Ústredná knižnica

Ústredná knižnica FaF vznikla v roku 1952, avšak ako samostatné pracovisko Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského svoju činnosť začala samostatne rozvíjať až v r. 1960, kedy sa presťahovala do priestorov na Kalinčiakovej ulici č. 8. Patrí do celoštátnej siete akademických knižníc, ktoré sú súčasťou vedecko-výskumnej základne vysokých škôl v Slovenskej republike. Od. r. 2004 tvorí Ústredná knižnica FaF UK súčasť Akademickej knižnice UK,  v rámci ktorej v spolupráci s ostatnými fakultnými knižnicami UK vytvára súborný online katalóg UK  a buduje databázu evidencie publikačnej činnosti zamestnancov UK.

 Kde nás nájdete:

  • Kalinčiakova 8, 1.posch. - požičovňa, študovňa, predajňa skrípt                                                                                                          tel.: 02/50 117 154-156                        e-mail: ukfpharm.uniba.sk

ŠTUDENTI  POZOR!

Knihy na letný semester si môžete požičať až po vysporiadaní záväzkov ( vrátenie literatúry zo zimného semestra, zaplatenie pokút)

Otváracie hodiny

 

semester

skúškové obdobie

letné prázdniny

Predajňa skrípt

Pondelok

8,30 - 15,30

8,30 – 15,00

9,00 - 13,00

 

Utorok–štvrtok

8,30 - 17,00

8,30 – 15,00

9,00 - 13,00

8,30 – 14,00

Piatok

8,30 - 14,00

8,30 – 14,00

9,00 - 13,00

 

 

 

Aktuality:

  • Aktualizované zoznamy študijnej literatúry podľa jednotlivých ročníkov FaFUK -

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník