Pedagogická činnosť

Ťažiskom pedagogickej činnosti TAC je vedecká príprava doktorantov participujúcich v jednotlivých projektoch TAC. Týmto spôsobom sú pripravovaní vysokokvalifikovaní odborníci ovládajúci najmodernejšie analytické technológie a postupy a disponujúci poznatkami z integrovaných multidisciplinárnych oblastí.

2013

Doktorand: PharmDr. Juraj Piešťanský

Školiteľ: doc. RNDr. Peter Mikuš, PhD.

Téma PhD. práce: Možnosti a aplikácie kombinovaných techník kapilárnej elektroforézy v on-line spojení s MS detekciou pre analýzu biologicky účinných látok vo farmaceutických a klinických matriciach.


Doktorand:
Ing. Jaroslav Galba

Školiteľ: doc. RNDr. Peter Mikuš, PhD.

Téma PhD. práce: Pokročilé techniky kvapalinovej chromatografie v spojení s hmotnostnou spektrometriou

 
Doktorand:
Mgr. Dominika Dingová

Školiteľ: PharmDr. Anna Hrabovská, PhD.

Téma PhD. práce: Štúdium cholinergného systému v srdci a možnosti jeho farmakologického ovplyvnenia

 
Doktorand:
Mgr. Kučera Matej

Školiteľ: PharmDr. Anna Hrabovská, PhD.

Téma PhD. práce: Štúdium participácie kotvených molekulových foriem cholínesteráz na fyziológii a patológii srdca

 
Doktorand:
Mgr. Mrvová Katarína

Školiteľ: PharmDr. Anna Hrabovská, PhD.

Téma PhD. práce: Štúdium úlohy cholinergných receptorov vo fyziológii a patológii srdca

 
Doktorand:
Mgr. Mlynárová Jana

Školiteľ: prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.

Téma PhD. práce: Farmakologická intervencia pri kardiálnych ochoreniach

 
Doktorand:
PharmDr. Pavol Ježko

Školiteľ: Prof. Ing. Milan Remko, DrSc.

Téma PhD. práce: Štúdium štruktúry a vlastností antihypertenzív.

 
Doktorand:
Mgr. Jakub Kollár

Školiteľ: Ing. Vladimír Frecer, DrSc.

Téma PhD. práce: Modelovanie molekulových interakcií liečivo-receptor pomocou kombinácie kvantovomechanických metód a empirických potenciálových funkcií a počítačový dizajn nových antikancerogénnych liečiv

2014

Doktorand: PharmDr. Juraj Piešťanský

Školiteľ: doc. RNDr. Peter Mikuš, PhD.

Téma: Možnosti a aplikácie kombinovaných techník kapilárnej elektroforézy v on-line spojení s MS detekciou pre analýzu biologicky účinných látok vo farmaceutických a klinických matriciach.


Doktorand:
Ing. Jaroslav Galba

Školiteľ: doc. RNDr. Peter Mikuš, PhD.

Téma: Pokročilé techniky kvapalinovej chromatografie v spojení s hmotnostnou spektrometriou

2015

Doktorand: PharmDr. Juraj Piešťanský

Školiteľ: doc. RNDr. Peter Mikuš, PhD.

Téma: Možnosti a aplikácie kombinovaných techník kapilárnej elektroforézy v on-line spojení s MS detekciou pre analýzu biologicky účinných látok vo farmaceutických a klinických matriciach.


Doktorand: Ing. Jaroslav Galba

Školiteľ: doc. RNDr. Peter Mikuš, PhD.

Téma PhD. práce: Pokročilé techniky kvapalinovej chromatografie v spojení s hmotnostnou spektrometriou


Doktorand: Mgr. Daniel Pecher

Školiteľ: doc. RNDr. Peter Mikuš, PhD.

Téma PhD. práce:

2016

Doktorand: Ing. Jaroslav Galba

Školiteľ: doc. RNDr. Peter Mikuš, PhD.

Téma: Pokročilé techniky kvapalinovej chromatografie v spojení s hmotnostnou spektrometriou


Doktorand: Mgr. Daniel Pecher

Školiteľ: doc. RNDr. Peter Mikuš, PhD.

Téma PhD. práce: Analýza biologicky aktívnych látok vysokoúčinnými separačnými metódami s hmotnostnou detekciou


Doktorand: Mgr. Jakub Kollár

Školiteľ: Ing. Vladimír Frecer, DrSc.

Téma PhD. práce: Modelovanie molekulových interakcií liečivo-receptor pomocou kombinácie kvantovomechanických metód a empirických potenciálových funkcií a počítačový dizajn nových antikancerogénnych liečiv