Služby Ústrednej knižnice FaF UK

Služby Ústrednej knižnice FaFUK

adresa: Kalinčiakova 8, 832 32 Bratislava, 1. poschodie


Dňa 16.10.2017 bola ÚK sprístupnená používateľom po kompletnej rekonštrukcii priestorov. Zmenená dispozícia priestorov umožnila voľný prístup k dokumentom, ktoré sú uložené v 34 tematických triedach. Vítanou zmenou je voľný výber študijnej literatúry, ktorá je uložená podľa ročníkov a titulov.

Dochádzajúce periodiká sú uložené podľa abecedy, pričom najviac využívané tituly sú dostupné aj retrospektívne. Časť menej využívaného fondu je dostupná z online katalógu na žiadanky, ktoré sa vybavujú najneskôr do 24 hodín.

V priestoroch knižnice majú používatelia k dispozícii 68 študijných miest s 5 počítačmi vyčlenenými na prácu s online katalógom a licencovanými elektronickými informačnými zdrojmi. Okrem toho je v priestoroch k dispozícii samostatná počítačová študovňa s 10 používateľskými PC, sieťové multifunkčné zariadenie (po dobití kreditu na ISIC môžu tlačiť, kopírovať a bezplatne skenovať), dostatočný počet elektrických a sieťových pripojení a osobitný wifi prístup, čo umožňuje prácu na vlastných mobilných zariadeniach (NB, MT, tablety ai).

Výpožičné služby

Požičovňa:

Kontakt: Renáta Podobeková, tel.: 02/50117154,mail: pozicovnafpharm.uniba.sk

 • Registrácia používateľov, poplatky v súlade so schváleným cenníkom poplatkov a služieb.
 • Absenčné výpožičky  učebnicovej a odbornej monografickej literatúry v súlade  s výpožičným poriadkom ÚK FaF, upomienky a poplatky za nedodržanie výpožičných lehôt. Možnosť požiadať telefonicky prípadne mailom o zastavenie poplatkov z omeškania
 • Rezervácie dokumentov prostredníctvom online katalógu
 • Žiadanky na dokumenty uložené v knižničnom sklade prostredníctvom online katalógu
 • Konzultačné služby k práci s používateľským kontom a k vyhľadávaniu v online katalógu.
 • Samoobslužné vrátenie kníh cez Bibliobox.
 • Ak máte návrh na zakúpenie titulu, ktorý chýba v našom knižničnom fonde - vyplňte, prosím, formulár.

Výpožičné lehoty:

Učebnice a skriptová literatúra, monografie ....................... 8 týždňov 
                                                (v prípade potreby sa dá predĺžiť 1x na 2 týždne)
Titul, ktorý máme vo fonde len v 1 exemplári ..... prezenčne (do študovne)
Kvalifikačné práce  ............................................ prezenčne
Časopisy (nové čísla)  ....................................... prezenčne
Časopisy (staršie ročníky)  ............................... 1 týždeň
Slovníky  ......................................................... prezenčne 

Knižnica má právo vybrané dokumenty a exempláre podľa vlastného uváženia požičať na krátkodobú výpožičku, na čo používateľa pri výpožičke upozorní.

Konzultačné a rešeršné služby

Kontakt: Mgr. Sylvia Takáčová, PhD., tel. 02/50 117 154, mail: takacova123uniba.sk

 • Konzultácie k vyhľadávaniu v online katalógu, dostupných licencovaných databázach poskytujeme v slovenskom, anglickom a maďarskom jazyku.
 • Rešeršné služby z dostupných databáz poskytujeme bezplatne pre vybrané kategórie používateľov : rigorozanti, doktorandi, bežní používatelia. Vyhotovenie rešerše je treba objednať - osobne prípadne mailom.
 • prezenčné výpožičky
 • dobíjanie kreditu na ISIC, ITIC - multifunkčné zariadenie Konica Minolta: kopírovanie, tlač, skenovanie.
 • odborné semináre a podujatia informačného vzdelávania

Časopisy a medziknižničná výpožičná služba

Kontakt: Mgr. Anna Hutyrová, tel.: 02/50117156, mail: hutyrova1uniba.sk

 • V prípade, že ÚK FaF nemá vo svojom fonde dokument, o ktorý máte záujem, môžete požiadať o medziknižničnú výpožičnú službu (MVS) alebo sprostredkovanie medzinárodnej MVS - spoplatnená služba podľa cenníkov dodávateľských knižníc.
 • Elektronické dodávanie článkov z časopisov nedostupných v licencovaných databázach pre zamestnancov FaF, resp. registrovaným používateľom cez službu Subito - poplatky podľa cenníkov partnerských knižníc.
 • Zoznam dochádzajúcich periodík

Evidencia publikačnej činnosti

Kontakt: Mgr. Zuzana Hlavenková tel.: 02/50117156, mail: hlavenkova7@uniba.sk 

Predajňa skrípt

Kontakt: Mgr. Zuzana Jasenská, tel.: 02/50117156, mail: jasenska1uniba.sk