 8.
 • Knihy vo voľnom výbere sú zoradené abecedne podľa priezviska prvého autora v týchto tematických triedach

  Knihy označené žltou bodkou sú určené len na prezenčné štúdium. 

  Prosíme používateľov, aby použité knihy odkladali na červené vozíky. Knihovníčky ich po zaevidovaní prezenčnej výpožičky správne založia na miesto.
 • Žiadanky na dokumenty zaradené v tematických triedach si zasielajte prostredníctvom súborného online katalógu UK.
 • E-verzie učebnicovej literatúry sú dostupné cez online katalóg
 • - elektronické knihy z oblasti farmácie
 • V prípade, že potrebujete študijnú literatúru dlhšie ako je stanovený termín vrátenia, kontaktujte požičovňu emailom na adrese podobekova1uniba.sk