Ústredná knižnica

Ústredná knižnica FaF vznikla v roku 1952, avšak ako samostatné pracovisko Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského svoju činnosť začala samostatne rozvíjať až v r. 1960, kedy sa presťahovala do priestorov na Kalinčiakovej ulici č. 8. Patrí do celoštátnej siete akademických knižníc, ktoré sú súčasťou vedecko-výskumnej základne vysokých škôl v Slovenskej republike. Od. r. 2004 tvorí Ústredná knižnica FaF UK súčasť Akademickej knižnice UK,  v rámci ktorej v spolupráci s ostatnými fakultnými knižnicami UK vytvára súborný online katalóg UK  a buduje databázu evidencie publikačnej činnosti zamestnancov UK. Ústredná knižnica je inštitucionálnym členom profesijného združenia Slovenská asociácia knižníc (SAK). V roku 2017 boli priestory knižnice kompletne rekonštruované a odovzdané do prevádzky v októbri 2017.


 

Otváracie hodiny

 

semester

skúškové obdobie

 

(Exam Period)

letné prázdniny

 

(Summer Holiday)

predajňa skrípt

(Book Shop)

pondelok

8,30 – 15,30

Obedná a hygienická prestávka

11,00 – 12,00

8,30 – 15,00

Obedná a hygienická prestávka

11,00 – 12,00

9,00 – 13,00

 

8,30 – 14,00

(počas letných prázdnin zatvorené)

Obedná a hygienická prestávka
11,00 – 12,00

 

utorok,
streda,
štvrtok

8,30 – 17,00

Obedná a hygienická prestávka
11,00 – 12,00

piatok

8,30 – 14,00

Obedná a hygienická prestávka
11,00 – 12,00

8,30 – 13,00

 • Vypožičanú literatúru  je možné vrátiť osobne počas otváracích hodín knižnice alebo mimo otváracích hodín do biblioboxu umiestneného v budove na Kalinčiakovej 8.

Aktuality:

 • Pozvánka pre pracovníkov a študentov Farmaceutickej fakulty UK na praktické webináre:
  Zoznámte sa: Writefull - nástroj pre vaše odborné texty v angličtine
  Viac informácií a prihlášky:
  - 18. 10. o 9:30 https://www.aib.sk/seminare/955-writefull-dopoludnia
  - 18. 10. o 14:00 https://www.aib.sk/seminare/956-writefull-popoludni

  Webináre budú v slovenčine. Všetkým zaregistrovaným následne pošleme odkaz na záznam webinára.

  - Na konci horeuvedených pozvánok nájdete aj termíny webinárov v angličtine, ktoré sú vhodné napr. pre zahraničných študentov.
  - Prístupové údaje pre Vašu inštitúciu a odkaz na aktualizovaný návod v slovenčine sú dostupné na www.aib.sk/podpora/nastroje/2321-brana-k-e-zdrojom-uniba.

  Správne použitie angličtiny je – popri odbornom obsahu – základným predpokladom úspešného publikovania. Nástroje Writefull sú špeciálne navrhnuté na korektúru odborných textov v angličtine - korigujú gramatiku, použitie odbornej terminológie, interpunkciu, pravopis, slovosled a štylistiku.


          ide o novú vyhlášku podľa ktorej sa bude kategorizovať publikačná činnosť od roku 2022


OZNAM ÚSTREDNEJ KNIŽNICE FaF UK

 • Výpožičná doba študijnej literatúry – 56 dní/8 týždňov s možnosťou predĺžiť ju o ďalších 14 dní/2 týždne - k dispozícii bude až po začatí zimného semestra akad. roka 2022/23
 • E-verzie učebnicovej literatúry sú dostupné cez online katalóg prípadne na webovej stránke v ľavom menu - elektronické knihy z oblasti farmácie.
 • Žiadanky na dokumenty zaradené v tematických triedach si zasielajte prostredníctvom súborného online katalógu UK.

Kontaktné údaje:

Email: pozicovnafpharm.uniba.skukfpharm.uniba.sk

Tel.: 02/50117154 

Online služby

        - Vzdialený prístup k elektronickým informačným zdrojom/ databázam   požiadavky na: kniznicavili.uniba.sk

        - Prístup k  European Pharmacopoeia online 10th ed. požiadavky na:      kadnarova1@uniba.sk


 • Knihy vo voľnom výbere sú zoradené abecedne podľa priezviska prvého autora v týchto tematických triedach

  Knihy označené žltou bodkou sú určené len na prezenčné štúdium. 

  Prosíme používateľov, aby použité knihy odkladali na červené vozíky. Knihovníčky ich po zaevidovaní prezenčnej výpožičky správne založia na miesto.