Ústredná knižnica

Ústredná knižnica FaF vznikla v roku 1952, avšak ako samostatné pracovisko Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského svoju činnosť začala samostatne rozvíjať až v r. 1960, kedy sa presťahovala do priestorov na Kalinčiakovej ulici č. 8. Patrí do celoštátnej siete akademických knižníc, ktoré sú súčasťou vedecko-výskumnej základne vysokých škôl v Slovenskej republike. Od. r. 2004 tvorí Ústredná knižnica FaF UK súčasť Akademickej knižnice UK,  v rámci ktorej v spolupráci s ostatnými fakultnými knižnicami UK vytvára súborný online katalóg UK  a buduje databázu evidencie publikačnej činnosti zamestnancov UK.

Kde nás nájdete:

  • Kalinčiakova 8, 1.posch. - požičovňa, študovňa, predajňa skrípt                                                                                                          tel.: 02/50 117 154-156                        e-mail: ukfpharm.uniba.sk

OZNAM

Ústredná knižnica bude v dňoch 18.4.  a 23.4.2019 zatvorená

 

 

Otváracie hodiny

 

semester

skúškové

letné prázdniny

Predajňa skrípt

Pondelok

8,30 - 15,30

8,30 – 15,00

9,00 - 13,00

 

Utorok–štvrtok

8,30 - 17,00

8,30 – 15,00

9,00 - 13,00

8,30 - 14,00

Piatok

8,30 - 14,00

8,30 – 14,00

9,00 - 13,00

 

 * po ukončení otváracích hodín knižnice, využite možnosť vrátiť literatúru do Biblioboxu!

Aktuality:

  • BURZA!!!!!

          V priestoroch Ústrednej knižnice FaF nájdete vo voľnom výbere vyradenú literatúru z čiastkových knižníc FaF.

  • NOVINKA: e-knihy v slovenskom, českom a anglickom jazyku
  • Upozornenie: Knihy na vrátenie vložte do Biblioboxu (pokuta sa Vám zastaví) a pri Vašej návšteve v knižnici si vysporiadate svoje finančné záväzky.
  • Knihy vo voľnom výbere sú zoradené abecedne podľa priezviska prvého autora v týchto tematických triedach

    Knihy označené žltou bodkou sú určené len na prezenčné štúdium. 

    Prosíme používateľov, aby použité knihy odkladali na červené vozíky. Knihovníčky ich po zaevidovaní prezenčnej výpožičky správne založia na miesto.