Ústredná knižnica

Ústredná knižnica FaF vznikla v roku 1952, avšak ako samostatné pracovisko Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského svoju činnosť začala samostatne rozvíjať až v r. 1960, kedy sa presťahovala do priestorov na Kalinčiakovej ulici č. 8. Patrí do celoštátnej siete akademických knižníc, ktoré sú súčasťou vedecko-výskumnej základne vysokých škôl v Slovenskej republike. Od. r. 2004 tvorí Ústredná knižnica FaF UK súčasť Akademickej knižnice UK,  v rámci ktorej v spolupráci s ostatnými fakultnými knižnicami UK vytvára súborný online katalóg UK  a buduje databázu evidencie publikačnej činnosti zamestnancov UK. Ústredná knižnica je inštitucionálnym členom profesijného združenia Slovenská asociácia knižníc (SAK). V roku 2017 boli priestory knižnice kompletne rekonštruované a odovzdané do prevádzky v októbri 2017.


Novinky

 • Albertina icome pozýva všetkých záujemcov na online semináre s praktickými ukážkami práce so znalostným informačných zdrojom Lexicomp- Lexicomp Product Onboard Webinar

          ide o novú vyhlášku podľa ktorej sa bude kategorizovať publikačná činnosť od roku 2022

Informácie

 • Základné info o knižnici: stiahnuť prezentáciu

 • Výpožičná doba študijnej literatúry – 56 dní/8 týždňov s možnosťou predĺžiť ju o ďalších 14 dní/2 týždne – Výpožičnú dobu si môžete predĺžiť vo svojom konte v online katalógu. Ako prihlasovací údaj (meno aj heslo) slúži číslo vašej ISIC karty.

 • E-verzie učebnicovej literatúry sú dostupné cez online katalóg prípadne na webovej stránke v ľavom menu - elektronické knihy z oblasti farmácie.
 • Žiadanky na dokumenty zaradené v tematických triedach si zasielajte prostredníctvom súborného online katalógu UK.

 • Knihy vo voľnom výbere sú zoradené abecedne podľa priezviska prvého autora v týchto tematických triedach

  Knihy označené žltou bodkou sú určené len na prezenčné štúdium. 

  Prosíme používateľov, aby použité knihy odkladali na červené vozíky. Knihovníčky ich po zaevidovaní prezenčnej výpožičky správne založia na miesto.

 • Informácie pre študentov 1.ročníkapre študentov 2.-5.ročníka
 • V prípade, že potrebujete študijnú literatúru dlhšie ako je stanovený termín vrátenia, kontaktujte požičovňu emailom na adrese podobekova1uniba.sk
 • Vypožičanú literatúru  je možné vrátiť osobne počas otváracích hodín knižnice alebo mimo otváracích hodín do biblioboxu umiestneného v budove na Kalinčiakovej 8.

Otváracie hodiny

 

semester

skúškové obdobie

 

(Exam Period)

letné prázdniny

 

(Summer Holiday)

predajňa skrípt

(Book Shop)

pondelok

8,30 – 15,30

Obedná a hygienická prestávka

11,00 – 12,00

8,30 – 15,00

Obedná a hygienická prestávka

11,00 – 12,00

9,00 – 13,00

 

9,00 – 14,00

iba pondelok a streda


Obedná a hygienická prestávka
11,00 – 12,00

(počas letných prázdnin zatvorené)

 

utorok,
streda,
štvrtok

8,30 – 17,00

Obedná a hygienická prestávka
11,00 – 12,00

piatok

8,30 – 14,00

Obedná a hygienická prestávka
11,00 – 12,00

8,30 – 13,00