Ústredná knižnica

Ústredná knižnica FaF vznikla v roku 1952, avšak ako samostatné pracovisko Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského svoju činnosť začala samostatne rozvíjať až v r. 1960, kedy sa presťahovala do priestorov na Kalinčiakovej ulici č. 8. Patrí do celoštátnej siete akademických knižníc, ktoré sú súčasťou vedecko-výskumnej základne vysokých škôl v Slovenskej republike. Od. r. 2004 tvorí Ústredná knižnica FaF UK súčasť Akademickej knižnice UK,  v rámci ktorej v spolupráci s ostatnými fakultnými knižnicami UK vytvára súborný online katalóg UK  a buduje databázu evidencie publikačnej činnosti zamestnancov UK. Ústredná knižnica je inštitucionálnym členom profesijného združenia Slovenská asociácia knižníc (SAK). V roku 2017 boli priestory knižnice kompletne rekonštruované a odovzdané do prevádzky v októbri 2017.


 • Oznam pre študentov 1.ročníka
 • Vypožičanú literatúru  je možné vrátiť osobne počas otváracích hodín knižnice alebo mimo otváracích hodín do Biblioboxu umiestneného v budove na Kalinčiakovej.
 • Prevádzka knižnice sa riadi podľa platného covid automatu - Bratislava 
 • V priestoroch knižnice odporúčame nosiť respirátor FFP2!

 

Otváracie hodiny

 

semester

skúškové obdobie

 

(Exam Period)

letné prázdniny

 

(Summer Holiday)

predajňa skrípt

(Book Shop)

Pondelok

8,30 - 15,30

Obedná hygienická prestávka

11,00-12,00

8,30 – 15,00

9,00 - 13,00

 

 

Utorok – Štvrtok

8,30 - 17,00

Obedná hygienická prestávka

11,00-12,00

8,30 – 15,00

9,00 - 13,00

8,30 – 14,00

(počas letných prázdnin zatvorené)

Obedná hygienická prestávka

11,00-12,00

Piatok

8,30 - 14,00

Obedná hygienická prestávka

11,00-12,00

8,30 – 13,00

9,00 - 13,00

 

Aktuality:

 •  Vážení študenti, v rámci projektu Knižnice a informačné vzdelávanie pripravila Slovenská asociácia knižníc (SAK) Prieskum informačnej gramotnosti mládeže. Cieľom prieskumu je mapovať vývoj informačných zručností mládeže, sledovať dopady aktivít knižníc v oblasti informačného vzdelávania (aj vo vzťahu ku COVID pandémii), získať informácie pre adresnejšie nastavenie aktivít knižníc na podporu informačnej gramotnosti.

  Nájdite si, prosím, pár minút času na  online vyplnenie DOTAZNÍKA
 • Študenti, ktorí sa nestihli zúčastniť webseminára - "Praktické ukážky so znalostnou databázou UpToDate", si ho môžu pozrieť zo záznamu TU

OZNAM ÚSTREDNEJ KNIŽNICE FaF UK

 • Výpožičná doba študijnej literatúry – 56 dní/8 týždňov s možnosťou predĺžiť ju o ďalších 14 dní/2 týždne - k dispozícii bude až po začatí zimného semestra 2021/22
 • E-verzie učebnicovej literatúry sú dostupné cez online katalóg prípadne na webovej stránke v ľavom menu - elektronické knihy z oblasti farmácie. Zoznamy študijnej literatúry nájdete v hornej časti Aktualít.

Kontaktné údaje:

Email: pozicovnafpharm.uniba.skukfpharm.uniba.sk

Tel.: 02/50117154 

Online služby

        - Vzdialený prístup k elektronickým informačným zdrojom/ databázam   požiadavky na: kniznicavili.uniba.sk

        - Prístup k  European Pharmacopoeia online 10th ed. požiadavky na:      kadnarova1@uniba.sk


 • Články o korone:
 • NOVINKA: e-knihy v slovenskom, českom a anglickom jazyku
 • Knihy vo voľnom výbere sú zoradené abecedne podľa priezviska prvého autora v týchto tematických triedach

  Knihy označené žltou bodkou sú určené len na prezenčné štúdium. 

  Prosíme používateľov, aby použité knihy odkladali na červené vozíky. Knihovníčky ich po zaevidovaní prezenčnej výpožičky správne založia na miesto.