Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

PhDr. Mária Kadnárová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Ústredná knižnica
riaditeľka ústrednej knižnice FaF UK
Telefón
02/501 17 155
Poznámka
nový mail: kadnarova1uniba.sk
Publikačná činnosť

Bc. Terézia Hilkovičová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Ústredná knižnica
knihovník špecialista na katalogizáciu

Mgr. Zuzana Hlavenková

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Ústredná knižnica
knihovník špecialista na katalogizáciu
Telefón
02/501 17 156
Miestnosť
knižnica -K

Mgr. Zuzana Jasenská

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Ústredná knižnica
knihovník špecialista na katalogizáciu
Telefón
02/501 17 156
Miestnosť
knižnica - K

Bc. Alena Ševčíková

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Ústredná knižnica
knihovník špecialista na katalogizáciu

Renáta Podobeková

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Ústredná knižnica
samostatný knihovník
Telefón
02/501 17 154
Miestnosť
122 - K

Hore