Služby Ústrednej knižnice FaF UK

Služby Ústrednej knižnice FaFUK

 Dňa 16.10.2017 bola ÚK sprístupnená používateľom po kompletnej rekonštrukcii priestorov. Zmenená dispozícia priestorov umožnila voľný prístup k dokumentom, ktoré sú uložené v 34 tematických triedach. Vítanou zmenou je voľný výber študijnej literatúry, ktorá je uložená podľa ročníkov a titulov. Diplomové práce sú vo fonde uchované od roku 1991.

Dochádzajúce periodiká sú uložené podľa abecedy, pričom najviac využívané tituly sú dostupné aj retrospektívne. Časť menej využívaného fondu je dostupná z online katalógu na žiadanky, ktoré sa vybavujú najneskôr do 24 hodín.

V priestoroch knižnice majú používatelia k dispozícii 68 študijných miest s 5 počítačmi vyčlenenými na prácu s online katalógom a licencovanými elektronickými informačnými zdrojmi. Okrem toho je v priestoroch k dispozícii samostatná počítačová študovňa s 10 používateľskými PC, sieťové multifunkčné zariadenie (po dobití kreditu na ISIC môžu tlačiť, kopírovať a bezplatne skenovať), dostatočný počet elektrických a sieťových pripojení a osobitný wifi prístup, čo umožňuje prácu na vlastných mobilných zariadeniach (NB, MT, tablety ai).

Výpožičné služby

Požičovňa:

Kontakt: Renáta Podobeková, tel.: 02/50117154,mail: pozicovnafpharm.uniba.sk

  • Registrácia používateľov, poplatky v súlade so schváleným cenníkom poplatkov a služieb.
  • Absenčné výpožičky  učebnicovej a odbornej monografickej literatúry v súlade  s výpožičným poriadkom ÚK FaF, upomienky a poplatky za nedodržanie výpožičných lehôt. Možnosť požiadať telefonicky prípadne mailom o zastavenie poplatkov z omeškania
  • Rezervácie dokumentov prostredníctvom online katalógu
  • Žiadanky na dokumenty uložené v knižničnom sklade prostredníctvom online katalógu
  • Konzultačné služby k práci s používateľským kontom a k vyhľadávaniu v online katalógu.
  • Samoobslužné vrátenie kníh cez Bibliobox.
  • Ak máte návrh na zakúpenie titulu, ktorý chýba v našom knižničnom fonde - vyplňte, prosím, formulár.

Výpožičné lehoty:

Učebnice a skriptová literatúra, monografie ....................... 8 týždňov 
                                                (v prípade potreby sa dá predĺžiť 1x na 2 týždne)
Titul, ktorý máme vo fonde len v 1 exemplári ..... prezenčne (do študovne)
Kvalifikačné práce  ............................................ prezenčne
Časopisy (nové čísla)  ....................................... prezenčne
Časopisy (staršie ročníky)  ............................... 1 týždeň
Slovníky  ......................................................... prezenčne 

Knižnica má právo vybrané dokumenty a exempláre podľa vlastného uváženia požičať na krátkodobú výpožičku, na čo používateľa pri výpožičke upozorní.

Časopisy a medziknižničná výpožičná služba

Kontakt: Monika Beganová, DiS. art., tel.: 02/50117154, mail: monika.beganovauniba.sk ; uk@fpharm.uniba.sk

<output>Monika Beganová, DiS. art., tel.: 02/50117154, mail: monika.beganova@uniba.sk  </output>

<output>Monika Beganová, DiS. art., tel.: 02/50117154, mail: monika.beganova@uniba.sk  </output>

  • V prípade, že ÚK FaF nemá vo svojom fonde dokument, o ktorý máte záujem, môžete požiadať o medziknižničnú výpožičnú službu (MVS) alebo sprostredkovanie medzinárodnej MVS - spoplatnená služba podľa cenníkov dodávateľských knižníc.
  • Elektronické dodávanie článkov z časopisov nedostupných v licencovaných databázach pre zamestnancov FaF, resp. registrovaným používateľom cez službu Subito - poplatky podľa cenníkov partnerských knižníc.
  • Zoznam dochádzajúcich periodík

Evidencia publikačnej činnosti

Kontakt: Mgr. Zuzana Hlavenková tel.: 02/50117156, mail: hlavenkova7@uniba.sk 

Predajňa skrípt

Kontakt: Monika Beganová, DiS. art., tel.: 02/50117154, mail: monika.beganova@uniba.sk