Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

PhDr. Mária Kadnárová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Ústredná knižnica
vedúci archívu, knižnice veľkej organizá
Telefón
02/501 17 155
Miestnosť
125/a - K
Publikačná činnosť

Mgr. Zuzana Hlavenková

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Ústredná knižnica
knihovník špecialista na katalogizáciu
Telefón
02/501 17 156
Miestnosť
125 -K

Mgr. Anna Hutyrová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Ústredná knižnica
knihovník špecialista na katalogizáciu
Telefón
02/501 17 156
Miestnosť
knižnica - K

Mgr. Zuzana Jasenská

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Ústredná knižnica
knihovník špecialista na katalogizáciu
Telefón
02/501 17 156
Miestnosť
knižnica - K

Renáta Podobeková

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Ústredná knižnica
samostatný knihovník
Telefón
02/501 17 154
Miestnosť
122 - K

Eva Violová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Ústredná knižnica
knihovník špecialista na katalogizáciu
Telefón
02/501 17 156
Miestnosť
knižnica -K

Hore