Ústredná knižnica

Ústredná knižnica FaF vznikla v roku 1952, avšak ako samostatné pracovisko Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského svoju činnosť začala samostatne rozvíjať až v r. 1960, kedy sa presťahovala do priestorov na Kalinčiakovej ulici č. 8. Patrí do celoštátnej siete akademických knižníc, ktoré sú súčasťou vedecko-výskumnej základne vysokých škôl v Slovenskej republike. Od. r. 2004 tvorí Ústredná knižnica FaF UK súčasť Akademickej knižnice UK,  v rámci ktorej v spolupráci s ostatnými fakultnými knižnicami UK vytvára súborný online katalóg UK  a buduje databázu evidencie publikačnej činnosti zamestnancov UK.

 Kde nás nájdete - od 16.októbra 2017:

  • Kalinčiakova 8, 1.posch. - požičovňa, študovňa, predajňa skrípt                                                                                                          tel.: 02/50 117 154-156                        e-mail: ukfpharm.uniba.sk

Pozor - nový oznam pre používateľov!

Otváracie hodiny - Kalinčiakova 8, 1. poschodie

16. 10. 2017 – 15. 12. 2017 

Ústredná knižnica

Predajňa skrípt

Pondelok

8,30 – 15,00

 

Utorok – Štvrtok

8,30 – 17,00

       Pondelok – Piatok           

8,30 – 14,00

Piatok

8,30 – 14,00

 

Aktuality:

  • Aktualizované zoznamy študijnej literatúry podľa jednotlivých ročníkov FaFUK -

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník