Vedecko-výskumná činnosť

Úroveň vybraných somatických, motorických, funkčných a biochemických ukazovateľov študentov farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského.

Zameranie našej katedry je získať základné informácie o študentoch, o ich zdravotnom stave, ich životnom štýle a vzťahu k pohybovej aktivite. Ďalej zisťujeme úroveň somatických, motorických a funkčných ukazovateľov. V spolupráci s Katedrou farmakológie a toxikológie liečiv zisťujeme aj biochemické ukazovatele. Celý proces prebieha od začiatku štúdia študentov magisterského a bakalárskeho programu, počas a na konci. Testovanie sa realizuje šesť krát počas dvoch rokov. Zaznamenávame dynamiku zmien uvedených ukazovateľov v súvislosti s absolvovanou riadenou pohybovou aktivitou v priebehu štyroch semestrov telesnej výchovy.