Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

PaedDr. Martina Tibenská, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra telesnej výchovy a športu
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 166
Publikačná činnosť

Mgr. Michal Tokár, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra telesnej výchovy a športu
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Jana Števová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra telesnej výchovy a športu
upratovačka

Mgr. Lenka Nagyová, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra telesnej výchovy a športu
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Dalibor Ludvig, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra telesnej výchovy a športu
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 932
Publikačná činnosť

Hore