Ústredná knižnica

Ústredná knižnica FaF vznikla v roku 1952, avšak ako samostatné pracovisko Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského svoju činnosť začala samostatne rozvíjať až v r. 1960, kedy sa presťahovala do priestorov na Kalinčiakovej ulici č. 8. Patrí do celoštátnej siete akademických knižníc, ktoré sú súčasťou vedecko-výskumnej základne vysokých škôl v Slovenskej republike. Od. r. 2004 tvorí Ústredná knižnica FaF UK súčasť Akademickej knižnice UK,  v rámci ktorej v spolupráci s ostatnými fakultnými knižnicami UK vytvára súborný online katalóg UK  a buduje databázu evidencie publikačnej činnosti zamestnancov UK. Ústredná knižnica je inštitucionálnym členom profesijného združenia Slovenská asociácia knižníc (SAK). V roku 2017 boli priestory knižnice kompletne rekonštruované a odovzdané do prevádzky v októbri 2017.


D ô l e ž i t é  (čítajte až do konca oznamu)!


Ústredná knižnica FaF UK (vrátane predajne skrípt) bude ZATVORENÁ  až do odvolania (vyhláška ÚVZ - Vestník vlády SR č. 19/2021).  

 • Výpožičky boli opätovne predĺžené do 20.5. 2021Odpúšťajú sa sankčné poplatky na knihy vypožičané na zimný semester ak.r. 2020/2021. 
 • Platnosť podaných žiadaniek bola posunutá. Žiadanky na knihy budú vybavené po obnovení prevádzky. 
 • Študenti môžu využiť možnosť vrátiť knihy do Biblioboxu, ktorý je presťahovaný do budovy na Odbojárov 10, prípadne poštou alebo kuriérom (upozorňujeme - nie na dobierku!) na adresu:  
  •  Ústredná knižnica Farmaceutickej fakulty UK, Odbojárov 10,   832 32 Bratislava                   
 • V prípade otázok, špecifických požiadaviek, či iných problémov nás kontaktujte na: ukfpharm.uniba.sk alebo  pozicovnafpharm.uniba.sk   

 

 Novinka v službách Ústrednej knižnice FaF UK 


Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu, ktorá neumožňuje osobný predaj študijnej literatúry  sa Ústredná knižnica FaF UK rozhodla umožniť študentom nový spôsob PREDAJA (nie výpožičky) učebnicovej literatúry na dobierku prostredníctvom kuriérskej služby. Podstatou služby je zasielanie objednanej literatúry cez vybranú kuriérsku službu. Úhrada poštovných nákladov vopred na účet kuriérskej službe je podmienkou doručenia kníh, ktoré si objednávateľ prevezme osobne na domácej adrese. Platba za dobierku je kartou alebo hotovosťou priamo kuriérovi. 

V prípade vážneho záujmu o kúpu literatúry na dobierku, pošlite na adresu: jasenska1uniba.sk  tituly z nižšie uvedeného zoznamu, ktoré chcete kúpiť. 

Prieskum záujmu o kúpu literatúry na dobierku bol ukončený.

 


Aktuálna ponuka predajne


 

 

Aktuality:

 • učebnica: Nagy, Mučaji, Grančai: Farmakognózia - Biologicky aktívne prírodné látky a ich zdroje. Bratislava Herba, 2017  (2.vydanie; modrá) je vypredaná
 • Študenti, ktorí sa nestihli zúčastniť online webinára "Vyhľadávanie informácií z oblastí prírodných vied a medicíny" si ho môžu pozrieť TU.

 - Žiadanky na dokumenty zaradené v tematických triedach si zasielajte prostredníctvom súborného online katalógu UK. Platnosť podaných žiadaniek je počas zákazu vychádzania posunutá


 • Zoznam študijnej literatúry podľa ročníkov:

1. ročník - ZS, 1. ročník - LS,

2.ročník - ZS, 2. ročník - LS

3. ročník - ZS, 3. ročník - LS

4. ročník - ZS, 4. ročník - LS

5. ročník


OZNAM ÚSTREDNEJ KNIŽNICE FaF UK

 • Študijná literatúra je vo voľnom výbere (bez  nutnosti  žiadanky v  online katalógu) uložená na prvých regáloch podľa ročníka a semestra, resp. študijného predmetu.
 • Výpožičná doba študijnej literatúry – 56 dní/8 týždňov s možnosťou predĺžiť ju o ďalších 14 dní/2 týždne
 • Knihy môžete vrátiť prostredníctvom Biblioboxu (Odbojárov 10, pri vrátnici)
 • E-verzie učebnicovej literatúry sú dostupné cez online katalóg prípadne na webovej stránke v ľavom menu - elektronické knihy z oblasti farmácie. Zoznamy študijnej literatúry nájdete v hornej časti Aktualít.

Kontaktné údaje:

Email: pozicovnafpharm.uniba.skukfpharm.uniba.sk

Tel.: 02/50117154 

Online služby

        - Vzdialený prístup k elektronickým informačným zdrojom/ databázam   požiadavky na: kniznicavili.uniba.sk

        - Prístup k  European Pharmacopoeia online 10th ed. požiadavky na:      kadnarova1@uniba.sk


 • Články o korone:
 • NOVINKA: e-knihy v slovenskom, českom a anglickom jazyku
 • Knihy vo voľnom výbere sú zoradené abecedne podľa priezviska prvého autora v týchto tematických triedach

  Knihy označené žltou bodkou sú určené len na prezenčné štúdium. 

  Prosíme používateľov, aby použité knihy odkladali na červené vozíky. Knihovníčky ich po zaevidovaní prezenčnej výpožičky správne založia na miesto.