Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

Monika Beganová, DiS. art.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Ústredná knižnica
knihovník špecialista na katalogizáciu

Mgr. Michaela Daňová

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Ústredná knižnica
knihovník špecialista na katalogizáciu

Mgr. Zuzana Hlavenková

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Ústredná knižnica
knihovník špecialista na katalogizáciu
+421 2 9016 9156
02/501 17 156
125 -K

Renáta Podobeková

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Ústredná knižnica
samostatný knihovník
+421 2 9016 9154
02/501 17 154
122 - K

Mgr. Karolína Belošičová

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Ústredná knižnica
knihovník

PhDr. Mária Kadnárová

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Ústredná knižnica
riaditeľka ústr.knižnice
+421 2 9016 9157
02/501 17 155
125/a - K
nový mail: kadnarova1@uniba.sk
[1]