Toxikologické a antidopingové centrum

Hlavným poslaním TAC je riešenie spoločných multidisciplinárnych vedecko-výskumných projektov v jednotnom priestore integrujúcom najmodernejšie zariadenia relevantné pre efektívne riešenie vytýčených cieľov. Podstatou a spoločným znakom riešených projektov je výskum na molekulárnej úrovni a definovanie vzťahov molekula – analyzovaný systém. Z tohto dôvodu boli pre TAC určené zariadenia a vybavenie umožňujúce aplikovať metódy na úpravu vzoriek/matríc, metódy inštrumentálnej analýzy, biochemické metódy, metódy molekulárnej biológie, farmakologické metódy a metódy molekulového modelovania. Tieto metódy sú využiteľné v oblastiach farmácie, biomedicíny, toxikológie a antidopingu.