Personálne obsadenie

Vyhľadávanie

Riaditeľ TAC

prof. RNDr. Peter Mikuš, PhD.

Miestnosť

TAC, č.dv.2; KFANF, II. poschodie č.dv. 206

Telefón

02/50 117 383, 02/50 117 243

Odborná komisia TAC

prof. RNDr. Peter Mikuš, PhD.

garant v oblasti analytickej chémie

Telefón

02/50 117 383, 02/50 117 243

doc. PharmDr. Anna Hrabovská, PhD.

garant v oblasti farmakológie

Telefón

02/50 117 377

PharmDr. Vladimír Garaj, PhD.

garant v oblasti molekulového modelovania

Telefón

02/501 17 229

Toxikologické a antidopingové laboratórium

Ing. Anton Ťažký

Zodpovedný laboratória, pracovník s vysokoškolským vzdelaním

Telefón

02/50 117 380

Ing. Drahomíra Rauová

Pracovník s vysokoškolským vzdelaním

Telefón

02/50 117 380

Veronika Horváthová

Chemický technik pre technický rozvoj

Telefón

02/50 117 380

Laboratórium farmaceutickej a biomedicínskej analýzy

prof. RNDr. Peter Mikuš, PhD.

Zodpovedný laboratória, profesor vysokoškolský, univerzitný

Telefón

02/50 117 383, 02/50 117 243

PharmDr. Katarína Maráková, PhD.

Odborný asistent vysokej školy, univerzity

Telefón

02/50 117 248

RNDr. Svetlana Dokupilová, PhD.

Odborný asistent vysokej školy, univerzity

Telefón

02/50 117 249

PharmDr. Juraj Piešťanský, PhD.

Odborný asistent vysokej školy, univerzity

Telefón

02/50 117 247

Mgr. Daniel Pecher

Interný doktorand

Telefón

0902 245 225

Laboratórium chemických a biologických informačných systémov a technológií

prof. Ing. Milan Remko, DrSc.

Profesor vysokoškolský, univerzitný

Telefón

02/501 17 225

doc. Ing. Vladimír Frecer, DrSc.

Docent vysokej školy, univerzity

Telefón

02/501 17 281

PharmDr. Vladimír Garaj, PhD.

Odborný asistent vysokej školy, univerzity

Telefón

02/501 17 229

RNDr. Jozef Motyčka

Odborný asistent vysokej školy, univerzity

Telefón

02/501 17 246

Laboratórium farmakoproteomiky a farmakogenomiky (FaProGen)

doc. PharmDr. Anna Hrabovská, PhD.

Zodpovedný laboratória, Docent vysokej školy, univerzity

Telefón

PharmDr. Zuzana Kiliánová, PhD.

Odborný asistent vysokej školy, univerzity

Telefón

PharmDr. Marek Máťuš, PhD.

Odborný asistent vysokej školy, univerzity

Telefón

02/501 17 812

Mgr. Dominika Dingová

Interný doktorand

E-mail

Telefón

Mgr. Matej Kučera

Interný doktorand

E-mail

Telefón

Mgr. Jana Mlynárová

Interný doktorand

E-mail

Telefón

Mgr. Katarína Mrvová

Interný doktorand

E-mail

Telefón